[Rozmiar: 5630 bajtów]

INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ

Zakład Certyfikacji -Certyfikat Akredytacji AC 041


01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3
tel. 22 663 43 24, 22 560 28 00
e-mail:marek.zietala@imp.edu.pl
Instytut

Zakład Certyfikacji
prezentuje

Wykaz aktualnych certyfikatów wydanych na:

Zamknięcia otworów budynków, drzwi, okna, żaluzje, kraty, przegrody 
- klasyfikacja odporności na włamanie wg normy PN-ENV 1627:2006

NORMA WYCOFANA Z DNIEM 21.07.2011 r.

Norma zastąpiona przez PN-EN 1627:2012