[Rozmiar: 5630 bajtów]

INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ

Zakład Certyfikacji - Certyfikat Akredytacji AC O41

AC_041 ZA AC 041
01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3
tel.: 22 663 43 24, 22 560 28 00     
Kierownik Zakładu Certyfikacji: mgr inż. Marek Ziętala
e-mail:marek.zietala@imp.edu.pl
Instytut

WYKAZY CERTYFIKATÓW


Deklaracja Dyrektora IMP

Prezentujemy Państwu wykaz certyfikatów wydanych przez nasz Instytut w poszczególnych grupach tematycznych.
W każdym wykazie zawarte są następujące informacje: 

Informujemy jednocześnie, że termin ważności certyfikatu ustalany jest dla producenta i jest istotny dla klienta, który nabywając produkt, powinien nabyć go w okresie ważności certyfikatu.
Termin ten nie dotyczy wyrobów będących od dłuższego czasu w eksploatacji, pod warunkiem, że wyrób ten został nabyty w okresie ważności certyfikatu i nie uległy zmianie przepisy.
Zakład Certyfikacji udostępnia na życzenie klienta informacje o procedurach rozpatrywania skarg i odwołań
Zakład Certyfikacji udostępnia na życzenie klienta informacje o programach certyfikacji

Informacja dla klienta

Zakres akredytacji jednostki certyfikującej

Poniżej załączamy wnioski niezbędne do zgłoszenia wyrobów do certyfikacji

Wniosek o przeprowadzenie procesu certyfikacji     - załącznik do wniosku _pdf
Wniosek o przeprowadzenie procesu certyfikacji     - załącznik do wniosku _doc

The application for the certification process     - appendix to the application _pdf
The application for the certification process     - appendix to the application _doc