Deklaracja Dyrektora IMP

Baza NANDO

INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ
ul. Duchnicka 3
01-796 - WARSZAWA
Poland

Numer notyfikacji : 1531

Instytut Mechaniki Precyzyjnej uzyskał status notyfikowanej jednostki badającej wyroby do realizacji zadań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011.

Regulacja (EU) 305/2011 - Wyroby budowlane