imp_90 (196 kB)

--Rok założenia 1927--

Instytut Mechaniki Precyzyjnej - jeden z najstarszych i najbardziej znanych Instytutów w Polsce, jest placówką badawczo-rozwojową, która zajmuje się metodami uszlachetniania wyrobów metalowych poprzez zwiększenie ich odporności korozyjnej oraz podwyższenie właściwości mechanicznych, szczególnie wytrzymałości zmęczeniowej i odporności na zużycie w procesie tarcia.

Obchody Jubileuszu 90-lecia Instytutu Mechaniki Precyzyjnej
Centrum Nauki Kopernik, 27 kwietnia 2017 r.
Honorowy Patronat
ministerstwo rozwoju

INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ
01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3, tel. 22 560 26 00,  fax 22 663 43 32, e-mail.: info@imp.edu.pl

Dyrekcja
Instytutu Mechaniki Precyzyjnej

  Dyrektor Instytutu dr hab. inż. Tomasz Babul, prof. IMP
e-mail.: tomasz.babul@imp.edu.pl
Tel.: 22 560 26 10;   
  Zastępca Dyrektora Instytutu
ds. Naukowych
prof. dr hab. inż. Jerzy Jeleńkowski
e-mail.: jerzy.jelenkowski@imp.edu.pl
Tel.: 22 560 26 61;   
* INŻYNIERIA POWIERZCHNI * KOROZJA I POWŁOKI OCHRONNE *
* OBRÓBKA CIEPLNA METALI * SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ MECHANICZNYCH *
* BADANIA I ROZWÓJ * TECHNOLOGIE * URZĄDZENIA * OPINIE * EKSPERTYZY * SZKOLENIE *
* JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY(AC 041) *
Instytut jest Jednostką Notyfikowaną Nr 1531
w zakresie Regulacji (EU) 305/2011: Wyroby budowlane
Innowacyjne warstwy azotowane nowej generacji o podwyższonej odporności korozyjnej wytwarzane na elementach maszyn”, akronim „NITROCOR” 1/268920/NCBR/15 PROGRAM TANGO
ANKIETA
Zaawansowane techniki wytwarzania przekładni lotniczych
Opracowanie techniki kontroli wiroprądami struktury, naprężeń i wad w lotniczych kołach zębatych zahartowanych indukcyjnie
Nowe metody obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej narzędzi i części maszyn
Opracowanie i badanie mobilnego systemu monitorującego, kontrolującego i prognozującego parametry technologiczne w procesach azotowania gazowego
Nowa metoda umacniania powierzchni wyrobów stalowych z wykorzystaniem złoża fluidalnego zawierającego termo-aktywne mikroproszki
Zastosowanie i wdrożenie prądów wirowych do badania i wykrywania wad materiałowych na częściach lotniczych krytycznych wirujących wykonanych ze stali niskostopowych
Opracowanie wzorcowych technologii dla procesów lutowania próżniowego stali wysokostopowych i superstopów niklu lutami na bazie Ni oraz Cu części stosowanych w silnikach lotniczych
Nowa generacja biodegradowalnych implantów wykonanych ze stopu magnezu o funkcjonalności zwiększonej dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii obróbki powierzchniowej
Opracowanie i uruchomienie produkcji preparatu do pasywacji powłok galwanicznych w oparciu o sole chromu trójwartościowego
Platforma informatyczna baz danych dla efektywnego wykorzystania wyników prac badawczych