[Rozmiar: 5630 bajtów]

INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ

Zakład Certyfikacji Wyrobów -Certyfikat Akredytacji AC 041


01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3
tel. 22 663 43 24, 22 663 43 14      fax. 22 560 29 22
e-mail:marek.zietala@imp.edu.pl
Instytut

Zakład Certyfikacji Wyrobów
prezentuje

Wykaz aktualnych certyfikatów wydanych na:

Zamknięcia otworów budynków, drzwi, okna, żaluzje, kraty, przegrody 
- klasyfikacja odporności na włamanie wg normy PN-ENV 1627:2006

NORMA WYCOFANA Z DNIEM 21.07.2011 r.

Norma zastąpiona przez PN-EN 1627:2012

Certyfikaty, dla których termin ważności - określono w kolumnie "Termin ważności"
Certyfikaty, dla których termin ważności upłynął - Certyfikaty nieaktualne


Klasa 1   Klasa 2    Klasa 3   Klasa 4    Klasa 5   Klasa 6   (wymagania odporności na włamanie - rosnąco)

Klasa 1 - najniższa

Producent / Dostawca systemu Posiadacz certyfikatu / Dystrybutor Typ/Model Nr Certyfikatu Termin ważności Uwagi

 

Klasa 2

Producent / Dostawca systemu Posiadacz certyfikatu / Dystrybutor Typ/Model Nr Certyfikatu Termin ważności Uwagi

 

Klasa 3

Producent / Dostawca systemu Posiadacz certyfikatu / Dystrybutor Typ/Model Nr Certyfikatu Termin ważności Uwagi

02-232 Warszawa
ul. Łopuszańska 49/53
tel.: 022 329 10 33
  Gerda GSX P41/250/2011 (4385) 27.06.2014r. drzwi o zwiększonej odporności na włamanie klasy C wg PN-90/B-92270, drzwi zewnętrzne, wewnętrzne wejściowe, otwierane do wewnątrz lub na zewnątrz lokalu
Gerda C, C1, C2
Gerda CT, C1T, C2T
Gerda CX10, C1X10, C2X10
Gerda CX20
P41/336/2011 (4471) 6.09.2014 r. drzwi otwierane na zewnątrz lub do wnętrza
drzwi klasy C wg PN-90/B-92270

00-422 Warszawa
ul. Wilanowska 10
tel.: 022 622 80 08
  J&W P41/343/2011 (4478) 15.09.2014 r. Krata stała i rozwierana

 

Klasa 4

Producent / Dostawca systemu Posiadacz certyfikatu / Dystrybutor Typ/Model Nr Certyfikatu Termin ważności Uwagi

 

Klasa 5

Producent / Dostawca systemu Posiadacz certyfikatu / Dystrybutor Typ/Model Nr Certyfikatu Termin ważności Uwagi

 

Klasa 6

Producent / Dostawca systemu Posiadacz certyfikatu / Dystrybutor Typ/Model Nr Certyfikatu Termin ważności Uwagi

Certyfikaty nieaktualne

Valid HTML 4.0! Valid XHTML 1.0!