[Rozmiar: 5630 bajtów]

INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ

Zakład Certyfikacji - Certyfikat Akredytacji AC O41

AC_041 AC 041
01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3
tel.: 22 663 43 24, 22 560 28 00     
Kierownik Zakładu Certyfikacji: mgr inż. Marek Ziętala
e-mail:marek.zietala@imp.edu.pl
Instytut

WYKAZY CERTYFIKATÓW


Deklaracja Dyrektora IMP

Prezentujemy Państwu wykaz certyfikatów wydanych przez Zakład Certyfikacji Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w poszczególnych grupach wyrobów.
W wykazie zawarte są m.in. niżej wymienione informacje:

Termin ważności certyfikatu dotyczy Posiadacza certyfikatu, który zobligowany jest do spełniania wymagań certyfikacyjnych dotyczących wyrobu w okresie ważności certyfikatu, w tym jego odpowiedniego oznakowania.
Zakład Certyfikacji udostępnia na życzenie klienta informacje o procedurze rozpatrywania skarg i odwołań.
Zakład Certyfikacji udostępnia na życzenie klienta informacje o programach certyfikacji.

Informacja dla klienta

Zakres akredytacji jednostki certyfikującej

Poniżej załączamy wnioski niezbędne do zgłoszenia wyrobów do certyfikacji

Wniosek o przeprowadzenie procesu certyfikacji     - załącznik do wniosku _pdf
Wniosek o przeprowadzenie procesu certyfikacji     - załącznik do wniosku _doc

The application for the certification process     - appendix to the application _pdf
The application for the certification process     - appendix to the application _doc


Certyfikacja wyrobów pirotechnicznych