[Rozmiar: 5630 bajtów]

INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ

Zakład Certyfikacji Wyrobów -Certyfikat Akredytacji AC 041


01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3
tel. 22 663 43 24, 22 663 43 14      fax. 22 560 29 22
e-mail:marek.zietala@imp.edu.pl
Instytut

Zakład Certyfikacji Wyrobów prezentuje

Wykaz aktualnych certyfikatów wydanych na:

Drzwi o zwiększonej odporności na włamanie klasy -C-  wg PN-90/B-92270

NORMA WYCOFANA Z DNIEM 28.12.2010 r.

Certyfikaty, dla których termin ważności - określono w kolumnie "Termin ważności"
Certyfikaty, dla których termin ważności upłynął - Certyfikaty nieaktualne

Certyfikaty ważne wyłącznie z tabliczką kwalifikacyjną wydaną przez IMP

Drzwi klasy C - również w zestawieniach
Drzwi, okna (aprobaty) oraz klasyfikowane zgodnie z normą wyrobu PN-EN 14351-1

Posiadacz certyfikatu Producent Typ/Model Nr Certyfikatu Termin ważności Uwagi

72-006 Szczecin
ul. Lubieszyńska 45c
tel.: 091 483 12 27

72-006 Szczecin
ul. Lubieszyńska 45c
tel.: 091 483 12 27
PAC DZN P41/423/2012 (5018) 13.09.2015 r. drzwi do kancelarii tajnych i kryptograficznych
PAC DZW P41/424/2012 (5019) drzwi do cel więziennych i aresztów
PAC DZBS P41/425/2012 (5020) drzwi specjalne do magazynów broni
PAC DZ P41/426/2012 (5021) drzwi specjalne

Certyfikaty nieaktualne