» Strona główna » Zakłady naukowe

Zakład Powłok Ochronnych - ZP

kierownik mgr inż. Stanisław Gorzkowski
tel.: 22 669 15 27; 22 560 28 54; fax.: 22 663 43 32
tako@imp.edu.pl

Zakład - ZP prowadzi:

 • prace badawcze z dziedziny organicznych powłok ochronnych
 • prace badawcze o charakterze technologicznym dla wszystkich technik malarskich ze szczególnym uwzględnieniem technologii pokrywania farbami proszkowymi i sproszkowanymi tworzywami (elektrostatycznie i fluidyzacyjnie),
 • Opracowanie technologii antykorozyjnych dla różnych wymagań odbioru wraz z doborem zestawów powłokowych oraz badaniem ich właściwości,
 • badania właściwości powłok ochronnych i materiałów lakierowych,
 • nadzory wykonawcze zabezpieczeń antykorozyjnych,
 • opinie, konsultacje i inspekcje w dziedzinie powłok lakierowych i tworzywowych,
 • inspekcje kontrolne w ramach stowarzyszeń QUALICOAT i QUALANOD
 • Inspekcje kontrolne zgodne z uprawnieniami FROSIO

Prace o charakterze badawczym i technologicznym:

- Opracowanie technologii malowania dla różnych wymagań odbioru powłok wraz z doborem zestawów lakierowych i powłokowych, metod aplikacji oraz przygotowaniem podłoża.
- Badania przyczyn i procesów korozji konstrukcji i wyrobów.
- Badania stanu zabezpieczenia antykorozyjnego wyrobów i obiektów.
- Badania z zakresu elektrostatycznego nanoszenia wyrobów lakierowych ciekłych i proszkowych.
- Badania zestawów lakierowych do uzyskania aprobaty Polskich Sieci Elektroenergetycznych - Operator
- Opinie i oceny projektów zabezpieczeń antykorozyjnych konkretnych wyrobów
- Inspekcje i nadzory wykonawcze nad pracami antykorozyjnymi.
- Inspekcje i badania wg systemów jakości QUALICOAT i QUALANOD.
- Oznaczenia zanieczyszczeń jonowych powierzchni przed malowaniem
- Oznaczanie chropowatości powierzchni
- Opinie do celów sądowych.
- Organizacja szkoleń.

Badania i ekspertyzy:

- Właściwości materiałów i powłok malarskich oraz powłok metalowych w Laboratorium Badań Materiałów i Powłok Lakierowych - LB-3 akredytowanym przez PCA

Szkolenia prowadzone przez zakład:

* metodyki badań właściwości powłok i materiałów lakierowych
* metodyki badań właściwości ochronnych powłok metalowych
* dobór zabezpieczeń antykorozyjnych wyrobów i konstrukcji stalowych, stalowych ocynkowanych i aluminiowych
* technologie nakładania organicznych powłok ochronnych i dekoracyjnych

Uprawnienia międzynarodowe

 • QUALICOAT (Międzynarodowe Stowarzyszenie do nadawania znaku jakości na elementach aluminiowych do celów architektonicznych - powłoki lakierowe) - uprawnienia na wykonywanie badań powłok lakierowych i inspekcji kontrolnych zakładów lakierniczych,
 • QUALANOD (Międzynarodowe Stowarzyszenie do nadawania znaku jakości na elementach aluminiowych do celów architektonicznych - powłoki anodowe) - uprawnienia na wykonywanie badań powłok anodowych i inspekcji kontrolnych anodowni,
 • FROSIO (Norweskie Stowarzyszenie ds. Edukacji i Certyfikacji Inspektorów Obróbki Powierzchniowej)- uprawnienia inspektorskie.

Usługi

 • malowanie materiałami ciekłymi i proszkowymi
 • nanoszenie fluidalne materiałów powłokowych,
 • nanoszenie powłok specjalnych: odpornych na produkty spożywcze, chemoodpornych na zbiorniki i reaktory (powłoki z polietylenu, PCW, poliamidu i polimerów fluorowych),
 • zabezpieczanie wieszaków galwanizerskich plastizolem PCW

Produkcja preparatów chemicznych:

Plastizole PCW - materiały powłokowe do wytwarzania powłok chemoodpornych (do temp. 70°C), stosowane do izolacji zawieszek galwanizerskich, obudów akumulatorów (odporność na kwasy), uchwytów, urządzeń do obróbki luźnym ścierniwem (odporność na ścieranie).
Pasty ochronnew procesach obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej:
 • Pasta CG-74 - ochrona powierzchni stali przed dyfuzją węgla w procesach nawęglania gazowego oraz przed dyfuzją węgla i azotu w procesach węgloazotowania gazowego w zakresie temperatur 800°C-960°C.
 • Pasta NGA-35 - ochrona powierzchni stali przed dyfuzją azotu w procesach azotowania w zakresie temperatur 450°C-600°C,
 • Pasta CP-21 - ochrona powierzchni stali przed dyfuzją węgla w procesach nawęglania w proszkach w zakresie temperatur 750°C-950°C,
 • Pasta OC-74 - ochrona powierzchni stali przed powstawaniem zgorzeliny i odwęgleniem w procesach wyżarzania i hartowania w zakresie temperatur 450°C-860°C,

Lakiery szybkoschnące o specjalnym przeznaczeniu np. do malowania gwoździ.

W ramach zakładu ZP działa - Laboratorium badań właściwości powłok i materiałów lakierowych LB-3

Kierownik laboratorium: mgr inż. Stanisław Gorzkowski
tel.: 22 669 15 27; 22 560 28 54; fax.: 22 663 43 32
e-mail.:tako@imp.edu.pl

Kierownik techniczny laboratorium: Krystyna Kostrzewa
tel/fax.: (+48 22) 560 28 41;
e-mail.:krysiakos@imp.edu.pl

Kierownik ds jakości laboratorium: mgr inż. Michał Wojucki
tel.: (+48 22) 560 27 29;
e-mail.:m.wojucki@imp.edu.pl

Laboratorium Badań
Właściwości Powłok
i Materiałów Lakierowych
(LB-3)

CERTYFIKAT AKREDYTACJI
AB 240


Nazwa i adres laboratorium
Laboratorium Badań Właściwości Powłok i Materiałów Lakierowych (LB-3)
ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa

Dziedzina/obiekt badań:
Badania właściwości fizycznych wyrobów i materiałów konstrukcyjnych w tym metali i stopów metali. Badania właściwości fizycznych wyrobów lakierowych i powłok.
Kod identyfikacji dziedziny/obiektu badań
N/4; N/8

Zakres akredytacji laboratorium LB-3


ZAKRES BADAŃ

Badania właściwości powłok lakierowych: - badania objęte akredytacją

Badane wyroby Badane cechy / Metoda badawcza Normy
Lakiery, farby,
podkłady,
międzywarstwy,
emalie
Oznaczanie grubości powłoki lakierowej w zakresie od 0 do 1600umPN-ISO 2808:2008 metody nr 7C i 7D
Metoda siatki nacięćPN-EN ISO 2409:2013
Oznaczanie tłocznościPN-EN ISO 1520:2007
Oznaczanie ścieralności aparatem TaberaPN-EN ISO 7784-2:2006
Badanie za pomocą spadającego ciężarkaPN-EN ISO 6272-1:2011
Pomiar barwyPN-ISO 7724-1,2,3 :2003
Pomiar połyskuPN-EN ISO 2813:2014
Odporność na działanie wodyPN-EN ISO 2812-2:2008
Odporność na działanie cieczyPN-EN ISO 2812-1:2008
Odporność na działanie obojętnej mgły solnej (NSS)PN-EN ISO 9227:2012
Odporność na działanie atmosfery ditlenku siarkiPN-EN ISO 3231:2000
Odporność na działanie atmosfery nasyconej parą wodnąPN-88/C-81525, PN-EN ISO 6270-1:2002, PN-EN ISO 6270-2:2006, PN ISO 11503:2002
Odporność na działanie sztucznych czynników atmosferycznychPN-EN ISO 16474 1,3:2014
Odporność na działanie zmiennych temperatur w zakresie od -40oC do +60oCPN-88/C-81556

badania nie objęte akredytacją

Badane wyroby Badane cechy / Metoda badawcza Normy
Lakiery, farby,
podkłady,
międzywarstwy,
emalie
Odporność na zarysowanie PN-EN ISO 1518-1:2011; 1518-2:2011
Oznaczanie twardości PN-EN ISO 1522:2008, wahadło Kőniga
Oznaczanie odporności na zginanie na sworzniu cylindrycznym PN-EN ISO 1519:2012
Oznaczanie elastyczność przez zginanie na sworzniu stożkowym PN-EN ISO 6860:2006
Oznaczanie przyczepności metodą odrywową PN-EN 4624:2004
Oznaczanie twardości ołówkowej PN-EN 15184:2001
Oznaczanie twardości met. Buchholtza PN-EN ISO 2815:2004
Oznaczanie odporności na ścieranie metodą Gardnera PN-C-81516:1976

Badania właściwości materiałów lakierowych: - badania objęte akredytacją

Badane wyroby Badane cechy / Metoda badawcza Normy
Lakiery, farby,
podkłady,
międzywarstwy,
emalie
Oznaczanie zawartość substancji nielotnych materiałów lakierowych PN-EN ISO 3251:2008

badania nie objęte akredytacją

Badane wyroby Badane cechy / Metoda badawcza Normy
Lakiery, farby,
podkłady,
międzywarstwy,
emalie
Oznaczanie gęstości materiałów malarskich PN-ISO 2811-1:2012
Oznaczanie czasu wypływu za pomocą kubków wypływowych PN-EN ISO 2431:2012

Badania właściwości powłok metalowych: - badania objęte akredytacją

Badane wyroby Badane cechy / Metoda badawcza Normy
Metale i ich stopy,
powloki metalowe
i inne nieorganiczne
Oznaczanie grubości powłok metalowych w zakresie od 0 do 1600um (z wyjątkiem powłok Ni)
- powłoki metalowe niemagnetyczne na podłożu magnetycznym
- powłoki nieprzewodzące na podłożu niemagnetycznym
PN-EN ISO 2178:1998, PN-EN ISO 2360:2006
Odporność na działanie obojętnej mgły solnej (NSS) ISO 9227:2012, PN-H-04603:1976
Odporność na działanie kwaśnej mgły solnej (AASS) ISO 9227:2012, PN-H-04624:1976
Odporność na działanie atmosfery dwutlenku siarki PN-EN ISO 6988:2000

badania nie objęte akredytacją

Badane wyroby Badane cechy / Metoda badawcza Normy
Metale i ich stopy,
powłoki metalowe
i inne nieorganiczne
Odporność na działanie kwaśnej mgły solnej z dodatkiem chlorku miedziowego (CASS) ISO 9227:2012

UWAGI

Wszystkie badania powłok lakierowych prowadzi się na gotowych obiektach dostarczonych przez klienta: próbkach, płytkach do badań, wyrobach lub ich fragmentach umożliwiających wykonanie badań według przedstawionych norm.

Badania wykonywane są w warunkach środowiskowych według normy PN-EN 23270:1993