[Rozmiar: 5630 bajtów]

INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ

Zakład Certyfikacji Wyrobów -Certyfikat Akredytacji AC 041


01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3
tel. 22 663 43 24, 22 663 43 14      fax. 22 560 29 22
e-mail:marek.zietala@imp.edu.pl
Instytut

Zakład Certyfikacji Wyrobów prezentuje

Wykaz aktualnych certyfikatów wydanych na:

Drzwi o zwiększonej odporności na włamanie klasy -C-  wg PN-90/B-92270

NORMA WYCOFANA Z DNIEM 28.12.2010 r.

Certyfikaty ważne wyłącznie z tabliczką kwalifikacyjną wydaną przez IMP

Drzwi klasy C - również w zestawieniach
Drzwi, okna (aprobaty) oraz klasyfikowane zgodnie z normą wyrobu PN-EN 14351-1

Posiadacz certyfikatu Producent Typ/Model Nr Certyfikatu Termin ważności Uwagi