» Wydawnictwa » Streszczenia » 4'2009

INŻYNIERIA POWIERZCHNI NR 4 – 2009

JAN SOCHA1, JERZY A. WEBER1

DWUWARSTWOWE POWŁOKI GALWANICZNE CYNK – CZARNY NIKIEL

DOUBLE LAYER ELECTROLYTIC
ZINC – BLACK NICKEL COATINGS

STRESZCZENIE

Omówiono metodę osadzania powłok „czarnego niklu” na podwarstwie elektrolitycznego cynku. Dwuwarstwową powłoką Zn-Nicz  pokrywać można przedmioty stalowe, zarówno w celach ochronno-dekoracyjnych jak i technicznych. Celem podwyższenia odporności na korozję osadzanych powłok poddano je dodatkowej obróbce chromianowania. Podano składy kąpieli do cynkowania, „niklowania na czarno” oraz chromianowania. Osadzone powłoki poddano badaniom korozyjnym. Dodatkowa operacja chromianowania zwiększa w badanych warunkach wielokrotnie odporność korozyjną chromianowanych dwuwarstwowych powłok Zn-Nicz
w porównaniu z chromianowanymi powłokami cynkowymi.

Słowa kluczowe

Elektrochemia techniczna, ochrona przed korozją, galwanotechnika, powłoki „czarnego niklu” .

SUMMARY

Electrodeposition of black nickel coatings on electrolytic zinc underlayer is presented. Double layer Zn-Niblack coatings are deposited on steel for decorative and technical use. To increase corrosion resistance of deposits chromate treatment was additionally done. Composition of the zinc, black nickel and chromate baths are given. Corrosion resistant of obtained coatings was tested. Additionally done chromate treatment many times increases corrosion resistance of double layers Zn-Ni black comparing to chromate treated zinc coatings.

Key words

Technical electrochemistry, corrosion protection, electroplating, black nickel coatings.

 

 

1 Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa