--Rok założenia 1927--

Instytut Mechaniki Precyzyjnej
jeden z najstarszych i najbardziej znanych Instytutów w Polsce, jest placówką badawczo-rozwojową, która zajmuje się metodami uszlachetniania wyrobów metalowych poprzez zwiększenie ich odporności korozyjnej oraz podwyższenie właściwości mechanicznych, szczególnie wytrzymałości zmęczeniowej i odporności na zużycie w procesie tarcia.
INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ
01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3, tel. 22 560 26 00,  fax 22 663 43 32, e-mail.: info@imp.edu.pl

Dyrekcja
Instytutu Mechaniki Precyzyjnej

  Dyrektor Instytutu dr hab. inż. Tomasz Babul
e-mail.: tomasz.babul@imp.edu.pl
Tel.: 22 560 26 10;   
  Zastępca Dyrektora Instytutu
ds. Naukowych
prof. dr hab. inż. Jerzy Jeleńkowski
e-mail.: jerzy.jelenkowski@imp.edu.pl
Tel.: 22 560 26 61;   
  Zastępca Dyrektora Instytutu
ds. Technicznych
mgr inż. Wojciech Dąbrowski
e-mail.: wojciech.dabrowski@imp.edu.pl
Tel.: 22 560 26 50;   
* INŻYNIERIA POWIERZCHNI * KOROZJA I POWŁOKI OCHRONNE *
* OBRÓBKA CIEPLNA METALI * SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ MECHANICZNYCH *
* BADANIA I ROZWÓJ * TECHNOLOGIE * URZĄDZENIA * OPINIE * EKSPERTYZY * SZKOLENIE *
* JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY, USŁUGI I PROCESY (AC 041) *
Instytut jest Jednostką Notyfikowaną Nr 1531
w zakresie Dyrektywy 2007/23/EC: Wyroby pirotechniczne widowiskowe

oraz Regulacji (EU) 305/2011: Wyroby budowlane
Opracowanie energooszczędnej i ekologicznej technologii obróbki cieplno-chemicznej elementów napędu agregatów (PNA) silnika turbowentylatorowego (TW).
Okres realizacji: 2014÷2017
„Opracowanie techniki kontroli wiroprądami struktury, naprężeń i wad w lotniczych kołach zębatych zahartowanych indukcyjnie”
Projekt E! 4261 „TECTECH”
„Nowe metody obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej narzędzi i części maszyn”
„Opracowanie i badanie mobilnego systemu monitorującego, kontrolującego i prognozującego parametry technologiczne w procesach azotowania gazowego (NITRAN)”
„Nowa metoda umacniania powierzchni wyrobów stalowych z wykorzystaniem złoża fluidalnego zawierającego termo-aktywne mikroproszki” Eureka E!7163, TAMPFLU
„Zastosowanie i wdrożenie prądów wirowych do badania i wykrywania wad materiałowych na częściach lotniczych krytycznych wirujących wykonanych ze stali niskostopowych”INNOTECH, 165/2012, LOWIR
„Opracowanie wzorcowych technologii dla procesów lutowania próżniowego stali wysokostopowych i superstopów niklu lutami na bazie Ni oraz Cu części stosowanych w silnikach lotniczych”PBS1/B5/11/2012, AIRBRAZ
„Nowa generacja biodegradowalnych implantów wykonanych ze stopu magnezu o funkcjonalności zwiększonej dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii obróbki powierzchniowej (BioMg)”
„Opracowanie i uruchomienie produkcji preparatu do pasywacji powłok galwanicznych w oparciu o sole chromu trójwartościowego”
Umowa Nr III-012/P-012/2009, (projekt celowy NOT)
„PORTAL PROJEKTU”
Zarządzania wiedzą
„Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych”