INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ

Zakład Certyfikacji -Certyfikat Akredytacji AC 041


01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3
tel. 22 663 43 24, 22 560 28 00
e-mail:marek.zietala@imp.edu.pl
Instytut

Zakład Certyfikacji
prezentuje

Wykaz aktualnych certyfikatów wydanych na:

Pojemniki specjalistyczne

Limity przechowywanych wartości pieniężnych

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji "w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne" Dz.U. Nr 166 poz 1128 z dnia 9.09.2010 r. z póżniejszym zmianami Dz.U. z 2012r. poz. 1262, Dz.U. z 2013 r. poz. 1652

Klasy odporności
  A  B  C  D  E (wymagania rosnąco)

Klasa A

Posiadacz certyfikatu Producent Typ/Model Nr Certyfikatu Termin ważności Uwagi
CENTRALNE BIURO ZABEZPIECZEŃ Piotr Kolaj - Krzysztof Baranowski
14-100 Ostróda
ul. Łódzka 1
CENTRALNE BIURO ZABEZPIECZEŃ Piotr Kolaj - Krzysztof Baranowski
14-100 Ostróda
ul. Łódzka 1
Pojemniki skórzane typu: ZT - 3, ZT - 4, ZT - 5, ZT - 6, ZT - 7 P41/254/2016 (6835) 28.06.2019 r. Pojemniki do przenoszenia wartości oraz dokumentów BOX – 2000
Pojemniki o sztywnej obudowie typu: ZT - 8, ZT - 9, ZT - 10 P41/255/2016 (6836)
CENTRUM ZAOPATRZENIA BIZNESU Andrzej Pilipczuk
05-840 Brwinów
ul. Kępińska 84A
CENTRUM ZAOPATRZENIA BIZNESU Andrzej Pilipczuk
05-840 Brwinów
ul. Kępińska 84A
PA, PA/L P41/370/2016 (6951) 6.10.2019 r. Pojemniki do przenoszenia wartości
Przedsiębiorstwo Prywatne ELTRAF BIS Jacek Tutorski
04-506 WARSZAWA
ul. Minerska 63
Przedsiębiorstwo Prywatne ELTRAF BIS Jacek Tutorski
04-506 WARSZAWA
ul. Minerska 63
GROM BOX: typ S110/A, T400/A, N400/A, N500/A, N600/A, K100/A, K200/A, K300/A, K400/A, B700/A, B800/A, B900/A P41/047/2017 (7131) 29.03.2020 r. Pojemnik specjalistyczny do transportu i przechowywania wartości

Klasa B

Posiadacz certyfikatu Producent Typ/Model Nr Certyfikatu Termin ważności Uwagi
CENTRALNE BIURO ZABEZPIECZEŃ Piotr Kolaj - Krzysztof Baranowski
14-100 Ostróda
ul. Łódzka 1
CENTRALNE BIURO ZABEZPIECZEŃ Piotr Kolaj - Krzysztof Baranowski
14-100 Ostróda
ul. Łódzka 1
Pojemniki skórzane typu: ZT - 3, ZT - 4, ZT - 5, ZT - 6, ZT - 7 P41/256/2016 (6837) 28.06.2019 r. Pojemniki do przenoszenia wartości oraz dokumentów BOX – 3000
Pojemniki o sztywnej obudowie typu: ZT - 8, ZT - 9, ZT - 10 P41/257/2016 (6838)
CENTRUM ZAOPATRZENIA BIZNESU Andrzej Pilipczuk
05-840 Brwinów
ul. Kępińska 84A
CENTRUM ZAOPATRZENIA BIZNESU Andrzej Pilipczuk
05-840 Brwinów
ul. Kępińska 84A
PB, PB/L P41/371/2016 (6952) 6.10.2019 r. Pojemniki do przenoszenia wartości
Przedsiębiorstwo Prywatne ELTRAF BIS Jacek Tutorski
04-506 WARSZAWA
ul. Minerska 63
Przedsiębiorstwo Prywatne ELTRAF BIS Jacek Tutorski
04-506 WARSZAWA
ul. Minerska 63
GROM BOX: typ S110/B T400/B, N400/B, N500/B, N600/B, K100/B, K200/B, K300/B, K400/B, B700/B, B800/B, B900/B P41/048/2017 (7132) 29.03.2020 r. Pojemnik specjalistyczny do transportu i przechowywania wartości
KWARTET-R Piotr Jamrozik
10-283 Olsztyn
ul. Jagiellońska 52B
KWARTET-R Piotr Jamrozik
10-283 Olsztyn
ul. Jagiellońska 52B
SP-2 P41/294/2014 (5961)Z1 4.09.2017 r. pojemnik do przenoszenia wartości

Klasa C

Posiadacz certyfikatu Producent Typ/Model Nr Certyfikatu Termin ważności Uwagi
CENTRALNE BIURO ZABEZPIECZEŃ Piotr Kolaj - Krzysztof Baranowski
14-100 Ostróda
ul. Łódzka 1
CENTRALNE BIURO ZABEZPIECZEŃ Piotr Kolaj - Krzysztof Baranowski
14-100 Ostróda
ul. Łódzka 1
Pojemniki skórzane typu: ZT - 3, ZT - 4, ZT - 5, ZT - 6, ZT - 7 P41/259/2016 (6837) 28.06.2019 r. Pojemniki do przenoszenia wartości oraz dokumentów BOX – 5000 C
Pojemniki o sztywnej obudowie typu: ZT - 8, ZT - 9, ZT - 10 P41/258/2016 (6838)
CENTRUM ZAOPATRZENIA BIZNESU Andrzej Pilipczuk
05-840 Brwinów
ul. Kępińska 84A
CENTRUM ZAOPATRZENIA BIZNESU Andrzej Pilipczuk
05-840 Brwinów
ul. Kępińska 84A
PC, PC/S, PC/L P41/372/2016 (6953) 6.10.2019 r. Pojemniki do przenoszenia wartości
Przedsiębiorstwo Prywatne ELTRAF BIS Jacek Tutorski
04-506 WARSZAWA
ul. Minerska 63
Przedsiębiorstwo Prywatne ELTRAF BIS Jacek Tutorski
04-506 WARSZAWA
ul. Minerska 63
GROM BOX: typ S110/C T400/C, N400/C, N500/C, N600/C, K100/C, K200/C, K300/C, K400/C, B700/C, B800/C, B900/C P41/049/2017 (7133) 29.03.2020 r. Pojemnik specjalistyczny do transportu i przechowywania wartości
KWARTET-R Piotr Jamrozik
10-283 Olsztyn
ul. Jagiellońska 52B
KWARTET-R Piotr Jamrozik
10-283 Olsztyn
ul. Jagiellońska 52B
SP-3 P41/191/2015 (6287) 21.06.2018 r. pojemnik do przenoszenia wartości

Klasa D

Posiadacz certyfikatu Producent Typ/Model Nr Certyfikatu Termin ważności Uwagi
CENTRALNE BIURO ZABEZPIECZEŃ Piotr Kolaj - Krzysztof Baranowski
14-100 Ostróda
ul. Łódzka 1
CENTRALNE BIURO ZABEZPIECZEŃ Piotr Kolaj - Krzysztof Baranowski
14-100 Ostróda
ul. Łódzka 1
BOX 6000 P41/019/2017 (7103) 20.02.2020 r. Pojemniki specjalistyczne do transportu wartości BOX - 6000
CENTRUM ZAOPATRZENIA BIZNESU Andrzej Pilipczuk
05-840 Brwinów
ul. Kępińska 84A
CENTRUM ZAOPATRZENIA BIZNESU Andrzej Pilipczuk
05-840 Brwinów
ul. Kępińska 84A
PD, PD/S, PD/SW, PD/P, PD/PW P41/373/2016 (6954) 6.10.2019 r. Pojemniki do przenoszenia wartości
Przedsiębiorstwo Prywatne ELTRAF BIS Jacek Tutorski
04-506 WARSZAWA
ul. Minerska 63
Przedsiębiorstwo Prywatne ELTRAF BIS Jacek Tutorski
04-506 WARSZAWA
ul. Minerska 63
GROM BOX: typ S110/D T400/D, N400/D, N500/D, N600/D, K100/D, K200/D, K300/D, K400/D, B700/D, B800/D, B900/D P41/050/2017 (7134) 29.03.2020 r. Pojemnik specjalistyczny do transportu i przechowywania wartości
Inter Play Kamil Kwietniak Spółka komandytowa
81-764 Sopot
ul. Morska 2 lok. 6
Inter Play Kamil Kwietniak Spółka komandytowa
81-764 Sopot
ul. Morska 2 lok. 6
IP Cash Box D P41/147/2017 (7225) 21.06.2020 r. Pojemniki do transportu wartości

Klasa E

Posiadacz certyfikatu Producent Typ/Model Nr Certyfikatu Termin ważności Uwagi
CENTRALNE BIURO ZABEZPIECZEŃ Piotr Kolaj - Krzysztof Baranowski
14-100 Ostróda
ul. Łódzka 1
CENTRALNE BIURO ZABEZPIECZEŃ Piotr Kolaj - Krzysztof Baranowski
14-100 Ostróda
ul. Łódzka 1
BOX 7000 P41/020/2017 (7104) 20.02.2020 r. Pojemniki specjalistyczne do transportu wartości BOX - 7000
Przedsiębiorstwo Prywatne ELTRAF BIS Jacek Tutorski
04-506 WARSZAWA
ul. Minerska 63
Przedsiębiorstwo Prywatne ELTRAF BIS Jacek Tutorski
04-506 WARSZAWA
ul. Minerska 63
GROM BOX: typ S110/E T400/E, N400/E, N500/E, N600/E, K100/E, K200/E, K300/E, K400/E, B700/E, B800/E, B900/E P41/051/2017 (7135) 29.03.2020 r. Pojemnik specjalistyczny do transportu i przechowywania wartości
Inter Play Kamil Kwietniak Spółka komandytowa
81-764 Sopot
ul. Morska 2 lok. 6
Inter Play Kamil Kwietniak Spółka komandytowa
81-764 Sopot
ul. Morska 2 lok. 6
IP Cash Box E P41/146/2017 (7224) 21.06.2020 r. Pojemniki do transportu wartości