» Strona główna » Zakłady naukowe

Zakład Wytrzymałości Eksploatacyjnej - ZW

kierownik dr inż. Paweł Marchlewski
tel.: 22 560 26 79
e-mail: pawel.marchlewski@imp.edu.pl

Sekretariat Zakładu: Alicja Gos
tel.: 22 560 26 59
e-mail: alicja_gos@imp.edu.pl

Pracownia badań wytrzymałości statycznej i zmęczeniowej ZW1

Kierownik: inż. Grzegorz Mońka
tel.: 22 560 27 61
e-mail: monka@imp.edu.pl

 • Standardowe badania wytrzymałościowe obejmujące: badania wytrzymałości statycznej przy rozciąganiu, ściskaniu i zginaniu, badania udarności, badania twardości Rockwella, Brinella i Vickersa, badania wytrzymałości zmęczeniowej i stykowej wytrzymałości zmęczeniowej
 • Badania wpływu parametrów obróbki cieplnej i powierzchniowej obróbki plastycznej na właściwości mechaniczne materiału, w celu optymalizacji procesów technologicznych
 • Określenie charakterystyk wytrzymałościowych materiałów po obróbkach umacniających, szczególnie po procesach z zakresu inżynierii powierzchni
 • Opracowanie i optymalizacja parametrów procesu kulowania oraz wykonywanie usług z zakresu kulowania materiałów plastycznych, supertwardych, ceramicznych oraz pokrytych warstwami PVD, SVD itp.
 • Badania skutków technicznych i mechanicznych obróbek powierzchniowych takich jak: obróbka strumieniowo-ścierna (śrutowanie), obróbka luźnymi kształtkami (wibrościenna), polerowanie tarczowe (z użyciem past), skierowanych na poprawę właściwości warstw wierzchnich
 • Badania skutków technicznych obróbek powierzchniowych przed i po obróbkach cieplnych, galwanicznych, lakierniczych
 • Poszukiwania zastosowania znanych materiałów jako środków technologicznych do mechanicznej obróbki powierzchniowej
 • Pomiary rozkładu naprężeń własnych metodą usuwania warstw w technologicznych warstwach wierzchnich - Walismana-Philipsa.

Pracownia badań strukturalnych ZW2

Kierownik: inż. Michał Szczeblewski
tel.: 22 560 26 55
e-mail: szczeblewski@imp.edu.pl

 • Badania składu chemicznego metali i stopów metali
 • Badania składu chemicznego tworzyw sztucznych, cieczy i substancji organicznych
 • Badania makro - i mikrostruktury oraz morfologii i składu fazowego stopów żelaza i metali nieżelaznych oraz warstw dyfuzyjnych i powłok (galwanicznych i konwersyjnych)
 • Badania twardości sposobem Vickersa
 • Badania grubości warstw i powłok metodami metalograficznymi
 • Specjalistyczne badania niskocyklowego zmęczenia dla małych elementów sprężystych

Pracownia badań warstwy wierzchniej ZW3

Kierownik: dr inż. Daniela Derewnicka-Krawczyńska
tel.: 22 560 29 28
e-mail: derkon@imp.edu.pl

 • Badania odporności na zużycie w procesie tarcia
 • Badania wpływu czynników technologicznych na odporność na zużycie obrobionych części maszyn
 • Badania wpływu czynników eksploatacyjnych, zwłaszcza środowisk agresywnych korozyjnie na mechanizm i intensywność zużywania
 • Badania Składu chemicznego stopów: żelaza i metali nieżelaznych oraz warstw dyfuzyjnych i powłok metodami TEM
 • Badania właściwości mechanicznych warstw wierzchnich i powłok uzyskiwanych metodami inżynierii powierzchniowej
 • Badania wpływu rodzaju i parametrów wytwarzania technologicznych warstw wierzchnich na właściwości obrobionego materiału
 • Badania adhezji i symptomów uszkodzeń mechanicznych metodą scratch-test
 • Badania z zastosowaniem metody DSI/Depht Sensing Indentation: pomiary twardości Martensa HM; pomiary twardości indentacyjnej HIT, wyznaczanie modułu sprężystości EIT, określenie pełzania podczas wciskania wgłębnika CIT