» Strona główna » Zakłady naukowe

Zakład Galwanotechniki i Ochrony Środowiska - ZS

Kierownik mgr inż. Anna Gajewska-Midziałek
tel.: 22 560 26 20, fax.: 22 663 43 32
e-mail: anna.gajewska@imp.edu.pl

ZS-1

ZS-2

ZS-3

ZS-4

Dziedziny działania Zakładu ZS:

 • Technologie elektrochemicznego i chemicznego uszlachetniania powierzchni wyrobów, w szczególności:

  • technologie wytwarzania powłok metalowych, stopowych, kompozytowych, konwersyjnych i organicznych,
  • technologie polerowania elektrochemicznego,
 • Technologie ograniczania oddziaływania na środowisko procesów obróbki powierzchniowej i wytwarzania powłok w ramach Najlepszych Dostępnych Technik (BAT).

Działalność Zakładu ZS obejmuje:

 • prace naukowo - badawcze i rozwojowe,
 • badania laboratoryjne i przemysłowe,
 • prace projektowe, wdrożeniowe i normalizacyjne,
 • oceny jakości procesów technologicznych, materiałów i wyrobów,
 • oceny oddziaływania na środowisko,
 • analizy i rekomendacje Najlepszych Dostępnych Technik (BAT),
 • doradztwo techniczne i szkolenia specjalistyczne,
 • opracowywanie i produkcję nowoczesnych preparatów i środków technologicznych,
 • usługi techniczne i technologiczne.

Pracownia Powłok Konwersyjnych ZS-1

Kierownik dr inż. Piotr Tomassi
tel.: 22 560 25 93, fax.: 22 560 28 16
e-mail: tomassi@imp.edu.pl

Do zadań Pracowni ZS-1 należy:

 • Badania właściwości i procesów wytwarzania powłok galwanicznych, konwersyjnych i ceramicznych, a w tym:
  • powłoki miedziane i ze stopów miedzi,
  • powłoki ze srebra, palladu i ich stopów,
  • powłoki ze stopów cyny,
  • anodowanie i barwienie aluminium,
  • procesy chromianowania, fosforanowania i pasywacji,
  • procesy polerowania chemicznego i elektrolitycznego,
 • Zastosowanie metod elektrochemicznych do badania przebiegu reakcji elektrodowych.
 • Zastosowanie metod elektrochemicznych do badania właściwości warstw powierzchniowych, ich odporności na korozję oraz do badania przebiegu reakcji korozyjnych.

Pracownia Powłok Stopowych ZS-2

Kierownik mgr Katarzyna Rymer-Rowicka
tel.: 22 560 25 90
e-mail: krymer@imp.edu.pl

Do zadań Pracowni ZS-2 należy:

 • badania właściwości i procesów wytwarzania galwanicznych powłok ochronnych, dekoracyjnych i technicznych, a w tym:
  • powłoki z metali szlachetnych, np. ze złota i jego stopów,
  • powłoki stopowe odporne na zużycie (np. ze stopu nikiel-wolfram).
 • Zastosowanie metod elektrochemicznych do badania przebiegu reakcji elektrodowych.
 • Wykonywanie usług nakładania wybranych powłok galwanicznych (powłoki ze złota, stopów Ni-W, Ni-P i in.).

Pracownia Powłok Kompozytowych ZS-3

Kierownik prof. dr hab. inż. Maria Trzaska
tel.: 22 560 29 02
e-mail: maria.trzaska@imp.edu.pl

Do zadań Pracowni ZS-3 należy:

 • Badania właściwości i procesów wytwarzania galwanicznych powłok ochronnych, dekoracyjnych i technicznych, a w tym:
  • powłoki niklowe otrzymywane metodą elektrolityczną i chemiczną,
  • kompozytowe powłoki metalowo-polimerowe (np. nikiel-fluoropolimery),
  • powłoki kompozytowe odporne na ścieranie,
  • powłoki kompozytowe o dużej odporności na korozję,
  • powłoki hybrydowe metal-polimer-cząstki ceramiczne,
 • Zastosowanie metod elektrochemicznych do badania przebiegu reakcji elektrodowych.
 • Zastosowanie metod elektrochemicznych do badania właściwości warstw powierzchniowych, ich odporności na korozję oraz do badania przebiegu reakcji korozyjnych.
 • Analiza kąpieli galwanicznych.

Pracownia Ochrony Środowiska ZS-4

Kierownik mgr inż. Anna Gajewska-Midziałek
tel.: 22 560 26 20, fax.: 22 663 43 32
e-mail: anna.gajewska@imp.edu.pl

Do zadań Pracowni ZS-4 należą:

 • Prace badawcze i analityczne w zakresie dostosowania technologii produkcyjnych branży obróbki powierzchniowej do wymagań prawnych zgodnych z polityką ekologiczną i zasadami zrównoważonego rozwoju.
 • Działalność naukowa i publicystyczna, ekspertyzy, referencje i doradztwo techniczne w zakresie Najlepszych Dostępnych Technik (BAT) i czystszych technologii produkcyjnych.
 • Aktywny udział w krajowych i międzynarodowych stowarzyszeniach mających wpływ na kształtowanie polityki ekologicznej UE.
 • Udział we wdrożeniach i modyfikacjach procesów technologicznych w celu ograniczenia ich wpływu na środowisko.

Więcej informacji na stronie pracowni ZS-4