» Strona główna » Aktualności

Warsztaty naukowe IMP na targach EUROTOOL

W dniach 28-30.XI.2017 r. w Krakowie odbyły się 22. Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Materiałów EUROTOOL, które są jednym z najważniejszych miejsc spotkań specjalistów branży obróbki mechanicznej w Europie Środkowo-Wschodniej. Tradycyjnie targom EUROTOOL towarzyszą wydarzenia z branż pokrewnych: Targi Obróbki, Łączenia i Powlekania Blach BLACH-TECH-EXPO i Salony Kooperacji Przemysłowej, Automatyki i Robotyki, a także Technologii CAx. W tym roku po raz pierwszy zorganizowano Międzynarodowe Targi Elementów Złącznych i Technik Łączenia FASTENER Poland.

W tej edycji EUROTOOL Instytut Mechaniki Precyzyjnej zmienił sposób prezentowania swoich osiągnięć. Tym razem seminarium instytutowe zastąpiono bezpłatnymi warsztatami naukowymi. Zwiedzający mogli zapoznać się z działalnością IMP, a także ze stosowanymi w naszych laboratoriach metodami badawczymi. Na stoisku zostały wystawione trzy wynalazki zaprojektowane i zbudowane w IMP: Kulotester, AutoWir S1 oraz stanowisko do badań zmęczeniowych stentów medycznych. Działanie urządzeń demonstrowali naukowcy, którzy korzystają z nich na co dzień. Warsztaty naukowe cieszyły się dużym zainteresowaniem, co sprzyjało promocji i nawiązywaniu nowych kontaktów oraz pozwoliło na poznanie potrzeb potencjalnych klientów.

Targi obfitowały także w wiele dodatkowych wydarzeń, m.in. prezentacje „Product Desing and Manufacturing Collection” (narzędzia elektroniczne wspomagające projektowanie) czy „Fusion 360” (integracja metod CAD, CAM, CAE oraz MES) oraz 3. seminarium „Zaawansowane Technologie Wytwarzania”. Odbyły się również II Konferencja Forum Druku 3D i I Kongres Elementów Złącznych.


Szkolenie IMP „Powłoki galwaniczne…”

W dniach 27-29.11.2017 r. w Instytucie Mechaniki Precyzyjnej odbyło się szkolenie „Powłoki galwaniczne – wybrane technologie, praktyka, badania” dla pracowników jednego z zakładów przemysłowych. Program szkolenia został opracowany indywidualnie z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań klienta w zakresie merytorycznym.

Pierwszy dzień obejmował wykłady z podstaw procesów elektrochemicznych, cynkowania i chromowania. Drugiego dnia prezentowano zagadnienia dotyczące niklowania i cynowania. Ważnym aspektem były zajęcia praktyczne z niklowania prowadzone w nowo wyremontowanym laboratorium procesów elektrochemicznych. Trzeciego dnia odbyły się ćwiczenia praktyczne w nowoczesnym laboratorium badawczo-wdrożeniowym powłok funkcjonalnych i powłok ze stopów metali szlachetnych z liniami galwanicznymi. Ponadto badano właściwości powłok cynkowych na nowej aparaturze pomiarowej.

Zajęcia prowadzili dr inż. P. Tomassi, dr inż. E. Osuchowska, dr Z. Buczko, mgr inż. A. Mazurek, mgr inż. A. Gajewska-Midziałek, mgr inż. G. Cieślak, mgr inż. W. Bartoszek, mgr inż. K. Olkowicz, mgr B. Łataś. (AGM)


IMP w Sieci Akademickiej Thales

17 listopada 2017 r. na Politechnice Śląskiej odbyło się spotkanie rozpoczynające działalność Sieci Akademickiej Thales Polska. Porozumienie w tej sprawie zawarli przedstawiciele firmy Thales Polska Sp. z o.o., Politechnik: Śląskiej, Warszawskiej, Łódzkiej i Gdańskiej, a także Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Instytutu Mechaniki Precyzyjnej. Instytut w imieniu dyrektora IMP reprezentował prof. Jerzy Szawłowski.

Celem utworzenia Sieci Akademickiej Thales jest wzmocnienie współpracy między partnerami. W ramach porozumienia będą realizowane prace dyplomowe, doktorskie, wdrożeniowe i inne związane z profilem firmy Thales (technologicznie zaawansowane rozwiązania dla lotnictwa, transportu lądowego, obronności, bezpieczeństwa oraz przestrzeni kosmicznej). Firma Thales zobowiązała się do zapewnienia pomocy merytorycznej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności, natomiast partnerzy naukowi zadeklarowali udostępnienie zaplecza laboratoryjnego i konsultacje naukowe dotyczące prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w ramach Sieci. Ponadto informacje na temat Akademickiej Sieci Thales Polska będą propagowane wśród studentów, doktorantów i pracowników naukowych, także podczas konkursów, które będą organizowane przez jednostki naukowe, w celu oceny realizacji projektów.

Sieć Akademicka Thales to kolejna inicjatywa firmy Thales dotycząca współpracy ze środowiskiem naukowym w Polsce, ale pierwsza tego rodzaju. Firma przykłada dużą wagę do współpracy naukowej i badawczo-rozwojowej z uniwersytetami, wyższymi uczelniami i jednostkami badawczymi, ale dotychczasowe porozumienia były zawierane najczęściej z pojedynczymi jednostkami, m.in. Akademią Górniczo-Hutniczą, Politechniką Warszawską, Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni, Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie oraz Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu.

Przedstawiciele podmiotów wchodzących w skład Sieci Akademickiej Thales Polska. Prof. Jerzy Szawłowski – ósmy od prawej (Źródło: https://www.polsl.pl/PublishingImages/Aktualno%C5%9Bci%20Uczelniane/Rok%202017/Listopad/Thales.JPG)

IMP na Warsaw Industry Week

W dniach 14-16 listopada 2017 r. w halach Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie odbyły się Międzynarodowe Targi Innowacyjnych Rozwiązań Przemysłowych Warsaw Industry Week. To druga edycja jednych z największych targów dedykowanych branży przemysłowej w tej części Europy. Zróżnicowany zakres tematyczny wystawy umożliwił zaprezentowanie wielu gałęzi przemysłu, takich jak: maszyny i narzędzia do obróbki metalu, drewna, przetwórstwo tworzyw sztucznych, automatyzacja i robotyzacja procesów przemysłowych oraz oprogramowanie, metrologia przemysłowa, cięcie i szlifowanie, badania i rozwój, BHP oraz wiele innych.
Tegoroczna ekspozycja została podzielona na jedenaście stref tematycznych, m.in. Strefę Maszyn i Narzędzi, Strefę Spawalnictwa, Strefę Lakiernictwa czy Strefę Lutowania Przemysłowego. Oddzielną strefą był Pawilon Polskich Instytutów, w którym przedstawiono ofertę naukowo-badawczą jednostek, w tym IMP, skierowaną do przemysłu. Organizatorzy Warsaw Industry Week podczas trzech dni nie tylko zaprezentowali najnowszą ofertę producentów z Polski i zagranicy, ale także stworzyli okazję do spotkań B2B przedstawicieli nauki i biznesu czy budowania kontaktów, czemu sprzyjały również wydarzenia towarzyszące.
Targi tworzone są we współpracy z prestiżowymi instytucjami naukowymi oraz polskimi liderami biznesu, dlatego w programie znalazły się wydarzenia o charakterze kształcącym, na których uczestnicy mieli szansę poszerzyć swoją wiedzę, poznać nowoczesne techniki, a także korzyści płynące z wdrożenia nowoczesnych rozwiązań. Jednym z takich spotkań była konferencja „Chemiczne instytuty badawcze dla rozwoju polskiej gospodarki”, przygotowana z myślą o sektorze chemicznym. Jej organizatorami byli Rada Główna Instytutów Badawczych oraz Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”, a uczestniczyli w niej przedstawiciele IMP: prof. Jerzy Jeleńkowski i prof. Maria Trzaska. Podczas targów odbywały się również prelekcje – prezentację pt.: „Klasyfikacja stref korozyjnych a trwałość ochrony przed korozją wyrobów metalowych” przedstawił Stanisław Gorzkowski, kierownik Zakładu Powłok Ochronnych.
W czasie targów stoisko Instytutu Mechaniki Precyzyjnej odwiedziły osoby zainteresowane głównie galwanotechniką oraz obróbką cieplną i cieplno-chemiczną. Pozwoliło to na nawiązanie nowych kontaktów oraz poznanie potrzeb potencjalnych klientów.


IMP przybliża tajemnice sejfów na VII Warszawskich Dniach Techniki

W dniach 18-20 października 2017 r. odbyły się VII Warszawskie Dni Techniki pod hasłem „Warszawa – Technika wczoraj, dziś, jutro”. Ich celem jest zainteresowanie młodzieży szkół podstawowych i średnich najnowocześniejszą techniką i innowacyjnymi zagadnieniami technologicznymi podejmowanymi przez środowisko naukowe i gospodarcze stolicy.
Warszawskie Dni Techniki odbywają się pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego i Prezydenta m.st. Warszawy, a ich organizatorami są Oddział Warszawski SIMP, Politechnika Warszawska i Naczelna Organizacja Techniczna. Wśród partnerów przedsięwzięcia są: Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechaniczny WAT, Wydział Mechatroniki i Lotnictwa WAT, Wydział Inżynierii Produkcji PW, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW, Instytut Lotnictwa, Metro Warszawskie, AcelorMittal Warszawa, CWKS Legia Warszawa, PCO S.A. oraz Paramotor Team Poland.
Pierwszy dzień spotkań z młodzieżą rozpoczął się w salach Warszawskiego Domu Technika NOT w Warszawie. Po oficjalnych wystąpieniach organizatorów i gości, rozpoczęły się wykłady i prezentacje tematyczne. Motywem przewodnim tegorocznej edycji była technika kosmiczna, cyberprzestrzeń, drony i motoparalotnie. Głosu udzielono przedstawicielom instytucji zajmujących się wdrażaniem nowych innowacyjnych projektów, które są stosowane nie tylko w przemyśle, ale również w badaniach środowiskowych i kosmicznych.
Prof. dr hab. inż. Mirosław Rodzewicz (Wydział MEL PW) omówił kilkuletnie aspekty badań środowiskowych na Antarktydzie i wykorzystanie do ich realizacji nowoczesnych narzędzi badawczych. Dr hab. inż. Jan Kindracki (Wydział MEL PW) przedstawił zagadnienie związane z badaniem kosmosu oraz budową satelitów przez studentów PW, uwzględniających najnowsze zdobycze nauki. Ostatnim prelegentem był Marcin Krakowiak (Motoparalotniowa Kadra Narodowa), który zdradził, przed jakimi wyzwaniami stoją motoparalotniarze, oraz problemami, które należy rozwiązać, angażując się w ten sport.
Podczas kolejnych dwóch dni uczniowie zwiedzali warszawskie uczelnie i instytuty badawcze prowadzące działalność w obszarze techniki, a także przedsiębiorstwa i zakłady przemysłowe, gdzie zapoznali się z praktycznymi aplikacjami techniki.
19 października uczniowie Zespołu Szkół nr 33 w Warszawie oraz uczniowie klasy VII (I gimnazjum) Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 206 w Warszawie zwiedzali Instytut Mechaniki Precyzyjnej. Goście zwiedzili Laboratorium Badań Mechanicznych Urządzeń Zabezpieczających i Lekkich Przegród Budowlanych, w którym zapoznali się z „tajemnicami sejfów” – problematyką badawczą umożliwiającą dopuszczenie wyrobów tego typu na rynek oraz ich stosowania w obiektach wymagających szczególnych rozwiązań systemowych. Największe zainteresowanie wśród młodzieży budziły możliwości oraz sposoby uzyskania dostępu do poznawanych urządzeń oraz sposoby badania przegród odpornych na ostrzał z broni palnej. (BB)

VII Warszawskie Dni Techniki rozpoczęły się serią wykładów i prezentacji (Fot. W. Krzemień) Uczniowie Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 206 w Warszawie w laboratorium IMP (Fot. B. Bogdański)

IMP i PTG na targach GOLD EXPO 2017

Jak co roku, wczesną jesienią Instytut Mechaniki Precyzyjnej (IMP) wraz z Polskim Towarzystwem Galwanotechnicznym (PTG) wziął udział w Targach Jubilerskich GOLD EXPO 2017, które odbyły się w Warszawskim Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym EXPO XXI. W ciągu trzech dni (5-7.10.2017 r.) swoją ofertę prezentowały firmy z branży jubilerskiej i zegarmistrzowskiej, a także galwanotechnicznej.

Targi po raz kolejny okazały się doskonałym miejscem do bezpośrednich spotkań. Stoisko Instytutu i PTG odwiedzały przede wszystkim osoby ze środowiska jubilerskiego zainteresowane osiągnięciami technologicznymi Instytutu oraz działalnością społeczną Towarzystwa. Była to znakomita okazja do popularyzacji technik IMP związanych z metalami szlachetnymi stosowanymi w jubilerstwie.

Drugiego dnia targów IMP wraz z PTG zorganizował XVI Międzynarodową Konferencję Galwanotechniczną pt.: „Jakość w galwanotechnice”. W programie znalazły się prezentacje dotyczące utrzymania kąpieli ZnNi w doskonałej jakości i wydajności, a także wpływu parametrów procesu oraz pasywacji na odporność korozyjną powłok stopowych ZnNi. Poruszane były zagadnienia związane z metodami badawczymi powłok i kąpieli, oszczędnością surowców, mediów oraz bezodpływową oczyszczalnią ścieków. Podczas konferencji udzielano odpowiedzi na pytania dotyczące jakości w galwanotechnice w świetle zachodzących zmian ekonomicznych i prawodawstwa w zakresie chemikaliów, zwłaszcza ograniczeń stosowania związków chromu(VI) i kobaltu w nawiązaniu do rozporządzenia REACH.

Udział w konferencji dał jej uczestnikom niepowtarzalną możliwość rozmowy z zaproszonymi ekspertami, poszerzania wiedzy oraz nawiązywania kontaktów biznesowych i naukowych. Prezentacje wygłaszali specjaliści z Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, członkowie PTG i eksperci związani z branżą galwanotechniczną.


IMP dołączył do Centrów Technologicznych KETs

Komisja Europejska zakwalifikowała Instytut Mechaniki Precyzyjnej do listy do współpracy w ramach Europejskich Centrów Technologicznych KETs (KET’s Technology Centres). Centra Technologiczne KETs to organizacje prywatne i publiczne mające na celu wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w procesie produkcji (wczesne fazy opracowania technologii wyrobu), wdrożenia do produkcji przemysłowej i komercjalizacji produktów. Centra zajmują się kluczowymi technologiami wspomagającymi nanotechnologię, micro- i nanoelektronikę, fotonikę, zaawansowane materiały, biotechnologię przemysłową oraz zaawansowane metody wytwarzania.

Uczestnicy programu są wybierani zgodnie z kryteriami wykazującymi ich zdolność do współpracy z MŚP w zakresie badań i innowacji poprzez działania bliskie ich rynkowi. Do tych kryteriów należą m.in.:
- doświadczenie we współpracy z sektorem MŚP,
- aktywność w wyższych „poziomach gotowości technicznej” (Technology Readiness Levels – TRL),
- aktywność w co najmniej jednej kluczowej technologii wspomagającej (KETs).

Wiodącymi celami programu są:
- pomoc firmom w przekroczeniu tzw. doliny śmierci, czyli przejście technologii z fazy laboratoryjnej na rynek w możliwie krótkim czasie,
- stworzenie rzeczywistej sieci współpracy pomiędzy uczestnikami programu,
- stworzenie Centrów Technologii KETs.

Sieć Europejskich Centrów Technologicznych KETs zrzesza 168 podmiotów, m.in.: we Francji (31 podmiotów), w Hiszpanii (31), Niemczech (26), Belgii (10), Wielkiej Brytanii (7), Austrii (7), Czechach (4) i Polsce (3 instytucje: Centrum Zaawansowanych Systemów Produkcyjnych – CAMT, Instytut Technologii Elektronowej i Instytut Mechaniki Precyzyjnej).


IMP na IWIS 2017 - aktywny w debacie i z medalami

W dniach 9-11 października 2017 r. w gmachu Politechniki Warszawskiej odbyła się 11 Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS. W tym roku, oprócz polskich wystawców, wzięli w niej udział przedstawiciele 32 państw, m.in. Tajlandii, Tajwanu, Korei Południowej, Arabii Saudyjskiej, Czech, Rumunii, Chorwacji. Tegoroczna wystawa, podobnie jak poprzednie, została objęta Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Wśród patronów wystawy byli również: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Krajowa Izba Gospodarcza, Rada Główna Instytutów Badawczych, Naczelna Organizacja Techniczna – Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Wynalazczych (IFIA) i Europejskie Stowarzyszenie Wynalazców (AEI).

Otwarcie wystawy połączone zostało z debatą: „Innowacje – czy jesteśmy gotowi na rewolucje i zmiany?” prowadzoną przez lidera programu Dialog prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Kąkola. W debacie wziął udział dyrektor Instytutu Mechaniki Precyzyjnej dr hab. inż. Tomasz Babul, prof. IMP, a także: prorektor ds. współpracy Akademii Górniczo-Hutniczej prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, prorektor ds. Rozwoju Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak, prezes Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii dr Robert Wiliński oraz prezes Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów dr hab. inż. Michał Szota, prof. PCz.

W ramach stoiska narodowego organizowanego przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów zaprezentowano 138 polskich rozwiązań z różnych dziedzin nauki, które zostały wysoko ocenione przez międzynarodowe jury. Wśród nagrodzonych prac znalazły się również wynalazki opracowane w Instytucie Mechaniki Precyzyjnej. Jury przyznało:

- platynowy medal za „Materiały kompozytowe miedź-grafen”. Autorzy: Tomasz Babul, Maria Trzaska, Michał Baranowski, Grzegorz Cieślak, Zdzisław Obuchowicz,

- brązowy medal za „Powłoki funkcjonalne o właściwościach superhydrofobowych”. Autorzy: Piotr Tomassi, Zofia Buczko, Anna Olbrycht, Klaudia Olkowicz, Szymon Pawlik we współpracy z firmą CIM-mes Projekt Sp. z o.o.

Wystawie IWIS 2017 towarzyszyły prelekcje i wykłady z zakresu „Naruszenia praw własności intelektualnej w teorii i praktyce” prowadzone przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Trzydniową wystawę zakończyło Seminarium Kawalerów Honorowego Medalu Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów im. Tadeusza Sendzimira, podczas którego wręczono Honorowe Medale SPWiR im. Tadeusza Sendzimira twórcom techniki i organizatorom ruchu innowacji w Polsce.


Oferta IMP na targach w Chinach

W dniach 21-24.09.2017 r. w Dongguan (Chiny) odbyły się targi 2017 Guangdong 21st Century Maritime Silk Road International Expo (Międzynarodowe Targi Morskiego Jedwabnego Szlaku XXI wieku w Guangdong), w których uczestniczyli przedstawiciele Instytutu: dyrektor dr hab. inż. Tomasz Babul, prof. IMP, oraz mgr inż. Piotr Nawrocki. Celem wyjazdu było zaprezentowanie Instytutu na arenie międzynarodowej, nawiązanie kontaktów i trwałych relacji z innymi instytucjami o podobnym profilu działania, a także promocja opracowanych w IMP technologii i urządzeń.

Na targach przedstawiono najnowsze osiągnięcia Instytutu i promowano technologie przemysłowe gotowe do wdrożenia w zakładach produkcyjnych. Wśród szerzej prezentowanych zagadnień były: Grafen 3DIMP, fluidyzacyjne utlenianie tytanu, technologia lutowania, pokrycia ochronne wraz z hydrofobowymi powłokami na aluminium, stanowisko do pomiaru wytrzymałości stentów naczyniowych, sonda do badań nieniszczących AutoWir, technologia recyklingu (we współpracy z firmą PolBlume w ramach Klastra Technologii i Wdrożeń).

Wśród gości interesujących się ekspozycją IMP był wicegubernator prowincji Kanton – to bardzo duże wyróżnienie, gdyż jako jedyni spośród polskich wystawców zostaliśmy w ten sposób uhonorowani. W czasie targów została również podpisana umowa o współpracy pomiędzy Instytutem Mechaniki Precyzyjnej a Uniwersytetem w Pekinie (Bejing University of Aeronautics and Astronautics), a także przeprowadzono rozmowy z Joanną Jachacy, Konsulem Generalnym RP w Kantonie, dotyczące promocji IMP na terenie prowincji Kanton. (PN)

Dyrektor IMP w trakcie rozmowy z wicegubernatorem prowincji Kanton. Od lewej: Sun Yan (dyrektor targów Expo), Tomasz Babul (dyrektor IMP), Zbigniew Miazga (prezes PolBlume), Joanna Jachacy (Konsul Generalny RP w Kantonie), He Zhongyou (wicegubernator Kantonu) Podpisanie umowy o współpracy IMP z Uniwersytetem w Pekinie
Podpisanie umowy o współpracy IMP z Uniwersytetem w Pekinie

Innowator Mazowsza

Przedsiębiorcy i młodzi naukowcy znów mają możliwość pochwalenia się swoim innowacyjnym potencjałem. Trwa IX edycja Konkursu Innowator Mazowsza. „Innowator Mazowsza” to jeden z najbardziej prestiżowych konkursów promujących nowatorskie rozwiązania w biznesie i nauce na Mazowszu.
Ideą Konkursu jest promowanie kultury kreatywności i ducha przedsiębiorczości, w szczególności w środowisku naukowym oraz wśród przedstawicieli sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
Konkurs skierowany jest do dwóch grup: mazowieckich przedsiębiorców oferujących najbardziej innowacyjne produkty lub usługi, stosujących nowoczesne rozwiązania technologiczne, organizacyjne i marketingowe. Adresowany jest także do młodych, twórczo myślących, kreatywnych naukowców, których prace doktorskie zawierają innowacyjne rozwiązania nadające się do zastosowania w praktyce gospodarczej.
Konkurs „Innowator Mazowsza” objęty jest honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego.

O nagrody można ubiegać się w dwóch kategoriach:
Młoda Innowacyjna Firma i Innowacyjny Młody Naukowiec.
Dla najlepiej ocenionych uczestników przewidziane są następujące nagrody:
- w kategorii Młoda Innowacyjna Firma I miejsce: 25.000 zł brutto, II miejsce: 15.000 zł brutto, III miejsce: 10.000 zł. brutto;
- w kategorii Innowacyjny Młody Naukowiec I miejsce: 15.000 zł brutto, II miejsce: 12.500 zł brutto, III miejsce: 10.000 zł. brutto

Termin składania wniosków upływa 25. 09. 2017 r. (sekretariat czynny do godz. 16.00). Liczy się data wpłynięcia wniosku wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami.

Szczegółowe informacje na temat zasad Konkursu, regulaminu oraz wzory formularzy odpowiednich dla poszczególnych kategorii dostępne są na stronie:
https://innowacyjni.mazovia.pl/ruszyla-ix-edycja-konkursu-innowator-mazowsza.html
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do aktywnego udziału w Konkursie. Nie zwlekajZ dniem 1 lipca 2017 r. Minister Rozwoju i Finansów powołał na stanowisko Dyrektora Instytutu Mechaniki Precyzyjnej z siedzibą w Warszawie dr hab. inż. Tomasza Babul


Dyrektor IMP „Liderem Innowacji 2017”

W dniach 22-23.06.2017 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyły się 10 Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG 2017.

W drugim dniu targów w czasie uroczystej gali ogłoszono wyniki XV edycji krajowego konkursu „Lider Innowacji 2017” odbywającego się pod honorowym patronatem Wicepremiera i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina. Statuetkę w kategorii „Menadżer” otrzymał Dyrektor IMP dr hab. inż. Tomasz Babul, prof. IMP. Zdaniem kapituły konkursu zdobycie tej prestiżowej nagrody jest wynikiem efektywnego kierowania Instytutem Mechaniki Precyzyjnej i godnego reprezentowania Polski na arenie międzynarodowej. Doceniony został również wieloletni dorobek naukowy Dyrektora oraz liczne wdrożenia wyników prac badawczych i rozwojowych.

Przewodniczący kapituły konkursu, dr. inż. Krzysztof Biernat, prof. PIMOT, laureat konkursu – dr hab. inż. Tomasz Babul, prof. IMP i Barbara Haller de Hallenburg-Illg, prezes firmy Eurobusiness-Haller – organizatora targów (Fot. Arch. Eurobusiness-Haller)

XXVI Krajowa Konferencja PTG i IMP

W dniu 23.06.2017 r. w Instytucie odbyła się XXVI Krajowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Galwanotechnicznego i Instytutu Mechaniki Precyzyjnej pt. „Powłoki funkcjonalne wytwarzane galwanotechnicznie”, w której wzięli udział przedstawiciele środowisk naukowych oraz świata biznesu.

Podczas konferencji ogłoszono werdykt Kapituły Nagrody im. prof. Tadeusza Żaka za najlepsze prace doktorskie i magisterskie z zakresu galwanotechniki obronione w 2016 roku. Dyplomy i nagrody laureatom wręczyli Dyrektor IMP dr hab. inż. Tomasz Babul, prof. IMP oraz Prezes Polskiego Towarzystwa Galwanotechnicznego prof. dr hab. inż. Maria Trzaska wraz z przedstawicielami sponsorów (firmy Technologie Galwaniczne i Euro Pol-Eko). Autorzy nagrodzonych prac wygłosili referaty, po których nastąpiła ożywiona dyskusja naukowa.

Po przerwie referaty wygłosili dr inż. Anna Makuch (IMP) i dr inż. Katarzyna Szmigielska (IMP) oraz przedstawiciele firm: Dariusz Jóźwiak (Studio Galwanotechniki) oraz Daniel Izydorczyk (GALWA-KOR).

Ostatnim punktem programu były komunikaty dotyczące m.in. laboratorium badawczo-wdrożeniowego powłok funkcjonalnych i powłok z metali szlachetnych IMP, przedstawione przez mgr inż. Annę Gajewską-Midziałek, a także przebiegu działań na rzecz czwartego wydania „Poradnika galwanotechnika”, które zreferował Jan Olszewski.

Uczestnicy konferencji PTG i IMP Wręczenie nagrody im. prof. T. Żaka dr inż. Alicji Kazek-Kęsik
Wręczenie nagrody im. prof. T. Żaka mgr inż. Mai Woszczak Prezentacja nagrodzonej pracy mgr inż. Mai Woszczak pt. „Elektrochemiczna modyfikacja powierzchni tantalu metodą plazmowego utleniania elektrochemicznego w roztworach soli wapnia, fosforu i krzemu”

Szkolenie IMP „Technologie anodowego utleniania i barwienia aluminium”

W dniach 20-21.06.2017 r. w Instytucie Mechaniki Precyzyjnej odbyło się szkolenie „Technologie anodowego utleniania i barwienia aluminium” dla pracowników zakładów przemysłowych. Zajęcia prowadzili dr inż. Piotr Tomassi, dr Zofia Buczko, mgr inż. Klaudia Olkowicz, dr inż. Ewa Osuchowska, mgr Bartłomiej Łataś.

Pierwszy dzień szkolenia obejmował wykłady z podstaw procesów elektrochemicznych i technologii anodowego utleniania aluminium. Ważnym aspektem były zagadnienia związane z ekologią w obróbce aluminium.

Część praktyczna szkolenia odbyła się w drugim dniu. Zajęcia prowadzono w nowo wyremontowanym laboratorium procesów elektrochemicznych i polegały one na praktycznym realizowaniu procesów przez kursantów. Ponadto badano właściwości otrzymanych powłok tlenkowych. Dodatkową atrakcją byłą wizyta w nowoczesnym laboratorium badawczo-wdrożeniowym powłok funkcjonalnych i powłok ze stopów metali szlachetnych wyposażonym w linie galwaniczne.

W tym roku szkolenia praktyczne IMP z tej tematyki cieszą się ogromnym zainteresowaniem, dlatego Zakład Galwanotechniki i Ochrony Środowiska planuje powtórzenie szkolenia w najbliższym czasie. (AGM)


Seminarium z pracy statutowej „Badania korozyjności atmosfery…”

W dniu 20.06.2017 r. w ramach cyklu seminariów naukowych przedstawiających wyniki aktualnych prac statutowych prowadzonych w IMP odbyło się seminarium Zakładu Korozji i Technologii Antykorozyjnych pt.: „Badania korozyjności atmosfery – wymagania, wytyczne, metody prowadzenia badań i oceny w odniesieniu do aktualnie obowiązujących norm”.

Mgr inż. Rafał Lutze w wygłoszonym referacie przedstawił zagadnienia dotyczące monitoringu korozji atmosferycznej, w tym metodologię badań, czynniki fizyczne i chemiczne wpływające na korozję atmosferyczną, oraz uzyskane w trakcie badań informacje mające znaczenie dla projektantów inwestorów. Ponadto zostały zaprezentowane najnowsze wyniki monitoringu korozji wzdłuż dróg o dużym natężeniu ruchu. Temat spotkał się z dużym zainteresowaniem i wywołał dyskusję wśród zgromadzonych w sali konferencyjnej pracowników zakładów naukowych.


IMP i poznańskie targi ITM Polska 2017

W dniach 6-9.06.2017 r. w Poznaniu odbyły się Międzynarodowe Targi ITM Polska – Innowacje, Maszyny, Urządzenia. Wydarzenie to jest przykładem „doskonałego mariażu przemysłu, biznesu i nauki” i cieszy się od lat dużym zainteresowaniem. W tegorocznej edycji uczestniczyło blisko 1000 wystawców z 27 krajów. Około 18 tys. zwiedzających skorzystało z oferty siedmiu salonów branżowych, których zakres tematyczny obejmował: obrabiarki i narzędzia (salon Mach-Tool), obróbkę powierzchni (salon Surfex), hydraulikę, pneumatykę i napędy (salon Hape), metalurgię, hutnictwo i przemysł metalowy (salon Metalforum), spawalnictwo (salon Welding), dorobek naukowy instytutów badawczych (salon „Nauka dla gospodarki”), bezpieczeństwo pracy w przemyśle (salon BHP).

Instytut Mechaniki Precyzyjnej jak co roku prezentował się na stoisku wchodzącym w skład salonu Surfex. Nasza oferta cieszyła się największym zainteresowaniem głównie wśród osób zajmujących się galwanotechniką oraz obróbką cieplną i cieplno-chemiczną. Poza tym pracownicy Instytutu uczestniczyli w licznych wydarzeniach towarzyszących ITM Polska.

W drugim dniu targów odbyły się obchody VI Dnia Mechanika, którego organizatorem jest Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Przy tej okazji ogłoszono wyniki X edycji Ogólnopolskiego Konkursu na „Najlepsze Osiągnięcie Techniczne 2016 roku” i zaprezentowano nagrodzone prace. Instytut Mechaniki Precyzyjnej zajął drugie miejsce w kategorii „Prace i stanowiska naukowo-badawcze” za „Technologię kształtowania w niskotemperaturowej plazmie właściwości użytkowych narzędzi do produkcji wyrobów śrubowych”, którego autorami są: z IMP – Janusz Trojanowski, Anna Drobek, Tomasz Babul, z firmy „Gaweł” Zakład Produkcji Śrub SA – Mariusz Skóra i Tomasz Gaweł.

Równolegle z targami ITM Polska odbywały się Targi Kooperacji Przemysłowej Subcontracting, w ramach których organizowane były spotkania kooperacyjne Subcontracting ITM Meetings. Celem spotkań jest stworzenie warunków do nawiązania kontaktów między oferentami usług oraz potencjalnymi zleceniodawcami, którzy poszukują podwykonawców bądź są zainteresowani inwestycjami w nowe technologie przemysłowe.

Partnerem merytorycznym bieżącej edycji targów Subcontracting jest Klaster Obróbki Metalu – Krajowy Klaster Kluczowy. Klaster, do którego należy również nasz Instytut, zorganizował tzw. speaker’s corner. To trwające dwa dni wydarzenie jest poświęcone działaniom i procesom związanym z konsolidacją i wzrostem konkurencyjności polskiej branży podwykonawstwa i kooperacji. W ramach speaker’s corner odbywały się prezentacje, dyskusje i panele, w których uczestniczył Dyrektor Instytutu. 7 czerwca Tomasz Babul zaprezentował „Projekt Coolbend – głębokie wymrażanie kriogeniczne narzędzi do gięcia i obróbki mechanicznej” i wziął udział w panelu dyskusyjnym na ten temat. Ponadto w następnym dniu podzielił się opinią ekspercką w ramach panelu: „Jak automatyzować i zrobotyzować produkcję w przemyśle ogólnym”.

Stałym elementem ITM Polska są wydarzenia towarzyszące, które w formie konferencji, seminariów, warsztatów i pokazów edukują uczestników targów. Prezentowane tematy i sposób realizacji zależą od potrzeb klientów i tendencji, jakie panują na rynku. W tym roku Instytut zorganizował seminarium pt.: „Innowacje w badaniach materiałów”. Było ono przygotowane z okazji obchodów jubileuszu 90-lecia IMP, któremu patronują Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pracownicy IMP wygłosili siedem referatów dotyczących działalności realizowanej w Instytucie, a Sebastian Rynkiewicz, przedstawiciel Klastra Obróbek Metali – Krajowego Klastra Kluczowego, przedstawił gościnnie zagadnienie „Jak efektywnie łączyć biznes i naukę na europejską skalę?”.

Targi obfitowały także w wiele dodatkowych wydarzeń o „lżejszym” charakterze, m.in.: „Poligon umiejętności”, czyli pokazy lakiernicze, warsztaty skanowania i druku 3D czy eliminacje regionalnych zawodów profesjonalnych szlifierzy „Starcie szlifierzy”.

W tym roku na Targach ITM zaprezentowało się ok. 1000 wystawców Speaker’s corner budują relacje między oferentami i zleceniodawcami
Temat seminarium IMP był zgodny z tendencjami panującymi na rynku

IMP liderem konsorcjum w projekcie CuBR III

W dniu 29.05.2017 r. w warszawskim Centrum Konferencyjnym DAGO nastąpiło podpisanie umów pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, KGHM Polska Miedź S.A. a Instytutem Mechaniki Precyzyjnej w sprawie realizacji projektu pt.: „Opracowanie kompleksowej technologii aktywnego i pasywnego zabezpieczenia antykorozyjnego instalacji wzbogacania rud metali nieżelaznych” w ramach przedsięwzięcia o nazwie CuBR III. Umowy w obecności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina podpisali: Maciej Chorowski – dyrektor NCBiR, Radosław Domagalski-Łabędzki – prezes KGHM PM S.A., Tomasz Babul – dyrektor IMP. Instytut Mechaniki Precyzyjnej występował jako lider konsorcjum tworzonego wraz z Instytutem Metali Nieżelaznych z Gliwic, Akademią Górniczo-Hutniczą z Krakowa, a także przedsiębiorstwem Plasma System S.A. z Siemianowic Śląskich.

Celem projektu jest zwiększenie efektywności procesu wzbogacania rudy miedzi poprzez wydłużenie okresu eksploatacji istniejącej w KGHM PM S.A. instalacji technologicznej. Efekt ten ma być osiągnięty dzięki opracowaniu technologii aktywnego i pasywnego zabezpieczenia przeciwkorozyjnego. W ramach realizacji założonego celu planuje się wykonanie następujących zadań:
- ustalenie podstawowych przyczyn i skutków przedwczesnej degradacji urządzeń i elementów instalacji w Zakładach Wzbogacania Rud w KGHM PM S.A.,
- ustalenie podstaw do selekcji materiałów i powłok,
- opracowanie metod badania materiałów i powłok w warunkach korozji, erozji-korozji i innych łącznych oddziaływań czynnika korozyjnego i mechanicznego,
- wytypowanie potencjalnych materiałów powłokowych oraz technologii pasywnego zabezpieczenia przeciwkorozyjnego,
- selekcja materiałów i rozwiązań technologicznych na podstawie wyników badań laboratoryjnych,
- opracowanie technologii zabezpieczenia dla wytypowanych urządzeń i elementów instalacji ZWR o zróżnicowanym obciążeniu korozyjnym i wykonanie przykładowych zabezpieczeń,
- opracowanie technologii ochrony elektrochemicznej, dobór materiałów pomocniczych i wykonanie demonstracyjnej instalacji ochrony katodowej dla odpowiednio wybranych elementów i urządzeń,
- ustalenie podstawowych reguł doboru materiałów organicznych, metalowych oraz innych nieorganicznych do zastosowań w warunkach erozji-korozji.
Projekt planowo ma się zakończyć w pierwszej połowie 2020 roku.


IMP na targach w Paryżu

W dniach 27.04-08.05.2017 r. odbyły się 116 Międzynarodowe Targi Wynalazczości Concours Lépine pod honorowym patronatem Prezydenta Francji oraz Ministra, Prefekta Policji. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Francuskich Wynalazców i Producentów.
W tym roku targi w Paryżu cieszyły się wyjątkowo dużą frekwencją. Przełożyła się ona również na zainteresowanie pawilonem polskiej delegacji, który był objęty honorowym patronatem Ambasadora RP w Paryżu, przewodniczącego Rady Głównej Instytutów Badawczych oraz prezesa Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii. W sektorze branżowym poświęconym przemysłowi osiągnięcia i nowatorskie rozwiązania opracowane w Instytucie prezentowali Anna Gajewska-Midziałek i Piotr Nawrocki.

Wystawione na targach wynalazki były oceniane pod kątem nowatorstwa, poziomu badań, techniki i zastosowanych technologii. Międzynarodowe jury przyznało przedstawicielom IMP:
- złoty medal za „Superhydrophobic coatings on aluminum produced by anodic oxidation with additional treatment” („Warstwy superhydrofobowe na aluminium wytwarzane metodą anodowego utleniania z dodatkową obróbką”); autorzy: Piotr Tomassi, Klaudia Olkowicz, Janusz Krasucki, Zofia Buczko,
- brązowy medal za „Anticorrosion gas nitriding of machine parts” („Antykorozyjne azotowanie gazowe części maszyn”); autorzy: Piotr Wach, Jerzy Michalski, Jan Tacikowski, Kryspin Burdyński, Michał Filipowicz.

Francuskie Targi Wynalazczości cieszą się dużym prestiżem w środowiskach nauki i biznesu. Każda otrzymana na nich nagroda to duży sukces, który przekłada się na budowanie marki Instytutu na arenie międzynarodowej.

Fot. Arch. Eurobusiness-Haller (3)

IMP na targach Barcelona Innova 2017

W dniach 4-6 maja 2017 r. na terenach wystawienniczych Barcelona Expo La Farga de L’Hospitalet odbyły się Międzynarodowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technologii Barcelona Innova 2017.
W 2016 roku, po 64 latach działań promujących wynalazki i innowacje w ramach Międzynarodowych Targów Brussels Innova w Brukseli, kierownictwo targów, kierując się sugestiami uczestników, postanowiło rozszerzyć zasięg działalności także na inne kraje. Nowy projekt zrealizowano w Hiszpanii. Pierwsza edycja przyciągnęła wielu wystawców i zwiedzających z kraju i zagranicy, co uczyniło z Barcelony ważną światową platformę innowacji i nowych technologii, poświęconą transferowi nowych technologii i wdrażaniu postępu technicznego.
W tegorocznej, drugiej odsłonie Barcelona Innova wzięli udział wystawcy z całego świata, m.in. z Francji, Polski, Rosji, Tajlandii, Iranu, Arabii Saudyjskiej, Kamerunu, Chorwacji, Malezji i Włoch. Wydarzeniu towarzyszyły liczne imprezy biznesowe, konferencje i panele dyskusyjne omawiające zagadnienia związane z wynalazczością.
W tym roku na targach zostało zaprezentowanych i zgłoszonych do oceny 13 polskich wynalazków. W skład jury weszli przedstawiciele nauki i przemysłu z branż prezentowanych na targach. Przyznano medale złote, złote z wyróżnieniem, srebrne i brązowe oraz inne prestiżowe wyróżnienia.
W czasie uroczystego ogłoszenia wyników Polskę reprezentował przedstawiciel Konsulatu Generalnego RP w Barcelonie. Wśród nagrodzonych prac znalazły się dwa wynalazki opracowane w Instytucie Mechaniki Precyzyjnej. Na ręce Tomasza Babul, dyrektora IMP, przekazano:
- złoty medal z wyróżnieniem i nagrodę Serbana Constantina Valeca – Ministra Badań i Innowacji Rządu Rumunii za „Warstwy superhydrofobowe na aluminium wytwarzane metodą anodowego utleniania z dodatkową obróbką”; autorzy: Zofia Buczko, Piotr Tomassi, Klaudia Olkowicz, we współpracy z firmą CIM-mes,
- srebrny medal za „Antykorozyjne azotowanie gazowe części maszyn”; autorzy: Piotr Wach, Jerzy Michalski, Jan Tacikowski, Kryspin Burdyński, Michał Filipowicz.

Fot. Arch. Eurobusiness-Haller (3)

Jubileusz 90-lecia Instytutu Mechaniki Precyzyjnej

27 kwietnia 2017 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbyły się obchody 90-lecia naszego Instytutu pod honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Uroczystą galę uświetniło swoją obecnością wielu znamienitych gości. Ministerstwo Rozwoju reprezentował podsekretarz stanu Adam Hamryszczak, natomiast Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – Aleksandra Hanzel, zastępca dyrektora Kancelarii Marszałka ds. Gospodarki i Dialogu Społecznego. Wśród gości byli również prezes Polskiego Urzędu Patentowego Alicja Adamczak i prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Tomasz Schweitzer.

Liczną grupę przybyłych stanowili przedstawiciele uczelni wyższych i instytutów. W obchodach uczestniczyli również członkowie Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, Rady Głównej Instytutów Badawczych, a także reprezentanci stowarzyszeń: Naczelnej Organizacji Technicznej, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, oraz przedstawiciele przemysłu.

Zgromadzonych gości oraz pracowników Instytutu powitał dyrektor IMP Tomasz Babul. Dyrektor wygłosił okolicznościowy referat przedstawiający nasze dokonania na przestrzeni 90 lat i najnowsze osiągnięcia. Przemowę uzupełniły interesujące wystąpienia przedstawicieli instytucji, jednostek naukowych i firm, które od wielu lat współpracują z Instytutem. Wśród osób uczestniczących w prezentacji byli: Krzysztof Kwiatkowski – kierownik Kliniki Traumatologii i Ortopedii Wojskowego Instytutu Medycznego, Artur Litwiński – prezes firmy Gerda, Sylwia Jędrzejewicz – kierownik Działu Jakości i Rozwoju Technologii firmy Galwa-Kor, Tadeusz Godlewski – dyrektor ds. rozwoju firmy Mesko, Paweł Chojnacki – prezes Regionalnego Parku Przemysłowego w Świdniku.

W trakcie uroczystości nastąpiło wręczenie odznaczeń państwowych, odznak honorowych, adresów gratulacyjnych i medali pamiątkowych.

Odznaczeniami państwowymi za działalność na rzecz rozwoju gospodarki nadanymi przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę na wniosek Ministra Rozwoju i Finansów uhonorowano: prof. Marię Trzaskę – Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Tomasza Babul – Złotym Krzyżem Zasługi, Andrzeja Wojciechowskiego – Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Odznaczenia państwowe za „wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej” otrzymało 27 pracowników IMP, w tym:
- złoty medal za długoletnią służbę – Marek Betiuk, Zofia Buczko, Hanna Burzyńska, Jerzy Chytła, Beata Dąbrowska, Bożena Dąbrowska, Adam Doliński, Stanisław Gorzkowski, Janina Jedynak, Lech Kwiatkowski, Krystyna Kostrzewa, Hanna Kral, Jerzy Michalski, Zdzisław Obuchowicz, Maria Osińska, Andrzej Piechal, Konstanty Skalski, Jerzy Szawłowski, Andrzej Tomczyk, Piotr Tomassi, Janusz Trojanowski, Tadeusz Żółciak, - srebrny medal za długoletnią służbę – Agnieszka Dalewska, Jolanta Senator, - brązowy medal za długoletnią służbę – Aleksander Ciski, Anna Drobek, Paweł Marchlewski.

Za najdłuższą nieprzerwaną pracę w IMP uhonorowano: Jana Tacikowskiego (65 lat pracy), Jana Sochę (64 lata pracy), Jana Senatorskiego (53 lata pracy), Stanisławę Krajewską (48 lat pracy), Zdzisława Obuchowicza (47 lat pracy), Janusza Trojanowskiego (45 lat pracy), Tadeusza Żółciaka (45 lat pracy), Alicję Banaszkiewicz (45 lat pracy) i Tadeusza Tarkowskiego (45 lat pracy).

Odznakę „Zasłużeni dla IMP” otrzymali: Ewa Mańkiewicz-Cudny – prezes Naczelnej Organizacji Technicznej, Jan Szmidt – rektor Politechniki Warszawskiej, Jan Sieniawski – Politechnika Rzeszowska, Ryszard Pregiel – Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii, Zbigniew Glapa – prezes firmy Selfa, Kazimierz Wolski – prezes firmy Wolco, Krzysztof Czupryński – prorektor Wojskowej Akademii Technicznej. Natomiast medalami jubileuszowymi odznaczono 28 osób – przedstawicieli ministerstw, uczelni i przemysłu.

Wyrazem uznania było przyznanie Instytutowi Mechaniki Precyzyjnej medalu okolicznościowego „Pro Masovia” za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego. Wyróżnienie dyrektorowi IMP Tomaszowi Babul w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika wręczyła dyrektor Aleksandra Hanzel.

Oficjalną część uroczystości zamknął pokaz filmu „Halo Ziemia” zorganizowany dla gości Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Planetarium Centrum Nauki Kopernik.

Obchody jubileuszu swoim patronatem objęła Rada Główna Instytutów Badawczych, a partnerami byli: Naczelna Organizacja Techniczna, Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, Polska Izba Konstrukcji Stalowych, Polskie Towarzystwo Galwanotechniczne, Międzynarodowe Targi Poznańskie, Targi Kielce, Targi w Krakowie, Eurobusiness-Haller, „Ochrona przed Korozją”, „Inżynieria Materiałowa”, „Przegląd Mechaniczny”, „Przegląd Spawalnictwa”, „Mechanik”, „Inżynieria Powierzchni”, „Stal, Metale & Nowe Technologie”, „Obróbka Metalu”, Muzeum Techniki i Przemysłu.

Galeria fotografii z obchodów 90-lecia


Wystąpienie dyrektora Tomasza Babul na obchodach jubileuszu 90-lecia IMP

Wizyta dyrektora ISMAN w IMP

W dniach 26-29.04.2017 r. Instytut Mechaniki Precyzyjnej gościł profesora Mikhaiła Alymova, dyrektora rosyjskiego instytutu ISMAN (Institute of Structural Macrokinetics and Materials Science, Russian Academy of Science).
Celem wizyty było nawiązanie współpracy między Instytutami w zakresie wytwarzania i wykorzystania proszków do procesów natryskiwania cieplnego, spieku proszków metalowych i niemetalowych dla potrzeb przemysłu oraz wysokoemisyjnej obróbki metali.

Dyrektor IMP dr hab. inż. Tomasz Babul przedstawił działalność naukowo-badawczą i osiągnięcia Instytutu. Profesor Mikhaił Alymov zwiedził pomieszczenia Laboratorium Badawczo-Wdrożeniowego Powłok Funkcjonalnych i Powłok ze Stopów Metali Szlachetnych, Centrum Obróbki Cieplnej oraz Laboratorium Badań Mechanicznych Urządzeń Zabezpieczających i Lekkich Przegród Budowlanych. Funkcjonowanie Laboratorium Powłok zaprezentował mgr inż. Adam Doliński, po Centrum Obróbki Cieplnej oprowadził Profesora mgr inż. Aleksander Ciski, zaś w ostatnim z odwiedzanych Laboratoriów mgr inż. Miron Durzewski przedstawił techniki badań zamków.

Efektem wizyty było podpisanie przez Dyrektorów obu Instytutów porozumienia o współpracy.


Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 2016 rok - sukces pracowników IMP

W dniu 9 grudnia 2016 r. w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN odbyła się uroczystość wręczenia Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 2016 rok. Nagrody te przyznawane są co roku za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne (w kategoriach: badania podstawowe, badania na rzecz rozwoju społeczeństwa i badania na rzecz rozwoju gospodarki), a także za wybitne osiągnięcia naukowe, za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej, za całokształt dorobku naukowego oraz za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne.

W tym roku pracownicy Instytutu Mechaniki Precyzyjnej odnieśli wielki sukces – zostali uhonorowani za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne aż w dwóch z trzech kategorii. Nagrody z rąk wicepremiera Jarosława Gowina – Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego odebrali:

- w kategorii „Badania na rzecz rozwoju społeczeństwa” – prof. dr hab. inż. Konstanty Skalski, dr inż. Anna Makuch oraz prof. dr hab. Krzysztof Kwiatkowski z Wojskowego Instytutu Medycznego za osiągnięcie pt.: „Badania nad strukturami kostnymi człowieka oraz ich aplikacją w inżynierii ortopedycznej i rehabilitacyjnej”,

- w kategorii „Badania na rzecz rozwoju gospodarki” – prof. dr hab. inż. Tadeusz Wierzchoń z Politechniki Warszawskiej i inż. Janusz Trojanowski za osiągnięcie pt.: „Technologia kształtowania właściwości użytkowych stopów metali w niskotemperaturowej plazmie”.

Fot. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (3)
Nagrodę w kategorii „Badania na rzecz rozwoju społeczeństwa” otrzymali: Krzysztof Kwiatkowski, Anna Makuch i Konstanty Skalski Statuetkę z rąk Ministra Jarosława Gowina przyjęli Tadeusz Wierzchoń i Janusz Trojanowski Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin z laureatami: Krzysztofem Kwiatkowskim, Andrzejem Olesiem (UJ, kategoria: „Badania podstawowe”), Anną Makuch, Konstantym Skalskim, Tadeuszem Wierzchoniem, Januszem Trojanowskim

IMP ze srebrnym Laurem Innowacyjności 2016

23 listopada 2016 r. w Warszawskim Domu Technika NOT podczas uroczystej gali podsumowano VI edycję Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne „Laur Innowacyjności 2016”.
Konkurs jest organizowany z myślą o firmach, które z powodzeniem wdrożyły swoje najlepsze pomysły, rozwiązania i wynalazki. Jego celem jest zarówno promocja innowacyjnych produktów, technologii i usług, których rozwój – jak głosi naczelna idea „Lauru Innowacyjności” – stanowi klucz do wzrostu polskiej gospodarki, jak również pomoc w przyspieszeniu aplikacji nowoczesnych rozwiązań.
W skład Kapituły Konkursu wchodzą przedstawiciele firm i instytutów badawczych z Polski i ze świata reprezentujący różne dziedziny techniki i gospodarki. Nagrody i wyróżnienia są przyznawane w 13 kategoriach, m.in. „Energetyka, elektrotechnika”, „Mechanika, maszyny i urządzenia”, „Górnictwo i hutnictwo”.
W gronie nagrodzonych znalazł się również Instytut Mechaniki Precyzyjnej. Srebrny laur w kategorii „Inżynieria materiałowa, nanotechnologie” przyznano za pracę „Magnetron cylindryczny z dynamicznym polem magnetycznym, technologia MS-PVD”, której autorami są pracownicy Zakładu Technologii Wyprzedzających: Marek Betiuk, Jerzy Michalski, Zbigniew Łataś, Kryspin Burdyński i Piotr Wach.

Laureaci srebrnego „Lauru Innowacyjności 2016”, Tomasz Babul i Marek Betiuk, z Alicją Adamczak – Prezesem Urzędu Patentowego RP i Michałem Jaworskim – przedstawicielem głównego sponsora firmy Microsoft

Tytuły „Najlepszego osiągnięcia technicznego 2015 roku” przyznane

25 listopada 2016 r. w Warszawskim Domu Technika NOT odbyły się uroczystości 90-lecia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP). Ważnym punktem w programie obchodów było wręczenie nagród i wyróżnień w IX edycji konkursu na „Najlepsze osiągnięcie techniczne 2015 roku”.

Pierwsze miejsce w kategorii „Prace wdrożone w przemyśle” zajął wynalazek pt. „Fluidalne stanowisko do obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej części lotniczych”. Wdrożenie to jest wynikiem współpracy Instytutu Mechaniki Precyzyjnej (Tomasz Babul, Zdzisław Obuchowicz, Dariusz Orzechowski, Artur Szczepański, Konrad Lankiewicz, Sylwester Jończyk) i firmy AMP Sp. z o.o. (Bogdan Flisiewicz, Małgorzata Kostańska, Artur Setta, Robert Barański).

Jubileuszowa gala SIMP stała się również okazją do wręczenia honorowych odznak i wyróżnień. Wśród uhonorowanych osób był dyrektor Instytutu Mechaniki Precyzyjnej – Tomasz Babul, który został wyróżniony Odznaką im. Henryka Mierzejewskiego oraz medalem i dyplomem za udział w pracach Komitetu Naukowego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich oraz Komitetu Honorowego obchodów 90-lecia SIMP.

Fot.: SIMP (2)


Fot.: Arch. IMP

IMP na jubileuszowych targach BRUSSELS INNOVA 2016

W dniach 17-19 listopada 2016 r. odbyły się 65 Międzynarodowe Targi Wynalazczości Badań Naukowych i Nowych Technologii BRUSSELS INNOVA. Ich celem jest m.in. prorynkowa i prowdrożeniowa promocja nowatorskich rozwiązań i nawiązanie kontaktów naukowo-biznesowych. W tegorocznej edycji wzięli udział wystawcy z 15 krajów, m.in. z Belgii, Francji, Chorwacji, Rosji, Chin, Iranu, Tajwanu.

W ramach targów INNOVA odbywał się konkurs „Eureka!”, podczas którego grono ponad 100 międzynarodowych ekspertów reprezentujących środowiska naukowe i przemysłowe dokonało oceny wynalazków, przyznając nagrody i medale. Jak co roku, najwyżej ocenione rozwiązania otrzymały złote medale ze specjalnym wyróżnieniem jury oraz nagrody specjalne ufundowane przez belgijskie i międzynarodowe instytucje rządowe. Ponadto wybitne osobistości świata nauki zostały odznaczone belgijskimi i europejskimi Krzyżami Zasługi Orderu Wynalazczości podczas uroczystej ceremonii, która odbyła się 18 listopada.

Polacy prezentują swe osiągnięcia na targach w Brukseli od 26 lat. W tym roku były to instytuty badawcze, wyższe uczelnie, przedsiębiorstwa innowacyjne, start-upy oraz młodzież szkół średnich i wyższych. Rozwiązania obejmowały zagadnienia z różnych dziedzin, m.in. ekologii, medycyny, bezpieczeństwa, lotnictwa, przemysłu samochodowego i transportu, metalurgii, włókiennictwa, maszyn i urządzeń, chemii, mechaniki, inżynierii, elektroniki, rolnictwa i żywności, energetyki, informatyki. Polskie wynalazki wystawiane były w narodowym pawilonie, nad którym patronat objęli: Ambasador RP w Brukseli, Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych oraz Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii. Łącznie polscy wynalazcy zaprezentowali 50 wynalazków, za które otrzymali: 12 medali złotych ze specjalnym wyróżnieniem jury, 31 złotych oraz 7 srebrnych.

Wśród nagrodzonych prac znalazły się również wynalazki opracowane w Instytucie Mechaniki Precyzyjnej. Instytut otrzymał:

- złoty medal z wyróżnieniem i nagrodę Guya Vanhengela – Ministra Rządu Regionu Stołecznego Brukseli za „Bezpieczną oraz przyjazną dla środowiska technologię unieszkodliwiania/utylizacji odpadów niebezpiecznych metodą termolizy, w szczególności odpadów medycznych”; autorzy: Adam Doliński, Andrzej Wojciechowski, Tomasz Babul, Krystyna Pietrzak we współpracy z firmą WGW Green Energy Poland Sp. z o.o.

- srebrny medal za „Rurowy magnetron do napylania wielowarstwowych lub kompozytowych powłok”; autorzy: Marek Betiuk, Jerzy Michalski, Zbigniew Łataś.

Fot. Arch. Eurobusiness-Haller (3)


Wizyta z Ministerstwa Rozwoju

W dniu 18 listopada 2016 r. w Instytucie Mechaniki Precyzyjnej gościła pani Izabela Żmudka – Zastępca Dyrektora Jednostek Nadzorowanych i Podległych Ministerstwa Rozwoju. W czasie wizyty Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Naukowych prof. dr hab. inż. Jerzy Jeleńkowski przedstawił działalność naukowo-badawczą i osiągnięcia IMP. Wśród tematów poruszanych podczas rozmowy była m.in. opatentowana przez IMP metoda otrzymywania grafenu i perspektywy jego wykorzystania. Profesor Jeleńkowski wyjaśnił, czym metoda stosowana w IMP różni się od proponowanej w ITME, a także przekazał informacje o projektach badawczych Instytutu.

Panią Dyrektor interesowały także laboratoria instytutowe. Odwiedziła m.in. pomieszczenia hartowni, po których oprowadzał ją mgr inż. Sylwester Jończyk, a także galwanizerni, gdzie mgr inż. Anna Gajewska-Midziałek zapoznała panią Dyrektor z bieżącymi pracami prowadzonymi przez IMP. Spotkanie w Instytucie zakończyło się w Laboratorium Badań Mechanicznych Urządzeń Zabezpieczających i Lekkich Przegród Budowlanych, w którym mgr inż. Miron Durzewski przedstawił techniki badań zamków.


Targi EUROTOOL 2016 w Krakowie

W dniach 18-20 października 2016 r. odbyły się 21 Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Materiałów EUROTOOL. To jedne z największych targów organizowanych z myślą m.in. o producentach obrabiarek, specjalistach z branży obróbki mechanicznej, plastycznej i wielu innych. Tegorocznej edycji, podobnie jak w latach ubiegłych, towarzyszyły inne wydarzenia związane z branżą: 8. Międzynarodowe Targi Obróbki, Łączenia i Powlekania Blach BLACH-TECH-EXPO, Salon Kooperacji Przemysłowej, Salon Technologii CAx, Salon Automatyki i Robotyki.
Podczas trzydniowych targów EUROTOOL prezentowano: obrabiarki wszystkich rodzajów i typów do obróbki różnych materiałów, narzędzia do obróbki materiałów, oprzyrządowanie technologiczne obrabiarek, narzędzia i urządzenia pomiarowe oraz aparaturę pomiarowo-kontrolną, wyposażenie zakładów przemysłowych, ciecze technologiczne oraz urządzenia do ich uzdatniania.
Ideą organizatorów jest stworzenie platformy zarówno do kontaktów między zleceniodawcami a usługodawcami, jak i wymiany wiedzy. Dużym zainteresowaniem cieszyło się zorganizowane 19 października seminarium IMP pt.: „Innowacyjne aspekty obróbki cieplnej materiałów narzędziowych”. Wygłoszone w czasie tego spotkania referaty dotyczyły: rodzajów obróbki cieplnej stali narzędziowych, mobilnego systemu prognozowania i symulacji azotowania narzędzi, obróbki cieplnej warstw azotowanych, powłok osadzanych bezprądowo oraz specyfiki mechanicznej obróbki powierzchniowej wyrobów metalowych. Natomiast stoisko Instytutu było najczęściej odwiedzane przez osoby zainteresowane galwanotechniką oraz obróbką cieplną i cieplno-chemiczną (m.in. azotowaniem). Pozwoliło to na nawiązanie nowych kontaktów oraz poznanie potrzeb potencjalnych klientów, co w niektórych przypadkach już zaowocowało konkretnymi działaniami mającymi na celu zapoczątkowanie współpracy.


VI Warszawskie Dni Techniki w IMP

W dniach 19-21 października 2016 r. odbyły się Warszawskie Dni Techniki, organizowane przez Oddział Warszawski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, Politechnikę Warszawską i Naczelną Organizację Techniczną. Wśród partnerów był również Instytut Mechaniki Precyzyjnej, który uczestniczy w tym przedsięwzięciu od momentu jego powstania, a Dyrektor Instytutu jest członkiem Komitetu Honorowego.
To już szósta edycja spotkań pod hasłem „Warszawa – Technika wczoraj, dziś, jutro”, które są skierowane przede wszystkim do młodzieży. Ich celem jest: rozwój zainteresowań technicznych, propagowanie kierunków technicznych w szkołach średnich i wyższych, preorientacja zawodowa młodego pokolenia, poszerzenie wiedzy o aktualnym stanie techniki, ośrodkach naukowych i przemysłowych.
W tegorocznym spotkaniu w IMP uczestniczyło około 70 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz techników. Pod kierunkiem Bogdana Bogdańskiego i Mirona Durzewskiego grupa młodzieży wraz z opiekunami zapoznała się z działalnością Laboratorium Badań Mechanicznych Urządzeń Zabezpieczających i Lekkich Przegród Budowlanych. Tematem przewodnim spotkania były „Tajemnice sejfów”. Największe zainteresowanie wzbudziła prezentacja zestawów urządzeń badawczych zamków i sposoby wykonywania badań testowych urządzeń oraz elementów pomieszczeń do przechowywania wartości. Młodzież miała okazję zapoznać się zarówno z wyrobami, jak i metodykami badawczymi oraz infrastrukturą niezbędną do prowadzenia badań.

Fot.: http://www.dni-techniki.waw.pl )

Dyrektor IMP wyróżniony przez Wydział Inżynierii Materiałowej PW

30 września 2016 r. w auli im. prof. Jerzego Witolda Wyrzykowskiego w Gmachu Inżynierii Materiałowej w Warszawie odbyła się inauguracja roku akademickiego 2016/2017 połączona z galą 25-lecia Wydziału Inżynierii Materiałowej.

Po immatrykulacji studentów I roku nastąpiło wręczanie nagród i dyplomów, m.in. Jego Magnificencji Rektora Politechniki Warszawskiej czy „Złotej Kredy” dla Najlepszego Nauczyciela w roku akademickim 2015/2016. Ważnym punktem było wręczenie statuetek „Przyjaciel Wydziału”, które są przyznawane osobom spoza Wydziału w dowód uznania za aktywną współpracę w obszarze inżynierii materiałowej. W tym roku wśród wyróżnionych nagrodą był dr hab. inż. Tomasz Babul, prof. IMP. Dyrektor IMP wraz z dr. hab. inż. Jerzym Szawłowskim, prof. IMP otrzymał również medal z okazji jubileuszu Wydziału Inżynierii Materiałowej PW.

Inauguracja roku akademickiego 2016/2017. Od lewej: prof. dr hab. Małgorzata Lewandowska (PW), dr hab. inż. Krzysztof Lewenstein (PW), dr inż. Ireneusz Marciniak (ITME), prof. dr hab. inż. Wojciech Przetakiewicz (AM w Szczecinie), dr hab. inż. Tomasz Babul, prof. IMP, prof. dr hab. inż. Tadeusz Wierzchoń (PW), dr hab. inż. Jerzy Szawłowski, prof. IMP Statuetkę „Przyjaciela Wydziału” dyrektorowi IMP dr hab. inż. Tomaszowi Babul, prof. IMP wręczył dziekan Wydziału dr hab. inż. Jarosław Mizera, prof. PW (WIM WP) Statuetka - Przyjaciel Wydziału
Fot.: K. Wojciewski (Źródło: http://www.inmat.pw.edu.pl/index )

IMP na jubileuszowej edycji IWIS 2016

W dniach 10-12 października 2016 r. w gmachu Politechniki Warszawskiej odbyła się 10 jubileuszowa Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS. W tym roku, oprócz polskich wystawców, wzięli w niej udział wynalazcy z 26 państw, m.in. z Czech, Rumunii, Chorwacji, Mołdawii, Tajlandii, Tajwanu, Iranu, Malezji. Tradycyjnie wydarzenie to zostało objęte Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.
W ramach stoiska narodowego organizowanego przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów zaprezentowano ponad 130 polskich rozwiązań z różnych dziedzin nauki, które zostały wysoko ocenione przez międzynarodowe jury. O poziomie polskich wystawców świadczy ich medalowy dorobek: 18 medali platynowych, 29 złotych z wyróżnieniem, 27 złotych, 35 srebrnych i 22 brązowe.
Wśród nagrodzonych prac znalazły się również wynalazki opracowane w Instytucie Mechaniki Precyzyjnej. Instytut otrzymał dwa złote medale z wyróżnieniem za:
- „Rurowy magnetron do napylania wielowarstwowych lub kompozytowych powłok”. Autorzy: Marek Betiuk, Jerzy Michalski, Zbigniew Łataś,
- „Innowacyjną obróbkę cieplną warstw azotowanych wytwarzanych na matrycach do kucia na gorąco”. Autorzy: Aleksander Ciski, Piotr Wach, Tomasz Babul we współpracy z firmą Mototechnika Józef Zborowski Sp.j.
oraz srebrny medal za:
- „Bezpieczną oraz przyjazną dla środowiska technologię unieszkodliwiania/utylizacji odpadów niebezpiecznych metodą termolizy, w szczególności odpadów medycznych”. Autorzy: Adam Doliński, Andrzej Wojciechowski, Tomasz Babul, Krystyna Pietrzak we współpracy z firmą WGW Green Energy Poland Sp. z o.o.

Uroczyste otwarcie jubileuszowej edycji IWIS 2016 Dr. hab. inż. Andrzej Wojciechowski, prof. IMP przedstawia temat termolizy odpadów medycznych
Dr inż. Piotr Wach prezentuje międzynarodowemu jury wynalazek opracowany w IMP Wynalazek dr. inż. Marka Betiuka został nagrodzony złotym medalem z wyróżnieniem

VIII EDYCJA KONKURSU INNOWATOR MAZOWSZA
Samorząd Województwa Mazowieckiego z wielką przyjemnością ogłasza VIII edycję Konkursu Innowator Mazowsza z nagrodami dla ludzi nauki i firm o nowatorskim podejściu do gospodarki, którzy zmieniają oblicze mazowieckiej gospodarki. Zapraszamy młodych naukowców i przedsiębiorców z województwa mazowieckiego, którzy mogą pochwalić się innowacyjnymi produktami bądź rozwiązaniami technologicznymi i wezmą udział w rywalizacji o nagrody ufundowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i Partnerów Konkursu.

Dla laureatów przewidziane są następujące nagrody:
- w kategorii Młoda Innowacyjna Firma
I miejsce: 25.000 zł brutto
II miejsce: 15.000 zł brutto
III miejsce: 10.000 zł brutto
- w kategorii Innowacyjny Młody Naukowiec
I miejsce: 15.000 zł brutto
II miejsce: 12.500 zł brutto
III miejsce: 10.000 zł brutto.
Termin składania wniosków do 22 WRZEŚNIA br.

Zapraszamy na stronę: http://www.innowacyjni.mazovia.pl


Wynalazek IMP nagrodzony za oceanem

W dniach 7-9 czerwca 2016 r. odbyły się 31. Międzynarodowe Targi Wynalazczości i Innowacji INPEX w Pittsburghu w Pensylwanii. To największe targi tego typu w USA, które umożliwiają wystawcom profesjonalną prezentację i promocję produktów oraz nawiązanie kontaktów biznesowych z producentami i inwestorami zainteresowanymi współpracą naukową, wdrożeniami, zakupem licencji nowych technologii i produktów.
W tym roku na targach INPEX zaprezentowano ponad 550 wynalazków z 24 krajów, m.in. z Australii, Kanady, Chin, Chorwacji, Egiptu, Iranu, Korei, Malezji, Meksyku, Maroko, RPA, Szwecji, Rosji, Tajwanu, Turcji, Francji. Polskie propozycje wystawiane były w ramach stoiska narodowego organizowanego przez firmę Eurobusiness- Haller, przedstawiciela targów INPEX na nasz kraj, we współpracy z Fundacją Haller Pro Inventio. W tym roku w skład polskiej ekspozycji weszło 10 wynalazków, z czego 8 zostało zgłoszonych do konkursu.
Międzynarodowe jury przyznało złoty medal z wyróżnieniem w kategorii Natural environment - wynalazkowi "Recycling of Multimaterial Packages by Thermal Decomposition" (Unieszkodliwianie opakowań wielomateriałowych metodą termolizy), którego autorami są pracownicy IMP (A. Wojciechowski, K. Pietrzak, T. Babul, A. Doliński) i firmy WGW Green Energy Poland Sp. z o.o. (S. Wołosiak, D. Wyszyński, M. Wołosiak). Osiągnięcie to otrzymało również nagrodę specjalną wręczaną przez China Maker Union.

Targi INPEX to największe Targi wynalazczości w USA (źródło: https://www.flickr.com/photos/inventhelp/albums/with/72157644950586697) Przedstawicielka polskiej delegacji z nagrodą przyznaną Instytutowi Mechaniki Precyzyjnej (źródło: https://www.flickr.com/photos/inventhelp/albums/with/72157644950586697

Sezon targowy w pełni - IMP w Poznaniu

W dniach 7-10 czerwca 2016 r. Instytut Mechaniki Precyzyjnej uczestniczył w poznańskich targach ITM Polska – Innowacje, Technologie, Maszyny. Celem targów jest prezentacja i promocja dorobku przedsiębiorstw, zespołów projektowych i jednostek naukowych.

W ramach ITM Polska jest organizowanych siedem salonów tematycznych: Mach-Tool (obrabiarki i narzędzia), Surfex (obróbka powierzchni), Hape (hydraulika, pneumatyka, napędy), Metalforum (metalurgia, hutnictwo, przemysł metalowy), Weldnig (spawalnictwo), Nauka dla gospodarki (dorobek naukowy instytutów badawczych), BHP (bezpieczeństwo pracy w przemyśle). IMP prezentował swoją ofertę w części tematycznej „Nauka dla gospodarki”. Nasze stoisko odwiedziły osoby zainteresowane działalnością Instytutu, możliwościami współpracy i publikacjami wydawnictwa.

IMP przygotował również seminarium pt. „Objętościowa obróbka cieplna stopów metali”, przeznaczone dla osób zainteresowanych technologiami i zabiegami poprawiającymi właściwości stopów metali. Seminarium prowadził dr hab. inż. Jerzy Szawłowski, prof. IMP, zachęcając uczestników do pytań i dyskusji związanej z tematyką wystąpień. Referaty pracowników Instytutu i zaproszonych gości dotyczyły m.in. obróbki cieplnej stopów żelaza, wpływu wymrażania kriogenicznego na mikrostrukturę i właściwości stali, technologii „rapid prototyping” w inżynierii biomedycznej.

Na targach swoją ofertę prezentowały także przedsiębiorstwa, odlewnie i firmy zajmujące się m.in. obróbką skrawaniem, produkcją i sprzedażą oprogramowania CAD/CAM, robotów przemysłowych, maszyn do gratowania, śrutowania i innych wykorzystywanych w branży obróbki metali. Przedstawiane innowacje i rozwiązania trafiają do przemysłu, umożliwiając zwiększenie wydajności urządzeń, optymalizację pracy zakładów produkcyjnych i podniesienie rynkowej atrakcyjności i konkurencyjności firm. (KC, JB)

Fot. KC (3)

Sukcesy polskich wynalazców w Paryżu

W dniach od 29 kwietnia do 8 maja 2016 r. odbyły się 115 Międzynarodowe Targi Wynalazczości Concours Lépine organizowane pod patronatem Prezydenta Francji oraz Prefekta Policji. Poświęcone transferowi technologii i wdrażaniu postępu wydarzenie jest szeroko nagłaśniane w mediach i dzięki swojej renomie przyciąga z każdą edycją coraz większą liczbę wystawców i zwiedzających, którzy reprezentują środowisko naukowe i biznesowe, a także producentów oraz inwestorów.

Jak co roku, prezentowane na wystawie rozwiązania zostały przyporządkowane do sektorów: czterech głównych - branżowych (poprawa jakości życia; medycyna i technologie medyczne; transport; przemysł) i narodowych. Od 2003 r. swój pawilon ma tu również Polska. Wynalazki, prezentowane przez nasze instytuty naukowe, wyższe uczelnie, przedsiębiorstwa, szkoły średnie techniczne i twórców indywidualnych, są bardzo zaawansowane, najczęściej już w końcowej fazie produkcji - po próbach, badaniach, wdrożeniach pilotażowych - gotowe do przemysłowych wdrożeń i komercjalizacji.

Wszystkie wystawiane w Paryżu wynalazki były oceniane pod kątem nowatorstwa, wykonanych badań, poziomu techniki i technologii, zapotrzebowań społecznych, możliwości wdrażania i sprzedaży. Ogłoszenie wyników i wręczenie medali odbyło się 7 maja 2016 r. W uroczystości wzięło udział wielu gości honorowych reprezentujących m.in. Prezydenta Francji, Ministra Nauki, Ministra Przemysłu, Prefekta Policji oraz Międzynarodową Organizację Własności Intelektualnej OMP. Ze strony Ambasady RP obecny był ambasador Andrzej Byrt.

Na ponad 600 rozwiązań wystawionych w tym roku w Concours Lépine jury przyznało 194 medale. Wielkim sukcesem jest to, że wszystkie 27 wynalazków z Polski zostało nagrodzonych. Instytut Mechaniki Precyzyjnej otrzymał dwa złote medale za:
- Nowy nanokompozytowy materiał – płatki grafenu metalizowane niklem”, autorzy: Maria Trzaska, Grzegorz Cieślak,
- Unieszkodliwianie opakowań wielomateriałowych metodą termolizy”, autorzy: IMP – Andrzej Wojciechowski, Krystyna Pietrzak, Tomasz Babul, Adam Doliński, firma WGW Green Energy Poland Sp. z o. o. – Stefan Wołosiak, Dariusz Wyszyński, Marta Wołosiak.

Fot. arch. Eurobusiness-Haller (3)

Giełda Wynalazków 2016 – polscy naukowcy na wystawach wynalazczości w 2015 r.

W dniach 24 i 25 marca 2016 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbyła się XXIII Giełda Wynalazków, na której zaprezentowano 96 innowacyjnych rozwiązań nagrodzonych na światowych wystawach wynalazczości w 2015 r. Głównym celem Giełdy jest promocja międzynarodowych sukcesów polskich jednostek naukowych, podmiotów gospodarczych oraz indywidualnych wynalazców, a także zwiększenie zainteresowania przedsiębiorców polskimi rozwiązaniami naukowo-technicznymi. Patronat Honorowy nad Giełdą objął Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a jej współorganizatorami byli: Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów (SPWiR) i Eurobusiness-Haller.

W tegorocznej edycji uczestniczyło 54 wystawców. Wśród nich był również Instytut Mechaniki Precyzyjnej ze swoimi dwoma osiągnięciami: - nagrodzonym złotym medalem z wyróżnieniem na IX Międzynarodowej Wystawie Wynalazków IWIS 2015 w Warszawie wynalazkiem pt.: „Nowy nanokompozytowy materiał – płatki grafenu metalizowane niklem, autorstwa M. Trzaski i G. Cieślaka, - nagrodzonym złotym medalem, również na wystawie IWIS, wynalazkiem pt. „Jarzeniowe azotowanie selektywne”, autorstwa M. Betiuka, J. Michalskiego, Z. Łatasia, J. Tacikowskiego, P. Wacha, Kryspina Burdyńskiego, T. Frączka (PCz).

Podczas uroczystości oficjalnego otwarcia Giełdy dr Piotr Dardziński, Podsekretarz Stanu w MNiSW, wręczył nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wyróżniające się osiągnięcia techniczne. Nagrodę tę wraz ze statuetką „Ambasador Innowacji 2015” otrzymała prof. dr hab. inż. Maria Trzaska, a gratulacje złożyli prezes SPWiR prof. Michał Szota i prezes Eurobusiness-Haller Barbara Haller. Ponadto Instytut otrzymał dwa dyplomy MNiSW za: - „Nowatorską kombinację procesów azotowania oraz obróbki cieplnej stali narzędziowych i konstrukcyjnych”, autorstwa P. Wacha, A. Ciskiego, J. Tacikowskiego, T. Babul, J. Zborowskiego (Mototechnika Józef Zborowski Sp.J.), nagrodzoną złotym medalem z wyróżnieniem na 64. Międzynarodowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „Brussels Innova 2015”, - „Magnetronowe źródło plazmy z dynamicznym polem magnetycznym”, autorstwa M. Betiuka, J. Michalskiego, Z. Łatasia, J. Tacikowskiego, P. Wacha, K. Burdyńskiego, T. Frączka (PCz), nagrodzone platynowym medalem na IX Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS 2015.

Po części oficjalnej Giełdy ekspozycję Instytutu odwiedził dr Piotr Dardziński. Sekretarz Stanu z dużym zainteresowaniem rozmawiał z dyrektorem Instytutu i wynalazcami. Rozwiązaniami prezentowanymi przez IMP zainteresowali się również przedstawiciele kilku czasopism naukowo-technicznych, którzy zachęcali naszych naukowców do publikacji artykułów dotyczących nagrodzonych tematów i innych nowatorskich rozwiązań.

Udział IMP w XXIII Giełdzie Wynalazków pozwolił na promocję i popularyzację naszych osiągnięć, a uzyskane nagrody mogą okazać się pomocne przy wdrażaniu przemysłowym naszych technologii i urządzeń.

Ceremonia wręczania nagród; M. Trzaska - czwarta od lewej (fot. arch. Eurobusiness-Haller) Laureaci XXIII edycji Giełdy Wynalazków (fot. arch. Eurobusiness-Haller) Ekspozycję IMP odwiedzili również organizatorzy Giełdy. Od lewej: M. Szota, P. Dardziński, B. Haller, T. Babul, M. Trzaska (fot. arch. Eurobusiness-Haller)
Dyrektor Instytutu, T. Babul, wraz z M. Trzaską prezentuje P. Dardzińskiemu działalność IMP (fot. arch. IMP) Laureaci nagrody MNiSW – M. Trzaska i G. Cieślak (fot. arch. IMP)

IMP na targach EXPO-SURFACE 2016 w Kielcach

W dniach 9-11 marca 2016 r. uczestniczyliśmy w VII Targach Technologii Antykorozyjnych oraz Ochrony Powierzchni EXPO-SURFACE w Kielcach.

Pierwszego dnia odbyło się seminarium IMP pt. „Powłoki ochronne – nowe propozycje, systemy kontroli”, które poprowadziła prof. dr hab. inż. Maria Trzaska. Pracownicy naukowi Instytutu i zaproszeni goście wygłosili dziewięć referatów. Duża frekwencja słuchaczy i dyskusje po kolejnych wystąpieniach świadczyły o zainteresowaniu prezentowaną tematyką. Po zakończeniu seminarium rozmowy były kontynuowane, tym razem już na stoisku Instytutu. Nasza ekspozycja zwróciła uwagę przedstawicieli przemysłu, reprezentantów środowiska naukowego, a także dziennikarzy, zwłaszcza z czasopism technicznych zajmujących się obróbką metali i ochroną przed korozją. Zwiedzający mieli możliwość zapoznania się z działalnością Instytutu i naszymi technologiami. Ponadto zaprezentowaliśmy ofertę wydawnictwa IMP, m.in. kwartalnik „Inżynieria Powierzchni” i wyróżniające się monografie, a także plan szkoleń, które przygotowaliśmy na ten rok.

W tegorocznej edycji EXPO-SURFACE wzięło udział niemal 60 wystawców. Podobnie jak w ubiegłych latach nie zabrakło oferty specjalistycznych produktów i urządzeń umożliwiających precyzyjne naniesienie farb, m.in. agregaty malarskie, pistolety do malowania i pompy membranowe, jak również piaskarki, myjnie, śrutownice. Ponadto zaprezentowano innowacyjne rozwiązania dotyczące lakierowania proszkowego i cynkowania termodyfuzyjnego, a także duży wybór sprzętu ochronnego i technicznego do prac antykorozyjnych.

EXPO-SURFACE jest jednym z wielu wydarzeń targowych wchodzących w skład Salonu Technologii Obróbki Metali. W tym samym czasie odbywały się również wystawy związane z pneumatyką i hydrauliką siłową, maszynami i narzędziami do obróbki metali skrawaniem i obróbką plastyczną, technologią laserową, spawalnictwem, przyrządami pomiarowymi oraz drukarkami 3D, których bogata ekspozycja przyciągała wielu zainteresowanych. Połączenie targów EXPO-SURFACE, PNEUMATICON, STOM-TOOL, STOM-BLECH, STOM-LASER, CONTROL-STOM, Spawalnictwo, WirtoProcesy oraz Dni Druku 3D na wspólnej przestrzeni wystawienniczej umożliwiło nawiązanie większej ilości kontaktów z przedstawicielami firm z branży i dało okazję do promowania technologii antykorozyjnych i ochrony powierzchni opracowanych przez nasz Instytut.


Porozumienie o współpracy z WIM PW

W dniu 19 stycznia 2016 r. zostało zawarte porozumienie o współpracy naukowej między Instytutem Mechaniki Precyzyjnej a Politechniką Warszawską – Wydziałem Inżynierii Materiałowej. Instytut reprezentował dyrektor dr hab. inż. Tomasz Babul, prof. IMP, a Politechnikę – dziekan Wydziału dr hab. inż. Jarosław Mizera, prof. PW.

Współpraca IMP z WIM PW dotyczy obszarów kształcenia i badań naukowych. Będzie ona polegać m.in. na:
- wspólnych badaniach, zwłaszcza w zakresie nowoczesnych technologii przetwarzania i zaawansowanych metod charakteryzacji innowacyjnych materiałów funkcjonalnych i wielofunkcyjnych otrzymywanych w laboratoriach obu jednostek,
- wdrażaniu wyników badań, urządzeń i technologii w przemyśle w zakresie specjalizacji obu współpracujących jednostek,
- upowszechnianiu wyników badań poprzez wspólne konferencje, seminaria i publikacje,
- wykorzystaniu zaplecza naukowo-badawczego IMP i WIM PW do realizacji zadań statutowych, działań edukacyjnych i podwyższania kwalifikacji zawodowych pracowników,
- wymianie materiałów i informacji naukowych,
- wymianie pracowników naukowych, stypendystów i praktykantów realizujących prace doktorskie i dyplomowe.

Merytoryczną opiekę nad realizacją zawartych w porozumieniu uzgodnień sprawują: ze strony IMP – prof. dr hab. inż. Jerzy Jeleńkowski i dr hab. inż. Jerzy Szawłowski, prof. IMP, natomiast ze strony PW – dr hab. inż. Robert J. Sobiecki, prof. PW, i dr hab. inż. Dariusz Oleszak, prof. PW, z Wydziału Inżynierii Materiałowej.


"Perła Innowacyjności 2015" dla Instytutu Mechaniki Precyzyjnej

6 listopada 2015 r. na Zamku Królewskim w Warszawie w Sali Balowej miała miejsce XIII Gala Pereł Polskiej Gospodarki, w której uczestniczyli przedstawiciele Instytutu Mechaniki Precyzyjnej: Jerzy Jeleńkowski, Maria Trzaska, Lech Kwiatkowski i Elżbieta Rubel. Wydarzeniu patronował Wiceminister i Minister Gospodarki, Prezes Polskiej Akademii Nauk, Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Mecenasem generalnym Gali był Totalizator Sportowy, a mecenasami strategicznymi: KGHM Polska Miedź oraz BSH – Sprzęt Gospodarstwa Domowego.
Podczas uroczyści Instytutowi Mechaniki Precyzyjnej została przyznana nagroda "Perła Innowacji - Progress 2015" w kategorii Jednostka Naukowa. Cenną statuetkę z rąk prof. Leszka Rafalskiego – Przewodniczącego Rady Głównej Instytutów Badawczych, odebrał prof. dr hab. inż. Jerzy Jeleńkowski – Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu. Wyróżnienie to jest potwierdzeniem wiodącej roli Instytutu w polskiej nauce i jego rosnącego znaczenia na arenie międzynarodowej, a także wyrazem uznania dla wysokiej innowacyjności, która jest efektem prowadzonych przez IMP prac badawczych i projektów, mających zastosowanie nie tylko w nauce, ale coraz częściej w gospodarce czy medycynie.
"Perły Innowacji" to konkurs organizowany co roku przez magazyn "Polish Market" - anglojęzyczne czasopismo ekonomiczne, które promuje polską gospodarkę, kulturę i naukę na całym świecie, oraz Radę Główną Instytutów Badawczych reprezentującą 116 polskich instytutów badawczych w kraju i za granicą.

Fot. Łukasz Giersz Fot. Łukasz Giersz

IMP na IWIS 2015

W dniach 12–14 października 2015 r. w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbyła się IX Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS 2015. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, Urząd Patentowy RP i Politechnikę Warszawską. Patronat honorowy objął Prezydent RP Andrzej Duda.
IWIS to największa w Europie Wschodniej wystawa o tematyce innowacyjno-wynalazczej. W tym roku wzięli w niej udział przedstawiciele z około 20 krajów.
Tegoroczna edycja zakończyła się dla Instytutu Mechaniki Precyzyjnej dużym sukcesem. IMP zaprezentował cztery wynalazki i wszystkie zostały nagrodzone medalami:
- złotym z wyróżnieniem za „Nowy nanokompozytowy materiał – płatki grafenu metalizowane niklem”. Autorzy: Maria Trzaska, Grzegorz Cieślak,
- złotym za „Jarzeniowe azotowanie selektywne”. Autorzy: Marek Betiuk, Jerzy Michalski, Zbigniew Łataś, Jan Tacikowski, Piotr Wach, Kryspin Burdyński (IMP), Tadeusz Frączek (Politechnika Częstochowska),
- platynowym za „Magnetronowe źródło plazmy z dynamicznym polem magnetycznym”. Autorzy: Marek Betiuk, Jerzy Michalski, Zbigniew Łataś, Jan Tacikowski, Piotr Wach, Kryspin Burdyński (IMP), Tadeusz Frączek (Politechnika Częstochowska),
- srebrnym za „Wydajny proces anodowego utleniania stopów aluminium Al-Cu i Al-Si”. Autorzy: Piotr Tomassi, Zofia Buczko.


VII edycja Konkursu Innowator Mazowsza

Samorząd Województwa Mazowieckiego z wielką przyjemnością pragnie ogłosić otwarcie VII edycji Konkursu Innowator Mazowsza z nagrodami dla ludzi nauki i firm o nowatorskim podejściu do gospodarki, którzy zmieniają oblicze mazowieckiej gospodarki.
Zapraszamy młodych naukowców i przedsiębiorców z województwa mazowieckiego, którzy mogą pochwalić się innowacyjnymi produktami bądź rozwiązaniami technologicznymi i wezmą udział w rywalizacji o nagrody ufundowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i Partnerów Konkursu.
O nagrody można ubiegać się w dwóch kategoriach: Młoda Innowacyjna Firma i Innowacyjny Młody Naukowiec.

Dla najlepiej ocenionych uczestników przewidziane są nagrody:
W kategorii Młoda Innowacyjna Firma
I miejsce: 25 000 zł brutto,
II miejsce: 15 000 zł brutto,
III miejsce: 10 000 zł brutto.
W kategorii Innowacyjny Młody Naukowiec
I miejsce: 15 000 zł brutto,
II miejsce: 12 500 zł brutto,
III miejsce: 10 000 zł brutto.
oraz dodatkowe nagrody ufundowane przez Partnerów Konkursu.

Zgłaszający się do konkursu przedsiębiorcy muszą prowadzić na Mazowszu firmę z sektora małych i średnich przedsiębiorstw istniejącą nie dłużej niż 10 lat. W ocenie brane są pod uwagę nowe produkty lub usługi, nowoczesne rozwiązania technologiczne, organizacyjne i marketingowe w codziennej praktyce biznesowej, ale co ważne – stosowane nie dłużej niż 5 lat.
Za innowacje w nauce nagrodzeni będą młodzi, kreatywni naukowcy z Mazowsza w wieku do 39 lat, z zakończonym przewodem doktorskim lub stopniem doktora uzyskanym w ciągu ostatnich 3 lat, których prace zawierają innowacyjne, a jednocześnie praktyczne rozwiązania.

Termin naboru wniosków/aplikacji konkursowych to 2.07 - 30.09.2015 r, natomiast rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystej gali w listopadzie 2015 r. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do aktywnego udziału w Konkursie.
Wnioski składamy na formularzach zgłoszeniowych, odpowiednich dla każdej kategorii konkursowej. Podpisane wnioski aplikacyjne z dopiskiem Innowator Mazowsza – kategoria Młoda Innowacyjna Firma lub Innowacyjny Młody Naukowiec można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty:
Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Al. Solidarności 61
03-402 Warszawa

Nie zwlekaj i jak najszybciej złóż aplikację konkursową!
Udział w konkursie „Innowator Mazowsza” może stać się milowym krokiem do Twojego sukcesu!


Konkurs Innowator Mazowsza objęty jest honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego. Administratorem danych osobowych zbioru „Uczestnicy i Laureaci Konkursu Innowator Mazowsza” kategoria „Innowacyjny Młody Naukowiec” w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie jest: Marszałek Województwa Mazowieckiego Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa.

Pliki do pobrania znajdą Państwo na stronie: http://www.innowacyjni.mazovia.pl/innowator-mazowsza/vii-edycja-konkursu/nabor-wnioskow

IMP na targach w Poznaniu

W dniach 9–12 czerwca 2015 r. Instytut Mechaniki Precyzyjnej po raz kolejny uczestniczył w Międzynarodowych Targach „Innowacje-Technologie-Maszyny” (ITM Polska) w Poznaniu. Podobnie jak w poprzednim roku, nasza ekspozycja została zaprezentowana w Salonie Technologii Obróbki Powierzchni SURFEX, którego zakres tematyczny obejmował: oczyszczanie i przygotowanie powierzchni, cieplną i cieplno-chemiczną obróbkę powierzchniową, nanoszenie powłok galwanicznych, lakierowanie i emaliowanie, nanoszenie warstw z tworzyw sztucznych, urządzenia pomiarowe i kontrolne oraz aparaturę badawczą.

W tym roku Instytut aktywnie uczestniczył w wydarzeniach towarzyszących targom. Pierwszego dnia odbyło się XIII Forum Inżynierskie „Innowacyjna technika w medycynie” zorganizowane przez Naczelną Organizację Techniczną (NOT). Forum składało się z trzech paneli, a gospodarzem jednego z nich był Instytut Mechaniki Precyzyjnej. W ramach przygotowanej przez nas części pt. „Precyzja i medycyna” dyrektor IMP Tomasz Babul i Anna Makuch przedstawili osiągnięcia Instytutu oraz możliwości, jakie daje współpraca jednostki naukowej z przedsiębiorstwami. Prelekcje wygłosili również zaproszeni goście – przedstawiciele firm, z którymi współpracujemy od lat: Balton, LfC i nowo powstałej Alex-Med.

W drugim dniu targów Instytut zorganizował seminarium pt. „Tradycyjne i innowacyjne technologie w inżynierii powierzchni i w inżynierii biomedycznej”. Program seminarium obejmował najnowsze dokonania dotyczące technologii obróbki powierzchni i innowacyjnych rozwiązań mających zastosowanie w medycynie, nad którymi trwają prace w Instytucie. Równolegle do naszego seminarium odbywał się IV Dzień Mechanika realizowany przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Podczas tej imprezy zaprezentowano współczesne osiągnięcia w inżynierii spajania i ogłoszono wyniki VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu na „Najlepsze Osiągnięcie Techniczne 2014 roku”. Pierwsze miejsce w kategorii „Osiągnięcia wdrożone w przemyśle” otrzymał Instytut Mechaniki Precyzyjnej za „Opracowanie i wykonanie układu kontrolno-pomiarowego do nieniszczącej kontroli twardości powierzchniowej łusek mosiężnych”, którego autorami są: Sylwia Włodarczyk, Tadeusz Samborski, Sylwester Jończyk, Wojciech Kucharski, Piotr Wach, Tomasz Babul.

Tego samego dnia uczestniczyliśmy w spotkaniach brokerskich w ramach Platformy Współpracy i Transferu Innowacji „Polskie innowacje dla świata, światowe innowacje dla Polski”, na których nawiązaliśmy pierwsze kontakty z przedstawicielami Kaliningradzkiego Państwowego Uniwersytetu Technicznego, a także z przedstawicielem ACCIO – Generalitat de Catalunya i międzynarodowej platformy TECNIO zajmującej się innowacjami i współpracą naukową.

Ekspozycję IMP odwiedzili przedstawiciele firm polskich i zagranicznych, z którymi w wyniku dalszych kontaktów spodziewamy się nawiązać współpracę w zakresie nowatorskich rozwiązań, badań w naszych laboratoriach i wykonawstwa trudnych technologicznie elementów maszynowych w zakresie naszych specjalności.


Sukces na Targach Wynalazczości w Paryżu

W dniach 29 kwietnia – 10 maja 2015 r. odbyły się 114. Międzynarodowe Targi Wynalazczości „Concours Lépine”, organizowane pod patronatem Prezydenta Francji oraz Prefekta Policji, poświęcone transferowi technologii i wdrażaniu postępu technicznego. Ponad 100-letnia historia i wypromowanie wielu wynalazków (sztuczne serce, turbina cieplna, silnik dwusuwowy itp.) sprawiły, że Concurs Lépine cieszy się zasłużoną renomą i popularnością wśród zwiedzających, którzy reprezentują świat nauki i biznesu, producentów oraz inwestorów.

W tym roku Targi zgromadziły ponad 550 innowacyjnych rozwiązań prezentowanych przez wystawców z 13 krajów z całego świata, m.in. z Niemiec, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Belgii, Polski, Rosji, Iranu, Maroka, Tajwanu i Chin. W ocenie rozwiązań jury brało pod uwagę nowatorstwo, poziom techniki i technologii, zapotrzebowanie społeczne, możliwości wdrażania i sprzedaży, a także potwierdzenie skuteczności rozwiązań stosownymi wynikami badań.

Wynalazki prezentowane były w czterech głównych sektorach branżowych (poprawa jakości życia; medycyna i technologie medyczne; transport, przemysł) oraz narodowych. Nad Pawilonem Polskim honorowy patronat objęli: ambasador RP we Francji oraz przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych.

Instytut Mechaniki Precyzyjnej zaprezentował w Paryżu dwa wynalazki. Oba zostały nagrodzone:
- złotym medalem i medalem francuskiego Ministerstwa ds. Europejskich za „Antybakteryjne powłoki kompozytowe z porowatego tlenku glinu ze srebrem na powierzchniach aluminiowych”. Autorzy: Zofia Buczko, Piotr Tomassi, Marlena Gołaś, Katarzyna Piskorska, Magdalena Sikora, Ewa Swoboda-Kopeć,
- srebrnym medalem za „Innowacyjną metodę fluidalnego azotowania narzędzi skrawających w aktywnych chemicznie mikroproszkach”. Autorzy: Tomasz Babul, Zdzisław Obuchowicz, Aleksander Ciski, Konrad Lankiewicz, Pavel Šuchmann, Josef Fajt.

IMP na targach EXPO-SURFACE 2015

W dniach 10-12 marca 2015 r. uczestniczyliśmy w VI Targach Technologii Antykorozyjnych oraz Ochrony Powierzchni EXPO-SURFACE zorganizowanych w Kielcach w ramach Salonu Technologii Obróbki Metali STOM. Instytut zaprezentował opracowane przez pracowników naukowych technologie i ofertę wydawnictwa IMP, m.in. kwartalnik „Inżynieria Powierzchni” i wyróżniające się monografie naszych naukowców, a także tematykę szkoleń, które zaplanowaliśmy na ten rok.

Ekspozycję IMP odwiedzili przedstawiciele firm z całego kraju, naukowcy z Politechniki Świętokrzyskiej oraz redaktorzy czasopism technicznych zajmujących się obróbką metali i ochroną przed korozją. Większość rozmów dotyczyła technologii oferowanych przez nasz Instytut; nawiązano kontakty, które mogą zaowocować współpracą. Podobnie jak w ubiegłych latach, również w tegorocznej edycji imprezy przedstawiono bogaty wybór specjalistycznych produktów i urządzeń umożliwiających precyzyjne naniesienie farb, m.in. agregaty malarskie, pistolety do malowania i pompy membranowe, jak również piaskarki, myjnie, śrutownice itp. Zwiedzający mieli możliwość zapoznania się z innowacyjnymi rozwiązaniami dotyczącymi lakierowania proszkowego i cynkowania termodyfuzyjnego, a także z ofertą sprzętu ochronnego i technicznego do prac antykorozyjnych.

Równolegle do EXPO-SURFACE odbywały się targi związane z pneumatyką i hydrauliką siłową, maszynami i narzędziami do obróbki metali skrawaniem i obróbką plastyczną, technologią laserową, spawalnictwem oraz przyrządami pomiarowymi (PNEUMATICON, STOM-TOOL, STOM-BLECH, STOM-LASER, CONTROL-STOM, Spawalnictwo) oraz – po raz drugi – Targi Wirtualizacji Procesów WirtoProcesy. Uczestnicy tych targów mieli również możliwość zapoznania się z ekspozycją naszego Instytutu. To, że EXPO-SURFACE jest jedną z wielu imprez dotyczących obróbki metali zorganizowanych w tym samym czasie, umożliwiło nawiązanie większej ilości kontaktów z przedstawicielami firm z branży i dało okazję do promowania technologii antykorozyjnych i ochrony powierzchni opracowanych przez nasz Instytut.


Giełda Wynalazków – podsumowanie wystaw wynalazczości w 2014 r.

W Centrum Nauki Kopernik w Warszawie w dniach 17–18 lutego 2015 r. odbyła się XXII Giełda Wynalazków nagrodzonych na światowych wystawach wynalazczości w 2014 r. Giełda, pod honorowym patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, była zorganizowana przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów (SPWiR) i Eurobusiness-Haller.
Instytut Mechaniki Precyzyjnej zaprezentował dwa tematy:
1) „Innowacyjny funkcjonalny system powłokowy dla stopów Mg przeznaczonych na implanty wchłaniane” – nagrodzony złotym medalem z wyróżnieniem na targach wynalazców IWIS-2014 w Warszawie,
2) „Innowacyjna metoda nagrzewania elementów stalowych w piecach próżniowych i atmosferowych” – nagrodzony m.in. złotym medalem na 42 Międzynarodowej Wystawie Wynalazczości, Nowoczesnej Techniki i Wyrobów – Genewa 2014 i srebrnym medalem na 112 Międzynarodowych Targach Wynalazczości Concours – Lépine 2013 w Paryżu.

Podczas uroczystości oficjalnego otwarcia Giełdy dyrektor Instytutu dr hab. inż. Tomasz Babul i dr Lech Kwiatkowski odebrali za oba tematy nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wręczył ją wiceminister resortu, a gratulacje złożyli prezesi SPWiR i Eurobusiness-Haller.
Nasz Instytut otrzymał również dyplomy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za:
1) „CarNiTermoFluid – nowa metoda obróbki cieplno-chemicznej w złożu aktywnym chemicznie narzędzi do przetwórstwa tworzyw sztucznych” – nagrodzony złotym medalem na targach INNOVA 2014 w Brukseli,
2) „AutoWir-S1 – automatyczne stanowisko do badań nieniszczących metodą prądów wirowych” – nagrodzony złotym medalem na Międzynarodowych Targach Wynalazczości Concours – Lépine 2014 w Paryżu.

Szczególne zainteresowanie mediów i zwiedzających Giełdę wzbudził system powłokowy dla stopów magnezu przeznaczony na implanty wchłaniane opracowany przez zespół polsko-portugalski. W przyszłości system ten może mieć duże zastosowanie w medycynie, zwłaszcza w ortopedii. Dr Lech Kwiatkowski – główny współautor tego systemu ze strony polskiej, kierownik Zakładu Korozji i Technologii Antykorozyjnej – udzielił wywiadu dla radia, w którym wyjaśnił istotę wynalazku i stan jego zaawansowania. Pozostałe prezentowane tematy również wzbudziły zainteresowanie mediów. Redakcje kilku czasopism zadeklarowały chęć odwiedzenia Instytutu i zamieszczenia na swoich łamach artykułów dotyczących naszej działalności.
Udział IMP w XXII Giełdzie Wynalazków uważamy za wyjątkowo udany ze względu na promocję i popularyzację naszych osiągnięć. Spodziewamy się, że tego rodzaju promocja przyczyni się do dalszych wdrożeń przemysłowych naszych technologii i urządzeń.


Trwa nabór do 6 edycji GreenEvo

Już tylko niespełna 3 tygodnie pozostały na zgłoszenia polskich ekotechnologii do projektu GreenEvo. Poszukiwane są m.in. rozwiązania wspierające gospodarkę odpadami, służące walce ze zmianami klimatu czy ekologicznemu wytwarzaniu energii. Zgłoszenia można przesyłać do 27 lutego 2015 r.
Jakich rozwiązań poszukuje GreenEvo?
W konkursie nagradzane są polskie innowacyjne technologie, które pomagają chronić środowisko. Firmy chcące wziąć udział w projekcie mogą zgłaszać swoje rozwiązania w ośmiu kategoriach: odnawialne źródła energii, przyjazne dla środowiska rozwiązania dla przemysłu wydobywczego, systemy wspierające monitorowanie i gromadzenie informacji o środowisku naturalnym, technologie sprzyjające ochronie klimatu, technologie wspierające gospodarkę odpadami, technologie wodno-ściekowe, technologie niskoemisyjnego transportu, rozwiązania wspierające oszczędność energii.
Więcej informacji o naborze do 6 edycji GreenEvo, w tym regulamin i formularz naboru, dostępne są na stronie programu: www.greenevo.gov.pl

O GreenEvo
To innowacyjny projekt Ministerstwa Środowiska przygotowany dla polskich firm działających w obszarze zielonych technologii. Jego głównym celem jest pomoc przedsiębiorcom w poruszaniu się na rynkach międzynarodowych i zapewnienie wsparcia dla transferu ich technologii za granicę.
Na laureatów GreenEvo czekają liczne korzyści, m.in. uczestnictwo w misjach gospodarczych wraz z przedstawicielami polskiego rządu, bezpłatne szkolenia ze sprzedaży, ochrony własności intelektualnej oraz dostępnych ścieżek finansowania, produkcja indywidualnych filmów promocyjnych o każdej z technologii czy stałe wsparcie ze strony ekspertów projektu GreenEvo.
Do tej pory w ramach projektu zostały wyróżnione 62 polskie przedsiębiorstwa. Zawarły one 244 transakcje za granicą oraz 1273 w Polsce.

IMP wydał nową monografię

Instytut Mechaniki Precyzyjnej w ramach serii „Monografie IMP” wydał „Galwanotechnikę metali szlachetnych” dr. hab. Jana Sochy i dr. inż. Sławomira Safarzyńskiego. To nowoczesne kompendium wiedzy o nakładaniu powłok metali szlachetnych, w którym omówiono szczegółowo teoretyczne i praktyczne aspekty procesów elektrochemicznego i chemicznego nakładania warstw złota, srebra, rutenu, palladu, rodu, platyny, osmu i irydu. Monografia zawiera również podstawowe informacje o tych metalach, takie jak: dane ogólne, otrzymywanie, właściwości i zastosowanie, a także rozdziały poświęcone polerowaniu srebra, złota i ich stopów, wstępnemu przygotowaniu metali do srebrzenia i złocenia, odzyskiwaniu metali szlachetnych i oczyszczaniu powierzchni wyrobów z nich wykonanych.
Autorzy „Galwanotechniki metali szlachetnych” są związani z Instytutem Mechaniki Precyzyjnej od lat. Dr hab. Jan Socha jest profesorem w IMP. Zajmuje się zagadnieniami nakładania powłok z metali szlachetnych, w szczególności złotych. W czasie swojej 60-letniej pracy opublikował około 150 prac naukowo-badawczych dotyczących przede wszystkim elektrolitycznego polerowania metali stali węglowych, stali nierdzewnych, stopów złota, chromowania technicznego i dekoracyjnego, galwanicznego osadzania metali szlachetnych, osadzania błyszczących powłok stopowych metali trudnotopliwych – wolframu i molibdenu oraz procesów bezprądowego osadzania metali, głównie złota i niklu. Jest autorem i współautorem szeregu monografii, m.in.: „Galwanotechnika metali szlachetnych” (1991), „Podstawy elektrolitycznego osadzania stopów metali” (2001), „Poradnik galwanotechnika” (2002), „Podstawy elektroosadzania powłok metalowych” (2008).
Dr inż. Sławomir Safarzyński jest rzeczoznawcą ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie opieki nad zabytkami w dziedzinie rzemiosła artystycznego i sztuki użytkowej, a także rzeczoznawcą Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków w dziedzinie konserwacji dzieł sztuki i zabytków. Prowadzi badania naukowe z zakresu technologii chemicznych we współpracy z IMP, Wydziałem Chemicznym Politechniki Warszawskiej, Instytutem Zabytkoznawstwa w Toruniu (Uniwersytet Mikołaja Kopernika). Wykładał w podyplomowym Studium Konserwacji Zabytków Metalowych. Jest współautorem szeregu monografii, m.in.: „Poradnik galwanotechnika” (2002), „Wstęp do sztuki konserwacji metalu” (2010), Aedifico et Conservo” (2011). Prowadzi firmę specjalizującą się w elektrochemii metali szlachetnych.

XVII edycja Konkursu Polski Produkt Przyszłości rozstrzygnięta

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła wyniki XVII edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 1 grudnia 2014 r. w Warszawie.

Celem Konkursu Polski Produkt Przyszłości jest promocja osiągnięć twórców innowacyjnych produktów oraz propagowanie korzyści wynikających ze współpracy sektora B+R i biznesu, a także wdrażania innowacji.

W tym roku zgłoszono 42 projekty, z których do konkursu zakwalifikowały się 23 w trzech kategoriach:

- produkt przyszłości jednostki naukowej,
- produkt przyszłości przedsiębiorcy,
- produkt przyszłości konsorcjum: jednostka naukowa - przedsiębiorca.

Instytut Mechaniki Precyzyjnej wraz z firmą TIZ Implements Sp. z o.o. zdobył wyróżnienie w kategorii „Produkt przyszłości konsorcjum: jednostka naukowa - przedsiębiorca” za „Technologię azotowania w niskotemperaturowej plazmie narzędzi ze stali szybkotnących” (autorzy: Tadeusz Wierzchoń, Tomasz Babul, Anna Drobek, Sergiusz Sobieski, Janusz Trojanowski).

Nagrodzone i wyróżnione projekty są zgłaszane przez PARP m.in. do Nagrody Gospodarczej RP i konkursu „Teraz Polska”.

IMP na targach w Brukseli

W dniach 13-15 listopada 2014 r. odbyły się 63 Międzynarodowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik "BRUSSELS INNOVA 2014" poświęcone transferowi technologii i wdrażaniu postępu technicznego. W tegorocznej edycji wzięli udział reprezentanci instytutów badawczych, uczelni i przedsiębiorstw oraz młodzież szkół średnich i wyższych z 14 krajów: Belgii, Chorwacji, Francji, Iranu, Mołdawii, Malezji, Maroka, Malty, Polski, Rosji, Rumunii, Tajwanu, Tajlandii, Włoch. W tym roku polscy wystawcy zaprezentowali 96 wynalazków i zdobyli: Grand Prix, 32 medale złote ze specjalnym wyróżnieniem jury, 24 medale złote, 35 medali srebrnych i 5 brązowych. W gronie laureatów był również IMP z dwoma wynalazkami. Instytut otrzymał:
złoty medal za pracę „CarNiTermoFluid – Nowa metoda obróbki cieplno-chemicznej w złożu aktywnym chemicznie narzędzi do przetwórstwa tworzyw sztucznych”; autorzy: Tomasz Babul, Zdzisław Obuchowicz, Aleksander Ciski, Konrad Lankiewicz,
srebrny medal za pracę „Ekologiczna instalacja i technologia odzysku oleju i gazu energetycznego z opon samochodowych i innych odpadów organicznych metodą rozkładu termicznego w obiegu zamkniętym”; autorzy: Andrzej Wojciechowski, Stefan Wołosiek, Tomasz Krasnodębski, Dariusz Wyszyński, Zbigniew Kaliszyk.


Polacy w europejskiej misji kosmicznej Rosetta

Po dziesięciu latach od chwili startu sondy Rosetta, w dniu 12 listopada 2014 r. na powierzchni komety 67P/Czurimow-Gierasimienko osiadł lądownik Philae. Misja ta jest dużym i prestiżowym przedsięwzięciem Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), zaliczanym do tzw. cornerstone missions, które stanowią trzon europejskiego programu kosmicznego. W jej realizacji z ESA współpracują narodowe agencje kosmiczne z kilku krajów europejskich oraz NASA.

Polski wkład w misję Rosetta to MUPUS – penetrator geologiczny, czyli element o bardzo istotnym znaczeniu dla projektu, w którym jednym z podstawowych zadań jest badanie powierzchniowych i podpowierzchniowych właściwości fizycznych podłoża i jądra komety. Polscy naukowcy i inżynierowie zajmowali się naukowymi i technicznymi aspektami urządzenia, włącznie z wytworzeniem i kwalifikacją techniczną
MUPUS został umieszczony na balkonie lądownika Philae. Przyrząd składa się z czujników: temperatury, przewodnictwa cieplnego, gęstości, a także penetrometru, akcelerometru i czujnika emisywności powierzchni w paśmie podczerwonym. Penetrometr jest wysuwany na odległość około metra od lądownika i wbijany w grunt komety przy niemal całkowitym braku grawitacji, w warunkach próżni i przy bardzo niskiej temperaturze. Praca w tak specyficznych warunkach wymaga odpowiedniego przygotowania elementów urządzenia, w tym również obróbki powierzchniowej
MUPUS - penetrator geologiczny  
Profesor Maria Trzaska była odpowiedzialna za utwardzenie w procesie utleniania anodowego powierzchni współpracujących części mechanizmów wykonanych ze stopu aluminium AA 7075. Zastosowane powłoki, wytworzone w procesie utleniania anodowego, charakteryzowały się doskonałą współpracą z częściami wykonanymi z tworzyw sztucznych, Vespel SP1 i SP3, brakiem adhezji do współpracującego materiału i niezauważalnym zużyciem. Testy sprawdzające przeprowadzone w Instytucie Badań Kosmicznych w Grazu (Austria) i testy kwalifikacyjne w Max Planck Institute fuer Aeronomie w Lindau (Niemcy) potwierdziły niezawodność urządzenia MUPUS i gotowość do pracy w przestrzeni kosmicznej
Elementy MUPUS-a utleniane anodowo 

IMP na SURFPROTECT 2014 w Sosnowcu

Na terenach EXPO-SILESIA w Sosnowcu 22 i 23 października odbyły się VIII Międzynarodowe Targi Zabezpieczeń Powierzchni SURFPROTECT 2014. W trakcie ich trwania Instytut Mechaniki Precyzyjnej prezentował swoje osiągnięcia w dziedzinie zabezpieczeń powierzchni oraz wynalazki nagrodzone tydzień wcześniej na VIII Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS 2014.
Pierwszego dnia targów zorganizowaliśmy seminarium pt. „Zastosowania antykorozyjnych, technicznych i dekoracyjnych powłok natryskiwanych cieplnie”, które prowadzili prof. dr hab. inż. Jerzy Jeleńkowski i prof. dr inż. Witold Milewski. Po każdym z wygłaszanych referatów następowała dyskusja świadcząca o zainteresowaniu przedstawicieli przemysłu i nauki prezentowaną tematyką.
Większość uczestników seminarium odwiedziła nasze stoisko, gdzie rozmowy były bardziej szczegółowe i dotyczyły nie tylko zagadnień związanych z procesami natryskiwania cieplnego metali, ale też z całą działalnością Instytutu. Wśród zwiedzających byli również pracownicy firm z Polski, Czech i Niemiec oraz naukowcy z uczelni i instytutów (głównie ze Śląska), z którymi nawiązaliśmy kontakty z myślą o ewentualnej współpracy.
Udział w tych stosunkowo małych, ale specjalistycznych targach w Sosnowcu był celowy ze względu na problematykę, w której nasz Instytut jest wiodącym ośrodkiem naukowym w kraju.


IMP na IWIS 2014

W dniach 14 - 16 października 2014 r. w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbyła się VIII Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS 2014. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, Urząd Patentowy RP i Politechnikę Warszawską. Patronat honorowy objął Prezydent RP Bronisław Komorowski. Udział w tej największej w Europie Wschodniej wystawie o tematyce innowacyjno-wynalazczej wzięło około 20 krajów.

Dla Instytutu Mechaniki Precyzyjnej IWIS 2014 zakończył się sukcesem. IMP zaprezentował trzy wynalazki, które otrzymały następujące nagrody:

złoty medal z wyróżnieniem oraz Medal Glory w III Światowym Konkursie Wynalazków Chemicznych za „Innowacyjny funkcjonalny system powłokowy dla stopów Mg przeznaczonych na implanty wchłaniane”. Autorzy: J.C.S. Fernandes, F. Montemor, M.H. Fernandes (Portugalia), Lech Kwiatkowski (IMP), Alicja Bałkowiec (Materials Engineers Group Sp. z o.o.);


brązowy medal za „Powłoki z nowych nanokompozytowych materiałów nikiel/grafen o korzystnych właściwościach eksploatacyjnych”. Autorzy: prof. dr hab. inż. Maria Trzaska, mgr inż. Grzegorz Cieślak;


brązowy medal za „Bezpieczną dla środowiska instalację i technologię odzysku oleju i gazu energetycznego z opon samochodowych i innych odpadów organicznych metodą rozkładu termicznego w obiegu zamkniętym”. Autorzy: Andrzej Wojciechowski (IMP), Stefan Wołosiak (WGW Green Energy Poland), Tomasz Krasnodębski (MAG-METAL), Dariusz Wyszyński (WGW), Zbigniew Kaliszyk (Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP).IMP i PTG na targach „Złoto Srebro Czas 2014”

Jak co roku, wczesną jesienią Instytut Mechaniki Precyzyjnej wraz z Polskim Towarzystwem Galwanotechnicznym wziął udział w Targach Biżuterii i Zegarków „Złoto Srebro Czas 2014″, które odbyły się w Warszawskim Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym EXPO XXI. W ciągu trzech dni (2-4.10.2014 r.) swoją ofertę prezentowały firmy z branży jubilerskiej i zegarmistrzowskiej, a także galwanotechnicznej.
Targi po raz kolejny okazały się doskonałym miejscem do bezpośrednich spotkań. Stoisko Instytutu i PTG odwiedzały przede wszystkim osoby ze środowiska jubilerskiego zainteresowane osiągnięciami technologicznymi Instytutu oraz działalnością społeczną Towarzystwa. Była to znakomita okazja do popularyzacji technik IMP związanych z metalami szlachetnymi stosowanymi w jubilerstwie.
PTG wraz z IMP pierwszego dnia targów zorganizowało XIII Międzynarodową Konferencję Galwanotechniczną pt.: „Jaką przyszłość ma galwanotechnika”. Podczas konferencji starano się odpowiedzieć na pytania dotyczące przyszłości galwanotechniki w świetle zachodzących zmian ekonomicznych i prawodawstwa w zakresie chemikaliów, zwłaszcza ograniczeń stosowania związków chromu w nawiązaniu do rozporządzenia REACH. Poruszane były zagadnienia dotyczące zasad aplikowania oraz obecnych i przyszłych obszarów finansowania nauki i MŚP przez nowy fundusz unijny Horyzont 2020.
Udział w konferencji dał uczestnikom niepowtarzalną możliwość zadania pytań zaproszonym ekspertom, poszerzenia wiedzy oraz nawiązywania kontaktów biznesowych i naukowych. Wiedza ta przekazywana była przez specjalistów z Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE oraz Europejskiej Agencji ds. Chemikaliów z Helsinek.


PSNR w IMP

Polskie Stowarzyszenie Naukowe Recyklingu (PSNR) działa od października 2009 r., a od niedawna jego siedziba mieści się w Instytucie Mechaniki Precyzyjnej.
W dniu 31 lipca 2014 r. w siedzibie NFOŚiGW odbyło się 68 spotkanie Forum „Energia – Efekt – Środowisko” połączone z 19 spotkaniem Forum „Dobre praktyki w gospodarce odpadami”, w którym uczestniczył reprezentant IMP, Andrzej Wojciechowski (prezes PSNR).

Obecnie PSNR skupia 51 osób. Są to specjaliści działający w zakresie recyklingu, zarówno w obszarze pojazdów, paliw, jak i odpadów komunalnych oraz chemicznych. Do podstawowych celów PSNR należą:
‒ promocja idei i problematyki ekologii i ochrony środowiska (w tym recyklingu) oraz rozwiązań legislacyjnych, normalizacyjnych i organizacyjnych sprzyjających rozwijaniu i wdrażaniu recyklingu,
‒ wspieranie i inicjowanie recyklingu, m.in. poprzez nowe technologie i przedsięwzięcia gospodarcze dotyczących ochrony środowiska, ‒ działalność informacyjna i popularyzatorska w zakresie wykorzystywania odpowiednich niskoemisyjnych technologii recyklingu w dziedzinie m.in. pojazdów mechanicznych i innych urządzeń mechanicznych.

Działania te są realizowane poprzez:
‒ organizację konferencji i sympozjów naukowych (m.in. międzynarodowa konferencja „Problemy Recyklingu”, konferencja „Najnowsze technologie w transporcie szynowym”),
‒ współpracę z organami administracji państwowej i jednostek samorządu terytorialnego oraz zrzeszeniami osób fizycznych lub prawnych o podobnym zakresie działalności,
‒ współpracę z osobami i organizacjami, również zagranicznymi i międzynarodowymi.
Relacja z forum i wystąpienia prelegentów dostępne są tutaj

Podpisanie umowy z Instytutem Odlewnictwa

W dniu 3 lipca 2014 r. została zawarta umowa o współpracy między Instytutem Mechaniki Precyzyjnej, reprezentowanym przez dyrektora dr. hab. inż. Tomasza Babul, a Instytutem Odlewnictwa w Krakowie, reprezentowanym przez dyrektora prof. dr. hab. inż. Jerzego Józefa Sobczaka.

Współpraca Instytutów ma charakter naukowy, badawczo-rozwojowy i badawczo-wdrożeniowy. Będzie polegać m.in. na stworzeniu warunków do prowadzenia wspólnych projektów i optymalnego rozwoju potencjału intelektualnego pracowników. Realizację tych zadań ułatwi udostępnienie zaplecza sprzętowego (np. specjalistycznych laboratoriów, urządzeń, prototypów, instalacji pilotowych), prowadzenie konsultacji w ramach wykonywanych prac, pomoc w formułowaniu problemów badawczych, organizacja specjalistycznych szkoleń oraz udział w konferencjach i seminariach. Planowana jest również implementacja i aktywny transfer nowych technologii między Instytutami oraz kooperacja przy pozyskiwaniu i realizacji nowych projektów w kraju i za granicą.

Celem obu Instytutów jest wzajemne promowanie swojej działalności, a także rozwój i rozpowszechnianie osiągnięć inżynierii materiałowej konstrukcji i odlewnictwa na świecie, w tym również dostosowywanie polskiej myśli naukowo-badawczej do wymagań Unii Europejskiej.


Instytut Mechaniki Precyzyjnej podpisał Pakt dla Horyzontu 2020

W odpowiedzi na apel minister nauki prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej dr hab. inż. Tomasz Babul, dyrektor IMP, podpisał w dniu 1 lipca 2014 r. Pakt dla Horyzontu 2020, który zobowiązuje sygnatariuszy do wspierania i aktywizacji zespołów badawczych w pozyskiwaniu funduszy europejskich na badania i rozwój.

Głównym celem Paktu dla Horyzontu 2020 jest zwiększenie udziału polskich naukowców i przedsiębiorców w unijnym programie finansowania badań naukowych Horyzont 2020, którego budżet wynosi blisko 80 mld euro i jest największy w dotychczasowej historii. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) zadeklarowało szereg działań wspierających polskich naukowców ubiegających się o międzynarodowe granty badawcze. Jednak, jak podkreśliła prof. Lena Kolarska-Bobińska, jedynie wspólne starania podjęte wraz ze środowiskiem naukowym przyniosą efekty i pozwolą stworzyć skuteczny system zachęt oraz wsparcia na poziomie administracyjnym, organizacyjnym i merytorycznym. Pakt ma zmotywować polskich uczonych do sięgania po środki z programu Horyzont 2020.

Dr hab. inż. Tomasz Babul powiedział, że Pakt dla Horyzontu 2020 to cenna inicjatywa MNiSW umożliwiająca wykorzystanie wielkiej szansy rozwojowej dla Polski, która w dłuższej perspektywie przysłuży się budowie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy.

Treść Paktu dla Horyzontu 2020 jest dostępna na stronie: www.nauka.gov.pl


Nadanie tytułu profesora nauk technicznych dr hab. inż. Jerzemu Michalskiemu

W dniu 30 czerwca 2014 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim. Wzięli w niej udział szef BBN Stanisław Koziej i doradcy Prezydenta RP. Akt nominacyjny profesora nauk technicznych otrzymał pracownik Instytutu Mechaniki Precyzyjnej dr hab. inż. Jerzy Michalski.

Profesor Jerzy Michalski tytuł zawodowy magistra inżyniera uzyskał w 1975 r. na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Warszawskiej. Stopień doktora nauk technicznych otrzymał w 1991 r. w Instytucie Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, a w 2002 r. ‒ stopień doktora habilitowanego nauk technicznych na Wydziale Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej.


IMP partnerem konkursu Innowator Mazowsza

Instytut Mechaniki Precyzyjnej dołączył do VI edycji konkursu Innowator Mazowsza organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Projekt ma na celu pogłębianie współpracy środowiska naukowego ze sferą biznesu, ułatwienie wymiany informacji i dokonań, promowanie innowacyjności realizowanej na Mazowszu.
Konkurs Innowator Mazowsza prowadzony jest w dwóch kategoriach: Innowacyjny Młody Naukowiec i Młoda Innowacyjna Firma. Warunkiem wzięcia udziału jest spełnienie poniższych kryteriów.
Innowacyjny Młody Naukowiec powinien:
- mieć do 39 lat,
- mieć zakończony przewód doktorski lub stopień doktora uzyskany w ciągu ostatnich 3 lat,
- być kreatywny, a jego prace zawierać innowacyjne i jednocześnie praktyczne rozwiązania.

Młoda Innowacyjna Firma powinna:
- należeć do sektora małych i średnich przedsiębiorstw,
- istnieć nie dłużej niż 10 lat,
- oferować nowe produkty lub usługi, nowoczesne rozwiązania technologiczne, organizacyjne i marketingowe w codziennej praktyce biznesowej – stosowane nie dłużej niż 5 lat.

Dla najlepiej ocenionych uczestników przewidziane są nagrody pieniężne:
W kategorii Innowacyjny Młody Naukowiec
I miejsce: 10 000 zł brutto,
II miejsce: 7000 zł brutto,
III miejsce: 5000 zł brutto.

W kategorii Młoda Innowacyjna Firma
I miejsce: 25 000 zł brutto,
II miejsce: 15 000 zł brutto,
III miejsce: 10 000 zł brutto.

Ponadto do zdobycia są atrakcyjne nagrody ufundowane przez Partnerów konkursu, m.in. Instytut Mechaniki Precyzyjnej.
Wnioski do wypełnienia, regulamin i dodatkowe informacje dotyczące konkursu Innowator Mazowsza znajdują się na stronach: www.innowacyjni.mazovia.pl i www.msodi.mazovia.pl.

Termin nadsyłania wniosków upływa 14.08.2014 r.
Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystej gali we wrześniu 2014 r.

Dwa medale dla Instytutu na targach w Paryżu

W dniach 30 kwietnia - 11 maja 2014 r. wzięliśmy udział w 113 Międzynarodowych Targach Wynalazczości „Concours Lépine” w Paryżu. Są one organizowane w ramach Międzynarodowych Wielobranżowych Targów „Foire de Paris” – największego wydarzenia wystawienniczego Francji – i mają bardzo bogatą tradycję. Honorowy patronat nad targami sprawują prezydent Francji oraz minister-prefekt policji. W tym roku w Paryżu zaprezentowaliśmy dwa tematy, które zostały nagrodzone medalami:
-- złotym – „AutoWir-S1 – automatyczne stanowisko do badań nieniszczących metodą prądów wirowych”. Autorzy: Karol Niedźwiedzki, Artur Szczepański, Adam Kondej, Michał Baranowski, Tadeusz Samborski, Sylwester Jończyk, Tomasz Babul,
-- srebrnym – „CarboTermoFluid - sposób fluidalnego nawęglania wyrobów metalowych”. Autorzy: Tomasz Babul, Zdzisław Obuchowicz, Aleksander Nakonieczny, Natalia Kucharieva. Gratulujemy zwycięzcom i życzymy szybkiego wdrożenia wynalazków do przemysłu.


Seminarium PTG i IMP

W dniu 13 czerwca 2014 r. w Instytucie Mechaniki Precyzyjnej przy ul. Duchnickiej 3 w Warszawie odbyło się XXIII Seminarium Polskiego Towarzystwa Galwanotechnicznego i Instytutu Mechaniki Precyzyjnej pt. „Galwaniczne metody modyfikacji powierzchni metali”, w którym wzięli udział przedstawiciele środowisk naukowych, świata biznesu oraz Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA). Podczas Seminarium ogłoszono werdykt Kapituły Nagrody im. prof. Tadeusza Żaka za najlepsze prace doktorskie i magisterskie z zakresu galwanotechniki. Następnie Dyrektor Instytutu Mechaniki Precyzyjnej dr hab. inż. Tomasz Babul oraz Prezes Polskiego Towarzystwa Galwanotechnicznego prof. dr hab. inż. Maria Trzaska wraz z przedstawicielami sponsorów (Alufinish, Atotech, Galvano-Partners, Technologie Galwaniczne) wręczyli dyplomy i nagrody autorom nagrodzonych prac. Kolejnym punktem programu było wygłoszenie referatów seminaryjnych przez autorów nagrodzonych prac, po których nastąpiła ożywiona dyskusja naukowa. Po przerwie referat wygłosił Piotr Sosnowski, przedstawiciel European Chemicals Agency z Helsinek, a na zakończenie Seminarium z prezentacją wystąpił Piotr Hamera z firmy TIB Chemicals (Niemcy).
Seminarium było też miejscem do bezpośrednich spotkań środowiska galwanotechnicznego z przedstawicielami firm zainteresowanymi osiągnięciami technologicznymi Instytutu oraz działalnością społeczną Towarzystwa.


Instytut Mechaniki Precyzyjnej na targach w Poznaniu

W dniach 3–6 czerwca 2014 r. Instytut Mechaniki Precyzyjnej po raz kolejny uczestniczył w Międzynarodowych Targach Innowacje–Technologie –Maszyny (ITM Polska) w Poznaniu. Tym razem nasza ekspozycja została zaprezentowana w Salonie Technologii Obróbki Powierzchni SURFEX, którego zakres tematyczny obejmował kompleksowo następujące zagadnienia:
– oczyszczanie i przygotowanie powierzchni,
– cieplną i cieplno-chemiczną obróbkę powierzchniową,
– nanoszenie powłok galwanicznych,
– lakierowanie i emaliowanie,
– nanoszenie warstw z tworzyw sztucznych,
– urządzenia pomiarowe kontrolne i aparaturę badawczą.
W drugim dniu targów Instytut zorganizował seminarium pt. „Azotowanie stali konstrukcyjnych i narzędziowych”, na którym nasi naukowcy przedstawili uczestnikom najnowsze osiągnięcia w zakresie technologii azotowania elementów stalowych. W tym roku na targach ITM Polska dużą rolę odegrały Indie. Polsko-Indyjska Izba Gospodarcza oraz Engineering Export Promotion Council in India we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości zorganizowały konferencję „India – Poland Cooperation & Investments: Manufacturing, Engineering & Allied Sectors” oraz spotkania B2B z przedsiębiorcami z Indii. W konferencji wzięli udział – ze strony polskiej – wicemarszałek sejmu Eugeniusz Grzeszczak i wiceministrowie gospodarki, a ze strony indyjskiej – ambasador Monika Kapil Mohta, prezesi ważnych organizacji gospodarczych i przedstawiciele firm. W ramach India Show swoją ofertę zaprezentowała ponad setka najlepszych indyjskich firm inżynieryjnych. W trakcie targów przeprowadziliśmy rozmowy z wybranymi firmami indyjskimi. Spodziewamy się, że w wyniku dalszych kontaktów z niektórymi z nich IMP nawiąże bliższą współpracę.


Urząd Marszałkowski nagrodził laureatów Archimedesa 2014

W dniu 21 maja 2014 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego odbyło się uroczyste wręczenie nagród i medali zdobytych przez instytucje naukowe i firmy na XVII Moskiewskim Salonie Wynalazków i Innowacyjnych Technologii „Archimedes 2014”. W trakcie uroczystości medale laureatom wręczali: marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, zastępca dyrektora kancelarii marszałka Katarzyna Kręźlewicz, przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski oraz prezes Agencji Promocyjnej Inventor Wojciech Kółeczko – organizator polskiego stoiska na wystawie w Moskwie. Nasz Instytut reprezentowali dr inż. Marek Betiuk i dr inż. Piotr Wach, którzy za swój wynalazek („Sposób próżniowego napylania powłok metodą magnetronową”) zdobyli srebrny medal salonu „Archimedes 2014”. Wynalazek był wystawiany w ramach nagrody Innowacyjny Młody Naukowiec 2013 ufundowanej przez firmę Inventor. Oprócz medali nasz Instytut otrzymał od Urzędu Marszałkowskiego dyplom uznania za aktywną promocję dorobku naukowo-technicznego na arenie międzynarodowej i wkład w rozwój innowacyjnej gospodarki oraz list gratulacyjny od Rady Głównej Instytutów Badawczych.


Przedstawiciele indyjskiego producenta PLS z wizytą w IMP

W dniu 7 maja 2014 r. nasz Instytut odwiedzili przedstawiciele firmy PLS z Indii: Deepak Singh (współwłaściciel) i V.K. Jadon (dyrektor ds. konstrukcji i rozwoju).
Powstała w 1948 r. firma PLS – Pearey Lall & Sons (EP) Ltd – jest dużym producentem żurawi i pojazdów specjalnych. Przez ostatnie 50 lat produkowała i dostarczała różne typy żurawi przeznaczone na potrzeby rynku cywilnego i ministerstwa obrony Indii (wojsk lotniczych). Wytwarzała również kołowe wozy zabezpieczenia technicznego wyposażone w specjalistyczne żurawie (WZT na podwoziu Ashoka-Leylanda) dla armii hinduskiej. W 1980 r. PLS współpracował z polskim Bumarem Łabędy w zakresie produkcji ciężkich żurawi cywilnych Pearey Lall.
Firma dysponuje nowoczesnym biurem konstrukcyjnym i specjalistycznym zakładem badawczym znajdującym się w Sahibabad na przedmieściach New Delhi. Prowadzi prace nad nowymi wyrobami i modernizacją dotychczas dostarczanych modeli, zwłaszcza dla armii.
Podczas wizyty w IMP zapoznaliśmy gości z naszą działalnością. Przedstawiliśmy im dwie prezentacje: ogólną o Instytucie i jego historii oraz szczegółową, która dotyczyła wybranych obszarów działalności i technologii. Następnie delegacja zwiedziła wybrane laboratoria, gdzie kontynuowano rozmowy dotyczące specjalistycznych procesów i ich wykorzystania.
Zasadniczą część spotkania poprowadził Dyrektor Instytutu dr hab. inż. Tomasz Babul. Niektóre interesujące gości tematy zostały omówione bardziej szczegółowo, brano również pod uwagę przyszłe kontakty dotyczące specjalistycznych projektów. Indyjską delegację ciekawiły przede wszystkim technologie obróbki cieplno-chemicznej części maszyn i specjalistycznych narzędzi, które mają wpływ na wzrost ich własności mechanicznych i trwałości, oraz tematy związane z ochroną antykorozyjną.
Jesteśmy przekonani, że ta wizyta jest początkiem przyszłej współpracy w zakresie technologii opracowanych w IMP i wdrożenia ich przy produkcji wybranych urządzeń.


IMP obecny w mediach publicznych

We wtorkowy wieczór, 22 kwietnia 2014 r., do studia radiowej „Jedynki” zostali zaproszeni dyrektor IMP dr hab. inż. Tomasz Babul i dr inż. Paweł Marchlewski. Audycja „Wieczór odkrywców”, w której wystąpili, jest popularnonaukowym magazynem autorskim Krzysztofa Michalskiego. Co tydzień objaśnia się w nim i komentuje to, co dzieje się w nauce, tłumaczy zachodzące wokół nas zjawiska, a czasem nawet dostarcza nowych pomysłów do kolejnych badań i eksperymentów zarówno naukowcom, jak i zwykłym słuchaczom ciekawym świata.
W programie nasi naukowcy przedstawili najnowsze osiągnięcia Instytutu w dziedzinie diagnostyki stentów kardiologicznych i otrzymywania grafenu. Słuchacze dowiedzieli się, jakie wymagania powinien spełniać stent, by nie stanowił zagrożenia dla organizmu i jaką rolę odgrywają w tym badania zmęczeniowe prowadzone przez Instytut. Dyrektor Tomasz Babul przedstawił sposób uzyskania grafenu na powierzchniach przestrzennych ( grafen 3D). Metoda ta wyróżnia IMP na tle innych placówek, które wytwarzają grafen 2D na powierzchniach płaskich. Poinformował o aktualnym stanie produkcji grafenu na skalę półprzemysłową i przemysłową na terenie Instytutu.
Oba te tematy były szerzej omawiane w kolejnym dniu (23 kwietnia). Tym razem jednak spotkanie w identycznym składzie odbyło się w telewizji TVP Warszawa w ramach cyklu „Porozmawiajmy o…”. Od poniedziałku do środy w studiu spotykają się wybitni przedstawiciele świata kultury, nauki i sportu, by omówić interesujące i ważne, choć czasem mało znane tematy, z różnych dziedzin życia. Środa jest dniem poświęconym nauce…
Wystąpienie przed kamerą daje większe możliwości. Dla dr. Pawła Marchlewskiego było okazją do pokazania stentów i stanowiska do ich diagnostyki nagrodzonego m.in. złotym medalem zdobytym na Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „Brussels Innova” w Brukseli, International Warsaw Invention Show IWIS w Warszawie i Złotym Laurem Innowacyjności przyznanym w konkursie Naczelnej Organizacji Technicznej. Dyrektor Tomasz Babul więcej czasu poświęcił grafenowi i zademonstrował pokryte nim ziarna miedzi, które otrzymano w IMP, korzystając z opracowanej przez naszych naukowców technologii oraz wyprodukowanych w Instytucie urządzeniach. Obie prezentacje, zarówno w radiu, jak i telewizji, były interesujące i przedstawione merytorycznie. Udział w programach przyczyni się do utrwalenia wizerunku Instytutu w świadomości odbiorców jako prężnie rozwijającej się placówki naukowej, a także stwarza szansę na znalezienie partnerów do współpracy. Wszystkich zainteresowanych wywiadami zapraszamy na strony:

http://www.polskieradio.pl/7/161/Artykul/1108277,Mosty-dla-naczyn-krwionosnych-i-trojwymiarowy-grafen http://www.tvp.pl/warszawa/publicystyka/porozmawiajmy-o/wideo/23042014/14915891


Nadanie tytułu profesora nauk technicznych dr hab. inż. Marii Trzasce

W dniu 10 kwietnia 2014 r. w Belwederze odbyło się uroczyste wręczenie aktów nominacyjnych 40 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego tytuł profesora nauk technicznych, nadany w dniu 19 lutego 2014 r., otrzymała dr hab. inż. Maria Trzaska, kierownik Pracowni Powłok Kompozytowych w IMP.

Profesor Maria Trzaska tytuł zawodowy magistra inżyniera uzyskała w 1966 r. na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, stopień doktora nauk technicznych otrzymała w 1977 r. w Instytucie Mechaniki Precyzyjnej, a w 1997 r. ‒ stopień doktora habilitowanego nauk technicznych na Wydziale Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Politechniki Częstochowskiej.
W latach 1967‒2012 pracowała jako nauczyciel akademicki na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Materiałowej, zajmując kolejno stanowiska: asystenta (do 1970 r.), starszego asystenta (do 1976 r.), adiunkta (do 2001 r.) oraz profesora nadzw. (2002‒2012 r.). W lutym 2012 r. na stałe związała się z Instytutem Mechaniki Precyzyjnej, gdzie pracuje na stanowisku profesora.

Główną dziedziną zainteresowań naukowych prof. M. Trzaski w latach 1967‒1997 była obróbka cieplno-chemiczna stopów żelaza, procesy prasowania, spiekania rezystancyjnego i ich modelowanie matematyczne oraz obróbka plastyczna materiałów trudnotopliwych. Od 1998 r. badania profesor Trzaski koncentrują się na zagadnieniach z zakresu inżynierii powierzchni, nanotechnologii oraz ochrony przed korozją i dotyczą warstw powierzchniowych z materiałów metalowych, kompozytowych i konwersyjnych o strukturze amorficznej oraz mikro- i nanokrystalicznej wytwarzanych metodami redukcji chemicznej i elektrokrystalizacji. Tę tematykę kontynuuje w pracach prowadzonych w IMP w Zakładzie Galwanotechniki i Ochrony Środowiska.
Opublikowane wyniki działalności naukowo-badawczej prof. M. Trzaski obejmują: 4 monografie (1 indywidualna, 3 współautorskie), 5 współautorskich podręczników akademickich, 213 publikacji autorskich i współautorskich, 153 referaty wygłoszone na konferencjach naukowych, zarówno międzynarodowych, jak i krajowych. Pani profesor brała też udział w realizacji kilkunastu zespołowych projektów badawczych, w 5 z nich jako kierownik, a w 2 jako promotor. Była promotorem w 4 przewodach doktorskich, 27 pracach dyplomowych magisterskich i w 10 inżynierskich.

Prof. M. Trzaska aktywnie angażuje się w bieżącą działalność IMP ‒ jest wiceprzewodniczącą Rady Naukowej i członkiem komisji ds. rozwoju kadry naukowej, ds. prac statutowych i komisji dyscyplinarnej. Aktualnie pełni też funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Galwanotechnicznego. Jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Materiałów Kompozytowych, American Nano Society, Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego, Sekcji Metalurgii Proszków Komitetu Metalurgii PAN, Sekcji Nanomateriały Komitetu Nauki o Materiałach PAN.
W uznaniu osiągnięć naukowych i dydaktycznych profesor Maria Trzaska była wielokrotnie nagradzana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rektora Politechniki Warszawskiej oraz odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.Udany wyjazd na wystawę wynalazków w Genewie

W dniach 2 - 6 kwietnia 2014 r. w Genewie odbyła się 42 Międzynarodowa Wystawa Wynalazków „Geneva Inventions 2014”. W jednej z hal Geneva Palexpo na powierzchni 8500 m2 swoje wynalazki i innowacje przedstawiło ponad 790 wystawców z 43 państw. Łącznie zaprezentowano ich ponad 1000.
Polska delegacja na stoisku Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów była bardzo liczna. W wystawie uczestniczyło ponad 30 twórców z naszego kraju. Instytut Mechaniki Precyzyjnej, reprezentowany przez dr inż. Piotra Wacha, wystawił dwa wynalazki, które cieszyły się dużym zainteresowaniem przedstawicieli środowiska naukowego m.in. ze Szwajcarii, z Tajwanu i Rumunii. Były to:
‒ „Innowacyjna metoda nagrzewania elementów stalowych w piecach próżniowych i atmosferowych” ‒ autorzy: Sylwester Jończyk, Dariusz Orzechowski, Tomasz Babul, Aleksander Nakonieczny,
‒ „IMP-MS ‒ metoda i urządzenie do wzbudzania plazmy na powierzchni magnetronu cylindrycznego do napylania powłok” ‒ autorzy: Marek Betiuk, Jerzy Michalski, Piotr Wach, Kryspin Burdyński, Zbigniew Łataś.

Jury nagrodziło oba nasze wynalazki. Złoty medal przyznano za „Innowacyjną metodę nagrzewania elementów stalowych w piecach próżniowych i atmosferowych”, a srebrny za „IMP-MS ‒ metodę i urządzenie do wzbudzania plazmy na powierzchni magnetronu cylindrycznego do napylania powłok”. Ponadto pierwszą z metod wyróżniono medalem Ministerstwa Edukacji Rumunii.


Srebrny medal IMP w Moskwie

W dniach 1 -4 kwietnia 2014 r. odbył się XVII Moskiewski Międzynarodowy Salon Wynalazków i Innowacyjnych Technologii „Archimedes 2014”. Przez lata organizatorzy wypracowali sobie renomę i markę. Obecnie wystawa ta jest odwiedzaną przez specjalistów z różnych dziedzin z całego świata. Tegoroczna edycja zgromadziła ponad 1000 wynalazków z 20 krajów.
Na polskim stoisku ‒ zorganizowanym przez Agencję Promocyjną Inventor Sp. z o.o., która była oficjalnym przedstawicielem wystawy na Polskę ‒ zaprezentowano 18 wynalazków i innowacyjnych technologii opracowanych w instytutach badawczych i na wyższych uczelniach. Patronat nad ekspozycją objęli wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński, marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, Rada Główna Instytutów Badawczych, Fundacja Kobiety Nauki ‒ Polska Sieć Kobiet Nauki, Fundacja JWP oraz kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi.
Nasz Instytut zgłosił jeden wynalazek: „Sposób próżniowego napylania powłok metodą magnetronową” (autorzy: Marek Betiuk, Piotr Wach, Jerzy Michalski, Kryspin Burdyński, Zbigniew Łataś), za który otrzymaliśmy srebrny medal „Archimedes 2014”. Wynalazek ten prezentowaliśmy w ramach nagrody dla dr. inż. Piotra Wacha za zajęcie II miejsca w konkursie „Innowator Mazowsza 2013”.


Polsko-amerykańska Fundacja nagradza pracownika IMP

W dniu 21 marca 2014 r. mgr inż. Aleksander Ciski otrzymał Nagrodę im. Michała Śmiałowskiego za pracę pt.: Struktura wymrażanych kriogenicznie stali X153CrMoV12 i HS6-5-2 oraz jej wpływ na wybrane właściwości mechaniczne.
Nagroda im. Michała Śmiałowskiego - jednego z największych światowych autorytetów w dziedzinie nauki o materiałach, założyciela i dyrektora Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie - jest przyznawana przez Fundację Kościuszkowską od 1993 r. Wyróżnia się nią młodych polskich naukowców za wybitne osiągnięcia z dziedziny nauki o materiałach, obejmującej następujące zagadnienia:
oddziaływanie materiał - środowisko,
technologia i własności materiałów (metale i ich stopy, ceramika, kompozyty),
inżynieria powierzchni (modyfikacja powierzchni, materiały powłokowe).
Decyzję o przyznaniu pieniężnej nagrody podejmuje Fundacja Kościuszkowska na podstawie propozycji Komitetu Doradczego w składzie: prof. dr hab. Janusz Flis, prof. dr hab. Ellina Łunarska, prof. dr hab. Tadeusz Zakroczymski.
Celem założonej w 1925 r. polsko-amerykańskiej Fundacji Kościuszkowskiej jest pogłębianie więzi między Polską i Stanami Zjednoczonymi m.in. poprzez programy edukacyjne i wymianę kulturalno-naukową. Instytucja ta prowadzi działalność informacyjną i popularyzatorską w zakresie nauki polskiej, przyznaje stypendia i granty dla młodych naukowców, których praca może mieć wpływ na bieg historii.


Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Wojskową Akademią Techniczną a Instytutem Mechaniki Precyzyjnej

W dniu 12 lutego 2014 r. w Warszawie, Wojskowa Akademia Techniczna oraz Instytut Mechaniki Precyzyjnej podpisali umowę o współpracy. Zakres przedsięwzięcia obejmuje badania naukowe, prace rozwojowe służące potrzebom badań naukowych i komercjalizacji ich wyników w zakresie mechaniki oraz budowy i eksploatacji maszyn, w oparciu o doświadczenie i zaplecze badawcze IMP oraz Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej. Umowa została podpisana przez dr hab. inż. Tomasza Babul - Dyrektora Instytutu oraz dr hab. inż. Zdzisława Bogdanowicza - Dziekana Wydziału Mechanicznego WAT. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. od lewej: prof. dr hab. inż. Jerzy Jeleńkowski, dr hab. inż. Tomasz Babul, dr hab. inż. Zdzisław Bogdanowicz, prof. WAT, dr hab. inż. Lucjan Śnieżek, prof. WAT


Stypendium doktoranta IMP

Mgr inż. Kryspin Burdyński został doceniony za swoje osiągnięcia - skorzysta z możliwości, które oferuje projekt Rozwój Nauki rozwojem regionu - stypendia i wsparcie towarzyszące dla mazowieckich doktorantów.
Już po raz trzeci, dzięki staraniom samorządu województwa mazowieckiego, uruchomiony został projekt stypendialny kierowany do zdolnych i ambitnych doktorantów z województwa mazowieckiego. Projekt ten ma umożliwić optymalizację warunków do prowadzenia badań naukowych doktorantom, którzy dzięki swoim kreatywnym i nieszablonowym pomysłom przyczynią się do technicznego, społecznego i kulturalnego rozwoju regionu mazowieckiego. Celem programu jest stworzenie warunków sprzyjających doskonaleniu kadry naukowej i promocji nowatorskich pomysłów oraz umożliwienie prowadzenia innowacyjnych badań.

Dla doktorantów zakwalifikowanie się do projektu nie oznacza jedynie materialnego wsparcia. Działania towarzyszące dają im możliwość uczestnictwa w szkoleniach i konferencjach naukowych. Jest to doskonała okazja do zdobycia lub poszerzenia swojej wiedzy praktycznej z zakresu komercjalizacji wyników badań. Ponadto udział w programie stypendialnym mobilizuje do konstruktywnej, innowacyjnej działalności badawczej i naukowej, zdobywania dodatkowych kwalifikacji odpowiadających najwyższym światowym standardom, a także determinuje do jeszcze bardziej wytężonej pracy.

Dr inż. Piotr Wach wśród laureatów Konkursu Innowator Mazowsza

Konkurs Innowator Mazowsza organizowany jest przez samorząd województwa mazowieckiego od 2008 r. Jego celem jest promocja nowatorskich rozwiązań wykorzystywanych zarówno w biznesie, jak i w nauce.
Konkurs podzielono na dwie kategorie: Młoda Innowacyjna Firma i Innowacyjny Młody Naukowiec. Pierwsza przeznaczona jest dla przedstawicieli sektora małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie Mazowsza nie dłużej niż 10 lat. Firmy te muszą wykazać się udokumentowanymi, wprowadzonymi w ciągu ostatnich pięciu lat, innowacyjnymi produktami, usługami lub technologiami, które są stosowane w codziennej praktyce biznesowej. Druga kategoria dotyczy młodych naukowców (poniżej 39 roku życia), którzy w ciągu ostatnich trzech lat przygotowywali lub obronili pracę doktorską na jednej z mazowieckich uczelni. Ważne, aby praca zawierała innowacyjne rozwiązania nadające się do zastosowań praktycznych.

Do tegorocznej, piątej edycji konkursu wpłynęło aż 71 zgłoszeń, z czego ocenę formalną przeszło 59 (44 w kategorii Innowacyjny Młody Naukowiec i 15 ‒ Młoda Innowacyjna Firma). Kapituła konkursu wyłoniła po trzech laureatów oraz przyznała po dwa wyróżnienia w każdej kategorii.

Dr inż. Piotr Wach odebrał od marszałka województwa Adama Struzika nagrodę za zajęcie II miejsca za pracę Warstwy nowej generacji azotowane gazowo o podwyższonej odporności na korozję wytwarzane na stalach węglowych. Eksperci oceniający wniosek docenili wysoki poziom naukowy pracy, a także duży potencjał aplikacyjny proponowanych rozwiązań w różnych obszarach gospodarki.

W Centrum Nauki Kopernik w Warszawie w dniach 11 - 12 lutego 2014 roku odbyła się XXI GIEŁDA WYNALAZKÓW Nagrodzonych na Światowych Wystawach Wynalazczości w 2013 r. Giełda, pod honorowym patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, była zorganizowana przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów SPWiR i Eurobusiness-Haller.

Instytut Mechaniki Precyzyjnej zaprezentował dwa tematy:
-- Uniwersalne urządzenie do energooszczędnych i ekologicznych technologii kształtowania w niskotemperaturowej plazmie właściwości użytkowych stopów metali -nagrodzony m.in. złotym medalem z wyróżnieniem na targach wynalazców IWIS w Warszawie i srebrnym medalem na targach Innova w Brukseli.

-- Metoda diagnostyki zmęczeniowej stentów kardiologicznych i innych elementów o specjalnym przeznaczeniu - nagrodzony m.in. złotym medalem na targach wynalazców IWIS w Warszawie i złotym medalem na targach Innova w Brukseli.

Za Uniwersalne urządzenie do energooszczędnych i ekologicznych technologii kształtowania w niskotemperaturowej plazmie właściwości użytkowych stopów metali Dyrektor Instytutu i inż. Janusz Trojanowski odebrali podczas uroczystości oficjalnego otwarcia Giełdy nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wręczył ją wiceminister tego resortu, a gratulacje złożyli wiceminister przemysłu oraz prezesi SPWiR i Eurobusiness-Haller. Nasz Instytut otrzymał również cztery dyplomy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za tematy eksponowane w ubiegłym roku na międzynarodowych targach wynalazczości w Paryżu, Brukseli i Warszawie.

Podczas Giełdy szczególne zainteresowanie mediów i zwiedzających wzbudziło wystawiane przez nas stanowisko do diagnostyki zmęczeniowej stentów naczyniowych i innych elementów sprężystych o specjalnym przeznaczeniu. Autor wynalazku, dr inż. Paweł Marchlewski, wyjaśniał metodę diagnostyczną i zastosowanie urządzenia zarówno dziennikarzom telewizyjnym, jak i radiowym z kilku stacji. Część zrealizowanego materiału już wyemitowano, a pozostałą będzie można obejrzeć w najbliższych dniach.

Udział naszego Instytutu uważamy za wyjątkowo udany ze względu na promocję i popularyzację naszych osiągnięć. Spodziewamy się, że przyczyni się to do dalszych wdrożeń przemysłowych naszych technologii i urządzeń.


Udział IMP w Konferencji "Motoryzacja - Przemysł - Nauka"

W dniu 10 grudnia w Ministerstwie Gospodarki odbyła się konferencja "Motoryzacja - Przemysł - Nauka", której przewodniczył Wicepremier Minister Gospodarki Janusz Piechociński, wiceminister Grażyna Henclewska oraz prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego Jakub Faryś. Konferencja była zorganizowana przez Departament Innowacji i Przemysłu MG - prowadzącym obrady był dyrektor Jerzy Majchrzak. Udział w konferencji wzięli przedstawiciele 18 uczelni technicznych, 12 instytutów, około 50 firm i organizacji związanych z przemysłem motoryzacyjnym.
Do prezentacji merytorycznych podczas konferencji, organizatorzy zakwalifikowali również wystąpienie przedstawicieli Instytutu pt. "Instytut Mechaniki Precyzyjnej dla Motoryzacji"; Wystąpienie dr inż. Pawła Marchlewskiego i mgr inż. Anny Kapuścińskiej zostało przyjęte z dużym zainteresowaniem, o czym świadczyły liczne pytania i rozmowy prowadzone na stoisku Instytutu, po zakończonej części oficjalnych wystąpień.
Oferty i dane kontaktowe każdej z uczestniczących w konferencji uczelni, instytutów, firm i organizacji zostały przekazane wszystkim uczestnikom. Jest to swoistego rodzaju oferta polskich uczelni i instytutów dla przemysłu motoryzacyjnego. Wszystkie prezentacje będą zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki. Zorganizowana konferencja okazała się doskonałym początkiem rozszerzenia współpracy pomiędzy przemysłem i nauką.
Ze strony sektora motoryzacyjnego należy się spodziewać wystąpienia z wnioskiem do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju o uruchomienie specjalnego sektorowego programu dla motoryzacji pod wstępną nazwą INMOTO. Koordynację dalszych działań będzie prowadził Przemysłowy Instytut Motoryzacji.


Złoty i Srebrny Laur Innowacyjności przyznany IMP

IMP wziął udział w trzeciej edycji Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne „Laur Innowacyjności 2013” zorganizowanej przez Naczelną Organizację Techniczną (NOT). Zgłosiliśmy dwa nowatorskie tematy. Tym razem Instytut otrzymał:
Złoty Laur Innowacyjności za Metodę diagnostyki elastycznych stentów naczyniowych,, której autorem jest dr inż. Paweł Marchlewski.
Srebrny Laur Innowacyjności za Innowacyjny piec atmosferowy z głowicą grzejną opracowany przez zespół w składzie: Dariusz Orzechowski, mgr inż. Sylwester Jończyk, dr hab. inż. Tomasz Babul, prof. dr hab. inż. Aleksander Nakonieczny.

Cieszymy się z kolejnych sukcesów, gratulujemy wynalazcom i jesteśmy przekonani, że te osiągnięcia przyczynią się do dalszej efektywnej promocji naszych innowacyjnych rozwiązań w przemyśle.

Przed uroczystym wręczeniem nagród w Warszawskim Domu Technika NOT odbyła się konferencja nt. Innowacje warunkiem rozwoju gospodarczego Polski, na której prof. dr hab. inż. Jerzy Jeleńkowski w imieniu Dyrektora Instytutu wygłosił referat połączony z prezentacją pt. Innowacje IMP dla polskiej gospodarki Po wygłoszeniu referatów przez reprezentantów instytutów naukowych odbyła się merytoryczna dyskusja z udziałem przedstawicieli nauki, przemysłu, kół biznesowych oraz organizacji rządowych związanych z gospodarką. W dyskusji tej omówiono m.in. trudności, które napotykają wynalazcy przy wdrażaniu nowatorskich rozwiązań w przemyśle i potrzebę znalezienia odpowiednich źródeł finansowania ochrony patentowej polskich wynalazków w UE i na świecie.


W dniach 14 - 16 listopada 2013 r. nasz Instytut uczestniczył w Międzynarodowej Wystawie Wynalazków EUREKA - INNOVA w Brukseli, w ekspozycji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów.

Instytut Mechaniki Precyzyjnej odniósł sukces, uzyskując za oba zaprezentowane wynalazki następujące nagrody:

Złoty medal za Metodę diagnostyki zmęczeniowej stentów kardiologicznych i innych elementów o specjalnym przeznaczeniu, autor: Paweł Marchlewski. Srebrny medal za Uniwersalne urządzenie do energooszczędnych i ekologicznych technologii kształtowania w niskotemperaturowej plazmie właściwości użytkowych stopów metali, autorzy: Janusz Trojanowski, Anna Drobek, Tomasz Babul.

Ponadto francuskie stowarzyszenie Europe France Inventeurs przyznało:
Złoty medal za Metodę diagnostyki zmęczeniowej stentów kardiologicznych i innych elementów o specjalnym przeznaczeniu, autor: Paweł Marchlewski.

Udział w wystawie EUREKA - INNOVA uważamy za wartościowy ze względu na uzyskane nagrody, które powinny pomóc w dalszej promocji obu wynalazków, zwłaszcza że planowane jest ich szersze wdrożenie w przemyśle. Nawiązane zostały również kontakty biznesowe, mogące stanowić zalążek współpracy Instytutu z innymi ośrodkami badawczymi i wynalazcami. Na szczególną uwagę zasługuje propozycja potencjalnej współpracy z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Olsztynie w zakresie tytanowych stelaży do rekonstrukcji krtani.W dniach 5 i 6 listopada br. Instytut Mechaniki Precyzyjnej brał udział w 7. Międzynarodowych Targach Zabezpieczeń Powierzchni SURFPROTECT 2013 na terenach EXPO-SILESIA Sosnowcu. Ekspozycję IMP odwiedzili przedstawiciele firm oraz naukowcy z uczelni i instytutów głównie ze Śląska. Przedyskutowano z nimi technologie oferowane przez nasz Instytut oraz nawiązano kontakty, które mogą zaowocować współpracą.

Pierwszego dnia targów zorganizowaliśmy seminarium pt. GALWANOTECHNIKA - DZIŚ I JUTRO, które poprowadziła prof. dr hab. inż. Maria Trzaska. Pracownicy naukowi Instytutu wygłosili 7 referatów, po których następowała dyskusja świadcząca o zainteresowaniu firm i nauki prezentowaną tematyką. Po i przed sympozjum większość uczestników odwiedziło naszą ekspozycję i bardziej szczegółowo dyskutowaliśmy o interesujących ich zagadnieniach związanych często nie tylko z procesami galwanicznymi, ale też z szerszą tematyką, którą zajmuje się nasz Instytut.

Udział w tych stosunkowo małych - ale specjalistycznych - targach był celowy ze względu na tematykę, w której nasz instytut jest wiodącym ośrodkiem naukowym w kraju.


Realizacja Praktyk w projekcie "Zielone Światło dla szkolnictwa zawodowego"

W pierwszej połowie roku, w ramach projektu POKL.03.04.03-00-022/12. pod opieką Zakładu Ochrony Środowiska, laboratoria Instytutu Mechaniki Precyzyjnej odwiedziło ponad 60-ciu nauczycieli szkolnictwa zawodowego kształcących młodzież w zawodach związanych z zieloną gospodarką. W czasie dnia studyjnego i 8-dniowych praktyk indywidualnych realizowanych ramach Projektu POKL Zielone Światło (www.zielonagospodarka.pl), nauczyciele poznali nowoczesne, przyjazne środowisku technologie opracowane w IMP, sposoby wdrażania ekoinnowacji oraz wagę badań naukowych dla rozwoju współczesnej gospodarki. Nawiązane kontakty zarówno pomiędzy pracownikami naukowymi a nauczycielami, jak i nauczycielami z różnych ośrodków dały okazję do wymiany spostrzeżeń i doświadczeń, cennych dla zaszczepiania żyłki odkrywcy i innowatora u kształconej młodzieży.

25 października 2013 na konferencji podsumowującej projekt Zielone Światło dla szkolnictwa zawodowego. Program doskonalenia praktycznego dla nauczycieli kształcenia zawodowego w zawodach związanych z zieloną gospodarką. E. Rubel (IMP) wygłosiła referat pt.: Rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie nowoczesnych, przyjaznych środowisku technologii i roli badań naukowych, w czasie realizacji praktyk nauczycieli w Instytucie Mechaniki Precyzyjnej (Moduł II i III).
Realizowane w IMP moduły:
Moduł II - Nowoczesne Technologie i Techniki wspierające efektywnie gospodarkę korzystającą z zasobów i przyjazną środowisku.
Moduł III - Rola badań i innowacji w budowaniu zielonej gospodarki.

W trakcie uroczystości Instytut Mechaniki Precyzyjnej otrzymał list referencyjny za profesjonalną współpracę w zakresie organizacji praktyk zawodowych.

Galwanizernia Hartownia zbiornik azotu Hartownia
Hartownia wnętrze pieca Laboratorium natryskiwania cieplnego Natryskiwanie cieplne

III Warszawskie Dni Techniki

W dniach 23 października - 06 listopada 2013 odbywają się Warszawskie Dni Techniki. Uroczyste rozpoczęcie III WTD odbyło się 23 października 2013r w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim przy pl. Bankowym 3/5. Tegoroczne obchody organizowane są pod hasłem "Warszawa - technika wczoraj, dziś, jutro". Dominuje tematyka nanotechnologii, robotyki oraz warszawskiego metra. Celem przedsięwzięcia jest poszerzenie wiedzy o aktualnym stanie techniki, a przede wszystkim promowanie osiągnięć naukowych i technicznych warszawskiego przemysłu, instytutów badawczych i naukowych oraz warszawskich uczelni technicznych.
W dniach 23-25 października będzie można m.in. zwiedzić:
Zakład Obróbki Cieplnej Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, Stację Techniczno-Postojową warszawskiego metra, czy przyjść do bazy laboratoryjnej Instytutu Lotnictwa oraz obejrzeć czołgi, samoloty i roboty.
Instytut Mechaniki Precyzyjnej od 2011 roku aktywnie uczestniczył we wszystkich edycjach Warszawskich Dni Techniki.
Program festiwalu na www.dni-techniki.waw.pl Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny.


W dniu 18 października Instytut Mechaniki Precyzyjnej odwiedziła delegacja University of Miskolc (Węgry) w składzie:

Prof. dr hab. Valeria Mertinger - zastępca dyrektora Institute of Material Science
Dr Marton Benke - Institute of Physical Metallurgy, Metalforming and Nanotechnology

Celem wizyty węgierskich gości w naszym Instytucie było głównie zapoznanie się z realizowaną w IMP oryginalną technologią kulowania PEEN-IMP i urządzeniem do jej stosowania. W trakcie rozmów okazało się, że zainteresowanie obu stron jest znacznie szersze. Prof. Mertinger w swojej prezentacji przedstawiła Institute of Material Science, a dr Benke ciekawą metodę rentgenowską pomiaru naprężeń własnych w obrabianych częściach metalowych oraz urządzenie, możliwe do wykorzystania w trudnodostępnych miejscach ze względu na kształt i wielkość metalowej części. Urządzenie to może być również w wersji mobilnej umożliwiającej wykorzystanie go w zakładzie produkcyjnym na stanowisku obróbczym. Obie węgierskie prezentacje zostały przyjęte z dużym zainteresowaniem przez pracowników naukowych naszego Instytutu.

W celu zapoznania gości z naszym Instytutem przedstawiono dwie prezentacje; 1) dotyczącą działalności IMP i 2) dotyczącą metody oraz urządzenia do kulowania PEEN-IMP. Po prezentacjach goście zwiedzili laboratoria wybranych zakładów naukowych Instytutu. W ich obecności przeprowadziliśmy proces kulowania na przywiezionych przez gości próbkach. Zarówno technologia, jak i efekty kulowania na przywiezionych próbkach zostały szczegółowo przedyskutowane z naszymi specjalistami. Pokulowane próbki będą przedmiotem dalszych badań na Węgrzech. Obie strony bardzo są zainteresowane kontynuacją współpracy w tym zakresie.


IMP na targach EUROTOOL -2013 w Krakowie

W dniach 15-17 października Instytut Mechaniki Precyzyjnej brał udział w 18. Międzynarodowych Targach Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Metali EUROTOOL -2013 w Krakowie. Ekspozycję IMP odwiedzili naukowcy z uczelni i instytutów oraz przedstawiciele firm krajowych i zagranicznych, z którymi omówiono technologie oferowane przez nasz Instytut oraz z niektórymi firmami nawiązano interesujące kontakty.
W drugim dniu targów zorganizowaliśmy seminarium nt. "Obróbka cieplna i cieplno-chemiczna materiałów konstrukcyjnych i narzędziowych", które poprowadził prof. dr hab. inż. Jerzy Jeleńkowski - zastępca dyrektora IMP ds. naukowych. Pracownicy naukowi Instytutu wygłosili 6 referatów, po których następowała ożywiona dyskusja świadcząca o zainteresowaniu firm i nauki przedstawianym zagadnieniami. Po i przed sympozjum większość uczestników odwiedziło naszą ekspozycją i bardziej szczegółowo dyskutowaliśmy o interesujących ich zagadnieniach związanych często nie tylko z obróbką cieplną, ale też z szerszą tematyką, którą zajmuje się nasz Instytut.
Udział w Targach EUROTOOL-2013 okazał się efektywny zarówno ze względu na interesującą ekspozycję, ale również ze względu na efekty seminarium.


Od wielu lat, wczesną jesienią w Warszawskim Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym EXPO XXI odbywają się Targi "Złoto Srebro Czas" branży jubilerskiej i zegarmistrzowskiej. Jest to wydarzenie kolorowe, artystyczne medialne i bardzo atrakcyjne. Instytut Mechaniki Precyzyjnej wraz z Polskim Towarzystwem Galwanotechnicznym już po raz dwunasty towarzyszyło Targom. 4 pażdziernika 2013r. PTG, zorganizowało, jak co roku, Miedzynarodową Konferencję Galwanotechniczną. Hasło przewodnie tego spotkania brzmiało: Jakość w galwanotechnice. W trakcie trzech dni trwania targów 4-6.10.2013 r. IMP i PTG miał stoisko wystawowe, na którym prezentowano również osiągnięcia PTG. Targi po raz kolejny okazały się miejscem bezpośrednich spotkań środowiska jubilerskiego z osobami zainteresowanymi osiągnięciami technologicznymi Instytutu oraz działalnością społeczną Towarzystwa. Była to znakomita okazja do popularyzacji technik elektrochemicznych związanych z metalami szlachetnymi stosowanymi w jubilerstwie.


Instytut Mechaniki Precyzyjnej brał udział na wystawie wynalazków IWIS 2013.
W dniach 8-10 października 2013 r. w gmachu głównym Politechniki Warszawskiej odbyła się 7 Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków. To jedyna Polsce wystawa o tematyce innowacyjno-wynalazczej o randze międzynarodowej. Jednostki naukowe, przedsiębiorstwa i indywidualni wynalazcy z 21 krajów prezentowali swoje innowacyjne rozwiązania i dorobek naukowy.
Organizatorami Międzynarodowej Wystawy Wynalazków IWIS 2013 było Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, Urząd Patentowy RP i Politechnika Warszawska. Instytut Mechaniki Precyzyjnej za swoje wynalazki otrzymał następujące nagrody:
Złoty Medal z Wyróżnieniem - za Uniwersalne urządzenie do energooszczędnych i ekologicznych technologii kształtowania w niskotemperaturowej plazmie właściwości użytkowych stopów metali; autorzy: Janusz Trojanowski, Anna Drobek, Tomasz Babul.
Złoty medal Tajwańskiego Stowarzyszenia Wynalazców - za Uniwersalne urządzenie do energooszczędnych i ekologicznych technologii kształtowania w niskotemperaturowej plazmie właściwości użytkowych stopów metali autorzy: Janusz Trojanowski, Anna Drobek, Tomasz Babul.
Złoty Medal za Metodę diagnostyki zmęczeniowej stentów kardiologicznych i innych elementów o specjalnym przeznaczeniu autor: Paweł Marchlewski.
Srebrny Medal za Nowatorską metodę nagrzewania detali stalowych w piecach próżniowych i atmosferowych, Autorzy: Sylwester Jończyk, Dariusz Orzechowski, Tomasz Babul, Aleksander Nakonieczny

Wręczenie odznaczeń państwowych w IMP. W dniu 04 października 2013 r. odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Naukowej związane z wręczeniem odznaczeń państwowych dla zasłużonych pracowników Instytutu Mechaniki Precyzyjnej. Odznaczenia państwowe przyznane przez Prezydenta RP wręczył Jerzy Majchrzak - Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwa Gospodarki. Zasłużeni pracownicy otrzymali:

Brązowy Krzyż Zasługi
Durzewski Miron, Kleczewski Andrzej, Orzechowski Dariusz

Pracownicy IMP uhonorowani Brązowym Krzyżem Zasługi, na zdjęciu od lewej strony:  dr hab. inż. Tomasz Babul – Dyrektor IMP, Jerzy Majchrzak – Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwa Gospodarki, mgr inż. Miron Durzewski, mgr inż. Andrzej Kleczewski, Dariusz Orzechowski, Joanna Sawicka – Przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki

Złoty Medal Za Długoletnią Służbę
Babul Tomasz, Banaszkiewicz Alicja, Bruszewski Adam, Kopacz Zenon, Liczbarska Urszula, Lutomska Iwona, Piłka Stanisław, Przewłocki Marek, Szczygieł Janusz, Świńczak Ewa

Pracownicy IMP uhonorowani  Złotym Medalem za Długoletnią Służbę  razem z przedstawicielami  Ministerstwa Gospodarki

Srebrny Medal Za Długoletnią Służbę
Gołaszewski Jan, Grygiel Dariusz, Owsianko Ryszard, Owsianko Zygmunt, Ziętala Marek

Brązowy Medal Za Długoletnią Służbę
Gołaszewski Sławomir


Przedstawiciele Toyota Motor Europe w Instytucie Mechaniki Precyzyjnej.
W dniu 17 czerwca 2013 r w siedzibie Instytutu Mechaniki Precyzyjnej odbyło się spotkanie przedstawicieli Toyota Motor Europe: Ahmet Dogan – Dyrektor Oddziału Inżynierii Materiałowej i Elizabeth Szala z  dr  Lechem Kwiatkowskim i pracownikami Centrum Korozyjnego (www.ck.imp.edu.pl). 

Tematyka wizyty dotyczyła planowanej współpracy w zakresie monitoringu korozyjności atmosfery w Polsce. Goście z Toyota Motor Europe zwiedzili również laboratoria oraz zapoznali się z tematyką prac prowadzonych w IMP.


W dniach 16 i 17 czerwca br. IMP podejmował gości z Japonii, nw. specjalistów w zakresie obróbki cieplnej metali:
Dr Kiyoshi FUNATANI - IMST Institute, Nagoya
Tomoshiko NISHIYAMA - TOYOTA MOTOR CORPORATION, Aichi
Junji YUNAGA - ASAHI HEAT TREATMENT Co. Ltd
Masato YUYA - NIPPON STEEL & SUMITIMO METAL CORPORATION, Amagasaki
W dniu 17 czerwca w IMP odbyło się sympozjum nt. Aktualny stan obróbki cieplnej w Japonii; w którym uczestniczyło ok. 40 specjalistów z naszego instytutu oraz z uczelni technicznych i zakładów przemysłowych.
Wszyscy nasi goście zaprezentowali referaty, w których omawiali teoretyczne i praktyczne przemysłowe osiągnięcia w technologii obróbki cieplnej w czołowych firmach japońskich. Goście zwiedzili laboratoria naszego instytutu. W trakcie bezpośrednich spotkań z naszymi specjalistami wymieniono uwagi dotyczące prowadzonych w Polsce i Japonii procesów obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej. Szczególne zainteresowanie obu stron dotyczyło gazowego i jonowego azotowania.
Liderem grupy specjalistów z Japonii był dr Kiyoshi FUNATANI - wybitny specjalista w zakresie obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej, konsultant znanego w Japonii IMST Institute oraz Toyota Motor Corporation. Jest on autorem ok. 300 publikacji naukowych oraz współautorem 3 książek wydanych w USA o ogromnym znaczeniu praktycznym dla specjalistów obróbki cieplnej i metalurgów.
Są to poradniki: Handbook of Metallurgical Process Design, Handbook of Mechanical Alloy Design, Modelling and Simulation for Material Selection and Mechanical Design. Współautorami tych książek są wybitni, znani naszemu środowisku specjaliści: dr George E. Totten i dr Lin Xie.
Dr Funatani jest członkiem Executive Committee wielu stowarzyszeń naukowo technicznych, z których za najważniejsze należy uznać IFHTSE (International Federation for Heat Treatment and Surface Engineering), ASM International, SAE, Japan Society of Material and Japan Society of Heat Treatment.Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Konkursie Teraz Polska

Przedsięwzięcie innowacyjne pn. Uniwersalne urządzenie do energooszczędnych i ekologicznych technologii kształtowania w niskotemperaturowej plaźmie właściwości użytkowych stopę metali - zostało nominowane do Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

W VI edycji Konkursu „Teraz Polska” dla Przedsięwzięć Innowacyjnych, spośród ponad 30 zgłoszonych przedsięwzięć, nominacje uzyskało tylko 5 firm prezentujących przedsięwzięcia innowacyjne a wśród niech zgłoszenie Instytutu Mechaniki Precyzyjnej - to dla autorów prestiż, uznanie i duże wyróżnienie.

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego realizuje Polski Program Promocyjny, którego celem jest propagowanie nowoczesnych metod produkcji i zarządzania oraz wspieranie, działających na polskim rynku, przedsiębiorstw w budowaniu i umacnianiu ich marek. W ramach programu, organizowany jest Konkurs „Teraz Polska”, wyłaniający grupę najlepszych produktów i usług, które dzięki swoim walorom jakościowym, technologicznym i użytkowym, wyróżniają się na rynku oraz mogą być wzorem dla innych.


Jury 112 Międzynarodowych Targów Wynalazczości Concours Lépine, organizowanych pod patronatem Prezydenta Francji oraz Prefekta Policji, przyznało polskim wystawcom 31 medali.
Na organizowanych od 1901 roku targach, poświęconych transferowi technologii i wdrażaniu postępu technicznego zaprezentowano wiele innowacyjnych rozwiązań. Oceniano poziom nowatorstwa, techniki i technologii, zapotrzebowanie społeczne, możliwości wdrażania i sprzedaży oraz potwierdzenie skuteczności rozwiązań stosownymi wynikami badań. Swoje osiągnięcia prezentował również Instytut Mechaniki Precyzyjnej zdobywając dwa srebrne medale Stowarzyszenia Francuskich Wynalazców i Producentów AIFF.
Srebrny Medal - za projekt BorTermoFluid ® - Sposób fluidalnego borowania wyrobów metalowych, autorzy: Tomasz Babul, Zdzisław Obuchowicz, Aleksander Nakonieczny, Natalia Kucharieva
Srebrny Medal - za projekt Innowacyjna metoda nagrzewania wsadów w piecach próżniowych i atmosferowych, autorzy: Sylwester Jończyk, Dariusz Orzechowski, Tomasz Babul, Aleksander Nakonieczny