» Strona główna » Zakłady naukowe


W ramach zakładu ZT działa - Laboratorium badań mechanicznych urządzeń zabezpieczających i lekkich przegród budowlanych LB-1

kierownik laboratorium mgr inż. Jerzy Marek Chytła
tel.: 22 560 29 20 fax.: 22 560 29 22
e-mail: marko@imp.edu.pl

kierownik techniczny laboratorium Marcin Proczka
tel.: 22 560 25 20, fax.: 22 560 29 22
e-mail: marcin.proczka@imp.edu.pl

Laboratorium Badań
Mechanicznych Urządzeń Zabezpieczających
i Lekkich Przegród Budowlanych
(LB-1)

CERTYFIKAT AKREDYTACJI
AB 035


Nazwa i adres laboratorium
Laboratorium Badań Mechanicznych Urządzeń Zabezpieczających i Lekkich Przegród Budowlanych (LB-1)
ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa

Dziedzina/obiekt badań:
Badania mechaniczne wyrobów budowlanych, metali, szkła i ceramiki Badania właściwości fizycznych wyrobów, materiałów i obiektów budowlanych, wyrobów i materiałów konstrukcyjnych w tym metali i kompozytów, wyposażenia wojskowego, materiałów wybuchowych, amunicji, wyrobów pirotechniki widowiskowej.
Kod identyfikacji dziedziny/obiektu badań
J/5; J/11; J/12; N/5; N/8; N/15; N/17

Zakres akredytacji laboratorium LB-1W ramach zakładu ZP działa - Laboratorium badań właściwości powłok i materiałów lakierowych LB-3

Kierownik laboratorium: mgr inż. Stanisław Gorzkowski
tel.: 22 669 15 27; 22 560 28 54; fax.: 22 663 43 32
e-mail.:tako@imp.edu.pl

Kierownik techniczny laboratorium: Krystyna Kostrzewa
tel/fax.: 22 560 28 41;
e-mail.:krysiakos@imp.edu.pl

Kierownik ds jakości laboratorium: mgr inż. Michał Wojucki
tel.: 22 560 27 29;
e-mail.:m.wojucki@imp.edu.pl

Laboratorium Badań
Właściwości Powłok
i Materiałów Lakierowych
(LB-3)

CERTYFIKAT AKREDYTACJI
AB 240


Nazwa i adres laboratorium
Laboratorium Badań Właściwości Powłok i Materiałów Lakierowych (LB-3)
ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa

Dziedzina/obiekt badań:
Badania właściwości fizycznych wyrobów i materiałów konstrukcyjnych w tym metali i stopów metali. Badania właściwości fizycznych wyrobów lakierowych i powłok.
Kod identyfikacji dziedziny/obiektu badań
N/4; N/8

Zakres akredytacji laboratorium LB-3W ramach zakładu ZW działa - Laboratorium badań i oceny własności mechanicznych materiałów części maszyn i konstrukcji LB-4

Kierownik laboratorium: dr inż. Daniela Derewnicka-Krawczyńska
tel.: 22 560 29 28
e-mail.:derkon@imp.edu.pl

Laboratorium Badań
i Oceny Własności Mechanicznych
Materiałów Części Maszyn i Konstrukcji
(LB-4)

CERTYFIKAT AKREDYTACJI
AB 342


Nazwa i adres laboratorium
Laboratorium badań i oceny własności mechanicznych materiałów części maszyn i konstrukcji (LB-4)
ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa

Dziedzina/obiekt badań:
Badania chemiczne wyrobów i materiałów konstrukcyjnych w tym metali i kompozytów Badania mechaniczne, badania metalograficzne wyrobów i materiałów konstrukcyjnych w tym metali i kompozytów Badania nieniszczące wyrobów i materiałów konstrukcyjnych w tym metali i kompozytów Badania właściwości fizycznych wyrobów i materiałów konstrukcyjnych w tym metali i kompozytów
Kod identyfikacji dziedziny/obiektu badań
C/8; J/8; L/8; N/8

Zakres akredytacji laboratorium LB-4